Н У Х Т

Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Чередніченко Галина Анатоліївна
доцент, кандидат педагогічних наук

(створена у 2003 році)

Кафедра забезпечує фахову підготовку конкурентоспроможних на сучасному ринку праці спеціалістів економічного профілю для підприємств харчової промисловості, а також інших державних та недержавних установ.

Стрімкий розвиток ринкових відносин призвів до тісних і глибоких контактів вітчизняного бізнесу з іноземними партнерами. Отже, зростає потреба у фахівцях з міжмовної і міжкультурної комунікації, які володіють професійно-орієнтованими мовними знаннями і вміннями, а також здатні ефективно працювати з діловими партнерами при укладанні контрактів, організації виставок, ярмарків, налагодженні культурних зв'язків.

Фахівці кафедри викладають дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька)», «Ділова іноземна мова», «Ділове спілкування іноземною мовою», «Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька)» на факультетах: економіки і менеджменту, обліку фінансів та підприємницької діяльності, автоматизації та комп'ютерних систем.

Серед основних напрямків діяльності кафедри – організація та проведення вступних іспитів з іноземної мови до аспірантури і практичних занять з іноземної мови для аспірантів і здобувачів по підготовці до складання кандидатських іспитів з іноземної мови за вищезазначеними напрямами підготовки; участь в організації та проведенні вступних випробувань з іноземної мови для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) «магістр» (денна і заочна форми навчання); удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані педагоги з багаторічним стажем роботи, а також молоді спеціалісти. З метою підвищення ефективності навчального процесу викладачі застосовують традиційну методику викладання з елементами інтенсивних методів, рольові та ділові ігри, які дозволяють реалізовувати комунікативний підхід у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей і значною мірою підвищують інтерес студентів до іноземної мови.

на сайт кафедри

Остання зміна: 02 жовтня 2018

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Business Foreign Language       спеціальність 051
Business Foreign Language (for Special Purposes)       спеціальність 073
Foreign Language for Special Purposes       спеціальність 292
Англійська мова   спец. 122 (ІСШІ)
спеці. 122 (КН)
спец. 151 (1 курс)
спец. 151 (2 курс)
спец. 151 (3 курс)
   
Англійська мова для спеціальних цілей 076 (ПТБД)
292 (МЕ)
спеціальність 076    
Англійська мова для спеціальних цілей (журналістика) 061 (РЗГ) спеціальність 061    
Ділова англійська мова   спеціальність 071
спеціальність 075

   
Ділова англійська мова 1 051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)

061 (РЗГ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
076 (ПТБД)
051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
спеціальність 061
спеціальність 072
073 (М)
073 (МП)
спеціальність 076
   
Ділова англійська мова 2 051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)

061 (РЗГ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
076 (ПТБД)
292 (МЕ)
спеціальність 061
спеціальність 076
   
Ділова іноземна мова 051 (ЕП)
051 (ЕП)

051 (ЕПЗБ)

061 (РЗГ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
075 (М) 1к
075 (М)
076 (ПТБД) дфн
076 (ПТБД) зфн
122 (КН) 2к
122 (ІСШІ) 2к
292 (МЕ)
292 (МЕ) 4к
спец. 051 (3 курс)
спец. 051 (4 курс)
спец. 071 (3 курс)
спец. 071 (4 курс)
спеціальність 072
спец. 075 (3 курс)
спец. 075 (4 курс)
спец. 076 (2 курс)
спец. 076 (3 курс)
спец. 076 (4,5 курс)
спец. 076 (УПЕП)
спец. 076 (УПЕП)
спец. 292 (3 курс)
спец. 292 (4 курс)
спеціальність 071 спеціальність 051
спеціальність 056
спеціальність 061
спеціальність 071
спеціальність 072
спеціальність 075
спеціальність 076
спец.: 076 (УП)
Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням) 073 (М)
122 (КН) 2к
122 (ІСШІ) 2к
спец. 073 (3 курс)
спец. 073 (4 курс)
спец. 073 (5 курс)
  спеціальність 073
Ділова іноземна мова 1 292 (МЕ) спеціальність 292    
Ділова іноземна мова 2   спеціальність 072
спеціальність 292
   
Ділова німецька мова   спеціальність 075    
Ділова німецька мова 1 051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
спеціальність 061
спеціальність 071
спеціальність 072
073 (М)
073 (МП)
спеціальність 076
   
Ділова німецька мова 2 051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
292 (МЕ)
спеціальність 061
спеціальність 076
   
Ділове спілкування англійською мовою 1 072 (ФБСС)      
Ділове спілкування іноземною мовою   спец. 071 (3 курс)
спец. 071 (4 курс)
спец. 292 (3 курс)
спец. 292 (4 курс)
   
Ділове спілкування іноземною мовою 1 051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)

061 (РЗГ)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
076 (ПТБД)
292 (МЕ)
спец. 051 (ЕПЗБ)
спец. 051 (ЕП)
спеціальність 061
спеціальність 071
спец. 072 (1 курс)
спец. 073 (М)
спец. 073 (МП)
спеціальність 076
   
Ділове спілкування іноземною мовою 2 051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)

061 (РЗГ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
076 (ПТБД)
спеціальність 061
спеціальність 076
   
Ділове спілкування німецькою мовою 1   спеціальність 061
спеціальність 076
   
Ділове спілкування німецькою мовою 2   спеціальність 076    
Друга іноземна мова   спец. 051 (3 курс)
спец. 051 (4 курс)
   
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)

061 (РЗГ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
076 (ПТБД)
122 (КН) 1к
122 (ІСШІ) 1к
151 (КСПІА) 1к
292 (МЕ)
051 (ЕПЗБ)
051 (ЕП)
спеціальність 061
спеціальність 071
072 (1 курс)
072 (2 курс)
073 (1 курс)
073 (2 курс)
спеціальність 075
спеціальність 076
122 (ІСШІ)
122 (КН)
спеціальність 151
спеціальність 292
спеціальність 051
спеціальність 061
спеціальність 071
спеціальність 072
спеціальність 073
спеціальність 075
спеціальність 076
спеціальність 292
 
Іноземна мова ділового спілкування   спец. 075 (3 курс)
спец. 075 (4 курс)
спеціальність 076
   
Іноземна мова професійного спрямування   спеціальність 075    
Німецька мова для спеціальних цілей 292 (МЕ) спеціальність 061
спеціальність 076
   
Практичний курс англійської мови (підготовка до ЗНО)   спеціальність 061
спеціальність 076
   
Практичний курс німецької мови   спеціальність 076    
Спілкування іноземною мовою   спец.076 (УПЕП 3к)
спец.076 (УПЕП 4к)
   

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Англійська мова за професійним спрямуванням 061 (РЗГ)
075 (М)
076 (ПТБД)

292 (МЕ)
спеціальність 051
спеціальність 061
спеціальність 071
спеціальність 075
спеціальність 076
спеціальність 292
спец. 292 (заоч.)
   
Англійська мова професійного спрямування 073 (МОА) спец. 073 (МОА)
спец. 073 (Л)
   
Ділова іноземна мова 061 (РЗГ)
071 (ОА)
075 (М)
292 (МЕ)
спец. 061 (1 курс)
спец. 061 (2 курс)
спец. 075 (1 курс)
спец. 075 (2 курс)
спец. 076 (УПЕП 1к)
спец. 076 (УПЕП 2к)
спец. 076 (УПЕП 2к)
спец. 076 (ПТБД 2к)
  спеціальність 061
спеціальність 075
Ділове спілкування іноземною мовою   спец. 061 (1 курс)
спец. 061 (2 курс)
спеціальність 075
спеціальність 071
   
Друга іноземна мова 051 (ЕП)
061 (РЗГ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (МП)
073 (МОА)
075 (М)
076 (ПТБД)
292 (МЕ)
     
Іноземна мова за професійним спрямуванням   спеціальність 076    
Іноземна мова професійного спрямування 071 (ОА) 1к
071 (ОА) 2к
072 (ФБСС)

073 (МП)
спеціальність 071
спец. 072 (1 курс)
спец. 072 (2 курс)
спеціальність 075
спец. 076 (УПЕП 2к)
спец. 076 (ПТБД 2к)
спеціальність 073 спеціальність 051
спеціальність 071
спеціальність 072
спеціальність 073
спец.: 073 (УФЕБ)
спеціальність 075
спеціальність 076
спец.: 076 (УП)
спеціальність 292
Іноземна мова: практичні навики наукової комунікації 122 (КЕЕМ)
122 (ІУСТ)
151 (КТПАСУ)
151 (ІКСК)
спец.122 (ІУСТ)
спец.122 (КЕЕМ)
спец.151 (КТПАСУ)
спец.151 (ІКСК)
  спеціальність 151
спеціальність 122
Комунікації у сфері економіки іноземною мовою 051 (ЕП) 1,2к      
Німецька мова за професійним спрямуванням 061 (РЗГ)
075 (М)

076 (ПТБД)
спеціальність 051
спеціальність 071

спеціальність 075
спец. 075 (Заоч.)
спеціальність 076
спеціальність 292
спец. 292 (заоч.)
   
Німецька мова професійного спрямування   спеціальність 072
спец. 073 (МОА)
спец. 073 (Л)
   
Професійна англійська мова   спеціальність 051
спеціальність 071
спец. 072 (1 курс)
спеціальність 076
   
Професійна німецька мова 061 (РЗГ) спеціальність 076    
Французька мова професійного спрямування   спец. 073 (МОА)
спец. 073 (Л)
   

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2021 року
Наукова комунікація іноземною мовою 051 (Е)
073 (М)

075 (М)
151 (АКІТ)

Науково-методична робота:

  • удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі з урахуванням Європейських норм і стандартів щодо мовної освіти;
  • розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін (кредитних модулів) кафедри, навчальних і робочих планів із дисциплін по підготовці спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
  • написання та підготовка до друку підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, а також іншої навчальної літератури і наочних навчальних засобів за профілем кафедри;
  • участь у заходах з підвищення педагогічної майстерності викладачів у провідних вітчизняних та міжнародних освітніх центрах: British Council, American House, International House, Longman Pearson в Україні, Goethe-Institut в Україні, Alliance Française en Ukraine та ін.

Науково-дослідна робота:

  • розроблення наукової теми "Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей: складники, рівні, інноваційні технології";
  • організація та участь у національних та міжнародних науково-практичних конференціях і наукових семінарах;
  • підготовка студентів до участі у всеукраїнських наукових конференціях та науковій конференції НУХТ;
  • проведення першого туру Всеукраїнської олімпіади з англійської мови та підготовка студентів до участі у другому турі;
  • написання монографій, статей, тез та інших наукових розробок.

2003 рік

на факультеті економіки і менеджменту створена кафедра іноземних мов

2011 рік

реорганізована в кафедру ділової іноземної мови та міжнародної комунікації та увійшла в структуру факультету обліку фінансів та підприємницької діяльності