Н У Х Т

Кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Head of the Department

Завідувач кафедри
Балюта Сергій Миколайович
професор, доктор технічних наук

(створена у 1933 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузь знань «Електрична інженерія» (денна і заочна форми навчання), за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Електротехнічні системи електроспоживання» (денна і заочна форми навчання) та спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Енергетичний менеджмент» (денна форма навчання).

Кафедра має всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі енергетики та науково-педагогічних працівників.

Викладачами кафедри розроблені та впроваджуються у навчальний процес програми загально-інженерних дисциплін: теоретичні основи електротехніки, а також фахових дисциплін: перехідні процеси в системах електропостачання, математичні задачі енергетики, системи електропостачання, маркетингові дослідження в електроенергетиці, енергозбереження, відновлювальні джерела живлення, основи моделювання електроенергетичних об'єктів, енергетичний контроль в системах електроспоживання тощо.

На кафедрі функціонують навчальні-спеціалізовані лабораторії:
 • електричних машин та електроприводу з використанням обладнання фірм Lenze та Danfoss;
 • електричних станцій підстанцій та електричних апаратів;
 • релейного захисту та автоматичного керування систем із використанням обладнання корпорації Eaton;
 • електропостачання промислових підприємств;
 • електричних систем та мереж;
 • техніки високих напруг.

Крім того, на кафедрі працює 2 навчальних комп'ютерних класи, обладнані сучасними персональними комп'ютерами. У навчальному процесі та наукових дослідженнях студенти мають можливість використовувати сучасне програмне забезпечення AutoCad, Mathcad, КОМПАС-3D, MathLab, Visio тощо.
Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить 13 осіб, у тому числі 4 професори та 4 доценти. З кожним роком педагогічний склад кафедри поповнюється молодими співробітниками-випускниками кафедри. За роки існування кафедра підготувала близько 2500 фахівців.

До сфери діяльності випускників кафедри входять як проектування, так і експлуатація систем електропостачання, а також нові функції із збуту електричної енергії, контролю в галузі енергетики ьта впровадження енергетичного менеджменту на промислових підприємствах.

Випускники кафедри працюють в енерговідділах профільних науково-дослідних інститутів («Укрдіпрохарчопром», ВАТ «Цукроавтомат»), проектних організаціях («Київпроект», «Укрдіпром'ясомолпром», ПрАТ «Київобленерго», ВАТ «Київенерго»), представництвах провідних і світових компаній у галузі електротехніки та автоматизації (Danfoss, Eaton, Mitsubishi, АВВ).

Випускники кафедри працюють директорами, головними енергетиками та співробітниками енергослужб підприємств харчової та інших галузей промисловості, а також комунальних підприємств.

Серед випускників є доктори наук, кандидати наук, наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів.

на сайт кафедри

Остання зміна: 08 квітня 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою:

 • Електротехніка та інформаційні технології
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітніми програмами:

 • Електротехнічні системи електроспоживання
 • Енергетичний менеджмент
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Автоматизоване проектування систем електропостачання   спеціальність 141    
Алгоритмізація та програмування 141 (ЕІТ) спеціальність 141    
Високоефективні системи генерації теплової та електричної енергії        
Електрична частина станцій та підстанцій        
Електричні апарати        
Електричні машини   спеціальність 141    
Електричні системи   спеціальність 131
спеціальність 133
спеціальність 144
спеціальність 144 (вкладка змін) спец.: 131, 133, 186, 144
Електричні системи 2   спеціальність 142
спец.142 (скор.)
спеціальність 144
спец.144 (скор.)
спеціальність 144  
Електричні системи (модуль 1)   спеціальність 142    
Електричні системи (модуль 2)     спеціальність 142  
Електричні системи та мережі   141    
Електрозбереження у промисловості        
Електроніка та технічні засоби автоматизації   спец.141    
Електротехніка та електромеханіка 151     спеціальність 151
Електротехніка та основи електроніки        
Електротехнологічні установки   спеціальність 141    
Енергетичний контроль в системах енергозабезпечення        
Енергозбереження        
Інжиніринг харчових виробництв Модуль 3. Електротехніка     спеціальність 181  
Інтелектуальні електропостачальні системи та інтеграція відновлювальних джерел енергії        
Когенерація в енергетиці        
Маркетингові дослідження ринку електричної енергії        
Математичне та імітаційне моделювання електротехнічних систем та їх елементів        
Математичні задачі енергетики   спеціальність 141    
Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів        
Методи ідентифікації, оптимізації та прогнозування в енергетиці     спеціальність 141  
Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання   спеціальність 141    
Надійність систем електропостачання і електромагнітна сумісність в електроенергетиці        
Основи автоматизованого електроприводу     спеціальність 144  
Основи електроосвітлення       спеціальність 141
Основи метрології та електричних вимірювань 141 (ЕІТ) спеціальність 141    
Основи моделювання електроенергетичних об`єктів   спеціальність 141    
Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем        
Перехідні процеси в системах електропостачання 141 (ЕІТ) спеціальність 141   спеціальність 141
Підвищення ефективності систем електропостачання        
Системи електропостачання   спеціальність 141    
Системний аналіз задач автоматизації складних об`єктів        
Сучасні методи та моделі інтелектуальних систем керування        
Теоретичні основи електротехніки       спеціальність 141
Теорія автоматичного керування   спеціальність 141   спеціальність 141
Техніка високих напруг   спеціальність 141    

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Автоматизовані системи електротехнічних комплексів та електропривод   спец. 141(ЕСЕ)
спец. 141(ЕМ)
  спеціальність 141
Автоматизовані системи обліку електричної та теплової енергії   спеціальність 141   спеціальність 141
Відновлювальна енергетика   спец. 141(ЕСЕ)
спец. 141(ЕМ)
  спеціальність 141
Електромагнітна сумісність електротехнічних комплексів     спец. 141 (вкладка змін) спеціальність 141
Енергозберігаючі технології для готельно-ресторанних підприємств   спеціальність 241    
Маркетингові дослідження ринку електричної енергії   спец. 141(ЕСЕ)
спец. 141(ЕМ)
   
Математичне та імітаційне моделювання електротехнічних систем та їх елементів 141 (ЕСЕ)   спеціальність 141   
Методи та організація досліджень       спеціальність 141
Основи енергоменеджменту і енергетичного аудиту   спец. 141(ЕСЕ)
спец. 141(ЕМ)
  спеціальність 141
Споживачі електричної енергії   спец. 141(ЕСЕ)
спец. 141(ЕМ)
  спеціальність 141

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Високоефективні системи генерації теплової та електричної енергії   141 (ЕЕЕ)
Електропостачання житлових будинків і комунальних об'єктів від альтернативних джерел енергії   141 (ЕЕЕ)
Електротехнічні комплекси з накопичувачами енергії 141 (ЕЕЕ)  
Імітаційне моделювання електротехнічних комплексів з відновлювальними джерелами енергії 141 (ЕЕЕ)  
Інформаційні технології в проектуванні та експлуатації електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем 141 (ЕЕЕ) 141 (ЕЕЕ)
Когенерація в енергетиці   141 (ЕЕЕ)
Мережі електропостачання з розподіленою генерацією 141 (ЕЕЕ)  
Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів 141 (ЕЕЕ) 141 (ЕЕЕ)
Методи моделювання систем розподілу електроенергії 141 (ЕЕЕ)  
Моделювання електротехнічних об'єктів з інтелектуальними системами керування 141 (ЕЕЕ) 141 (ЕЕЕ)
Надійність систем електропостачання й електромагнітна сумісність в електроенергетичних системах та електротехнічних комплексах 141 (ЕЕЕ) 141 (ЕЕЕ)
Розробка і імітаційне моделювання інтегрованих систем керування в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах   141 (ЕЕЕ)
Системний аналіз і задачі автоматизації складних електротехнічних об'єктів   141 (ЕЕЕ)
Сучасні методи керування та їх застосування в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах 141 (ЕЕЕ) 141 (ЕЕЕ)

На кафедрі електропостачання та енергоменеджменту науковці ведуть дослідження в напрямах:

«Системи електропостачання та електроспоживання промислових підприємств»

Тематики наукових досліджень кафедри та магістерських програм:
 • системи керування електропостачанням та електроспоживанням промислових підприємств ( Керівник проф. Балюта С.М.)
 • підвищення надійності потужних турбогенераторів в анормальних режимах роботи (Керівник проф. Куєвда В.П.)
 • багатофакторне прогнозування електричного навантаження енергосистем та промислових підприємств (Керівник проф. Черненко П.О.)
 • оптимізація систем електропостачання та електроспоживання промислових підприємств; (Керівник проф.. Тугай. Ю.І)
 • статистична та динамічна стійкість електричних систем (Керівник доц.. Юнєєва Н.Т.)
 • системи керування промисловими електротехнічними системами та комплексами (Керівник проф.. Шестеренко В.Є.)

«Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології промислового виробництва»

Тематики наукових досліджень кафедри та магістерських програм:
 • інтелектуальні технології енергозбереження та підвищення енергоефективності промислових підприємств. (Керівник проф.Балюта С.М.)
 • оптимізація режимів виробництва, розподілу та використання енергії (Керівник проф. Шестеренко В.Є.)
 • керування енергопостачанням та енергоспоживанням в умовах ринку (Керівник проф.Черненко П.О.)
 • системи комплексного енергозабезпеченням промислових підприємств з використанням відновлювальних джерел живлення (Керівник доц.Чорний Ю.А.).

Науковці кафедри проводять спільні дослідження з Інститутом відновлювальної енергетики НАН України, Інститутом технічної теплофізики НАН України, Київським кооперативним інститутом бізнесу та права, Інститутом електродинаміки НАН України.

Встановлено дієві наукові контакти з провідними науковими установами та із спорідненими кафедрами України, провідними закордонними навчальними закладами. Розроблена та успішно втілюється система наскрізної підготовки за схемою «бакалавр–магістр–кандидат технічних наук».

 

 

1935 рік

Організована кафедра «Електротехніки», яку очолив професор Наумов А.Л.

1936 рік

Кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор Котельников А.К.

1946 рік

Кафедру очолював доцент С.І. Іноземцев

1955 рік

Відбулося об'єднання кафедр «Електротехніки» та «Теплотехніки» у кафедру «Променергетики», яку очолив професор П.Д.Швецов

1957 рік

Штат кафедри поповнився викладачами курсу гідравліки. Кафедру очолив професор В.Д.Попов

1957 рік

У зв'язку зі збільшенням кількості студентів в інституті зі складу кафедри «Променергетики» була виділена кафедра «Загальної електротехніки» на чолі з доцентом В.Є.Крутіковою.

1979 рік

На базі кафедри “Загальної електротехніки” створено кафедру «Електропостачання промислових підприємств», якою керував професор М.М.Орлов. Кафедра набуває статусу випускової.

1981 рік

Перший випуск інженерів-електриків.

1985 рік

Зі складу кафедри виділилась кафедра «Електротехніки».

1986 рік

Кафедру «Електропостачання промислових підприємств» очолював доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем, її віце-президент, кавалер орденів Леніна та Трудового Червоного Прапора І.М.Богаєнко.

2008 рік

Керівництво кафедрою взяв на себе випускник кафедри, доктор технічних наук, профессор Балюта С.М.

2017 рік

Об’єднання факультетів «Інженерної механіки та пакувальної техніки» та «Енергетики і енергомеджменту» у єдиний навчальний підрозділ НУХТ Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

2017 рік

Приєднання кафедри «Електротехніки» до кафедри «Електропостачання та енергоменеджменту» на чолі з професором Балютою С.М.