Н У Х Т

Кафедра міжнародної економіки

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Гуткевич Світлана Олександрівна
професор, доктор економічних наук

( створена у 2011 році )

У сучасних умовах формування відкритої економіки України, виходу на зовнішній ринок підприємств виникла потреба в підготовці фахівців із міжнародної економіки для усіх галузей, зокрема й для харчової промисловості. З метою підготовки висококваліфікованих фахівців економістів-міжнародників та для забезпечення кадрових потреб харчової промисловості у грудні 2011 року створена кафедра міжнародної економіки.

Кафедра здійснює підготовку:
• бакалаврів міжнародних економічних відносин;
• магістрів міжнародних економіних відносин.

Освітня концепція на кафедрі здійснюється в рамках загальної стратегії університету щодо вдосконалення підготовки фахівців міжнародних економічних відносин. Підготовка здійснюється за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» за денною, а в магістратурі також і за заочною формами навчання. Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» є конкурентоспроможною у сфері міжнародних економічних відносин, передбачає поєднання теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти, враховує інноваційну та міждисциплінарну складові навчального процесу.

Підготовка фахівців здійснюється українською мовою, а також розроблено та діє англомовний проект. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання наступних дисциплін: ««Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний менеджмент», «Економіка зарубіжних країн», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Міжнародне економічне право», «Міжнародні фінанси», «Інвестування», «Міжнародні відносини», «Світова продовольча політика», «Сучасні глобальні світові ринки», «Міжнародний економічний аналіз», «Міжнародні корпорації в світовій економіці», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародна конкурентоспроможність» та інші.

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці достатньо великої кількості підручників та навчальних посібників, зокрема й англійською мовою. З 2012 року на кафедрі регулярно діє науковий семінар «Інформаційна культура в сучасному світі». В рамках семінару кафедрою проводяться засідання круглих столів на актуальні наукові теми із широким  залученням як вітчизняних так і науковців різних країн світу. За результатами роботи засідань круглих столів видаються збірники наукових матеріалів. Значна увага приділяється студентській науковій роботі. На кафедрі створено студентське наукове товариство «Інтелект», члени якого постійно беруть участь в роботі та організації круглих столів та конференцій. А підготовка науково-педагогічних кадрів пов'язана з формуванням науково-дослідницької школи, започаткуванням та розвитком її традицій. 

на сайт кафедри

Остання зміна: 18 лютого 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та освітньою програмою:

  • Міжнародна економіка
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 056 «Міжнародні економічні відносини» та освітньою програмою:

  • Міжнародна економіка
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародної економіки здійснює підготовку фахівців, які вивчають комплекс дисциплін згідно навчального плану. Також в окремих групах проводиться підготовка бакалаврів в рамках англомовного проекту, відповідно до якого всі дисципліни викладаються англійською мовою. Підготовку здійснюють провідні спеціалісти-науковці в області міжнародної економіки.

Основні напрями професійної діяльності фахівця з міжнародної економіки: організаційно-управлінська, освітня, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична. За умов набуття відповідного досвіду він може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна.

Фахівці спеціалізації «Міжнародна економіка» працевлаштовуються в аналітичних відділах міністерств економіки та зовнішніх справ, міжнародних та вітчизняних підприємствах, в банківській системі, транснаціональних корпораціях, які займаються питаннями розвитку міжнародного співробітництва та економічної інтеграції.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022року
Робочі програми
2021року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
PR-технології в економіці     спеціальність 292  
PR-технології в економіці (англомовний курс)     спеціальність 292  
Внутрішній економічний механізм підприємства     спеціальність 292  
Вступ до міжнародного бізнесу     спеціальність 292 спеціальність 292
Глобалістика і геополітика     спеціальність 292  
Економіка зарубіжних країн     спеціальність 292  
Економіка зеленого бізнесу     спеціальність 292  
Економіка малого та середнього бізнесу зарубіжних країн   292 (МЕ)   спеціальність 056
Експортна діяльність харчової промисловості     спеціальність 292  
Євроінтеграція та міжнародне публічне управління     спеціальність 292  
Єдина сільськогосподарська політика європейського союзу     спеціальність 292  
Зовнішньоекономічна діяльність     спеціальність 292  
Інвестування     спеціальність 292 спеціальність 056
Міжнародна економіка   071 (ОА) спеціальність 292  
Міжнародна економіка (англомовний курс)     спеціальність 292  
Міжнародна економічна діяльність України   292 (МЕ)   спеціальність 056
Міжнародна економічна інтеграція     спеціальність 292  
Міжнародна інформаційна безпека     спеціальність 292  
Міжнародна комерційна логістика     спеціальність 292  
Міжнародна продовольча безпека     спеціальність 292  
Міжнародна продовольча безпека (англомовний курс)     спеціальність 292  
Міжнародна туристична діяльність   292 (МЕ)    
Міжнародне економічне право     спеціальність 292  
Міжнародний бізнес        
Міжнародний бізнес (англомовний курс)        
Міжнародний економічний аналіз     спеціальність 292  
Міжнародний менеджмент     спеціальність 292 спеціальність 056
Міжнародні бізнес-технології     спеціальність 292  
Міжнародні відносини     спеціальність 292  
Міжнародні відносини (англомовний курс)     спеціальність 292  
Міжнародні економічні відносини     спеціальність 292  
Міжнародні корпорації в світовій економіці     спеціальність 292 спеціальність 056
Міжнародні корпорації в світовій економіці (англомовний курс)     спеціальність 292  
Міжнародні організації     спеціальність 292  
Міжнародні організації (англомовний курс)     спеціальність 292  
Міжнародні освітні системи     спеціальність 292 спеціальність 292
Ризики та економічна безпека в умовах глобалізації   292 (МЕ)    
Ризики та економічна безпека підприємств     спеціальність 292  
Світова продовольча політика     спеціальність 292 спеціальність 292
Світові економічні системи     спеціальність 292 спеціальність 292
Сучасні глобальні світові ринки     спеціальність 292  
Сучасні глобальні світові ринки (англомовний курс)     спеціальність 292  
Транснаціоналізація світової економіки     спеціальність 292 спеціальність 056
Україна в глобальній торгівлі     спеціальність 292  
Ціноутворення на світовому ринку     спеціальність 292 спеціальність 056

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022року
Робочі програми
2021року
Робочі програми
2020року
Глобальна економіка   292 (МЕ) спеціальність 292
Глобальна економіка (англомовний курс)   292 (МЕ)  
Зовнішньоекономічні контракти     спеціальність 292
Методологія наукових досліджень   292 (МЕ)  
Міжнародна конкурентоспроможність   181 (ТЕБХП)
292 (МЕ)
спец. 181
спеціальність 292
Міжнародна конкурентоспроможність (англомовний курс)   292 (МЕ)  
Міжнародна консалтингова діяльність   292 (МЕ)  
Міжнародна продовольча безпека   181 (ТЕБХП) спец.181
Міжнародна торгова політика   292 (МЕ)  
Міжнародна торгова політика (англомовний курс)   292 (МЕ)  
Міжнародний ринок праці     спеціальність 292
Міжнародні відносини     спец.292
Міжнародні економічні відносини      
Міжнародне економічне право   292 (МЕ)  
Міжнародне економічне право (англомовний курс)   292 (МЕ)  
Міжнародні інвестиції   292 (МЕ)  
Міжнародні стратегії економічного розвитку   292 (МЕ) спеціальність 292
Міжнародні угоди   292 (МЕ)  
Міжнародні угоди (англомовний курс)   292 (МЕ)  
Репутаційна економіка   292 (МЕ)  
Світова економічна кон’юнктура     спеціальність 292
Світовий агропродовольчий ринок   292 (МЕ)  
Стратегія виходу на міжнародні ринки   292 (МЕ) спеціальність 292
Україна в міжнародних інтеграційних процесах      

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Наукова діяльність кафедри координується із загальнонауковою тематикою університету.

Викладачами кафедри здійснюється науково-дослідницька робота за темою

  • «Міжнародний досвід інвестиційної діяльності харчової промисловості та його адаптація до умов України».

Ґрунтовно досліджуються питання:

  1. управління інвестиційною діяльністю галузі харчова промисловість;
  2. правові основи інвестування; інвестування в умовах євроінтеграції України;
  3. стратегії інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості;
  4. залучення інвестицій для розвитку підприємств харчової промисловості.

Отримані науково-дослідні результати знаходять висвітлення в монографіях, доповідаються на міжнародних та всеукраїнських конгресах, конференціях, симпозіумах, круглих столах.

У рамках науково-практичного семінару кафедри «Інформаційна культура в сучасному світі» проводяться конференції, круглі столи. Особлива увага приділяється залученню талановитої молоді до наукової роботи. З цією метою на кафедрі створено та постійно діє студентське наукове співтовариство «Інтелект».