Н У Х Т

Кафедра міжнародної економіки

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Гуткевич Світлана Олександрівна
професор, доктор економічних наук

( створена у 2011 році )

У сучасних умовах формування відкритої економіки України, виходу на зовнішній ринок підприємств виникла потреба в підготовці фахівців із міжнародної економіки для усіх галузей, зокрема й для харчової промисловості. З метою підготовки висококваліфікованих фахівців економістів-міжнародників та для забезпечення кадрових потреб харчової промисловості у грудні 2011 року створена кафедра міжнародної економіки.

Кафедра здійснює підготовку:
• бакалаврів міжнародних економічних відносин;
• магістрів міжнародних економіних відносин.

Освітня концепція на кафедрі здійснюється в рамках загальної стратегії університету щодо вдосконалення підготовки фахівців міжнародних економічних відносин. Підготовка здійснюється за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» за денною, а в магістратурі також і за заочною формами навчання. Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» є конкурентоспроможною у сфері міжнародних економічних відносин, передбачає поєднання теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти, враховує інноваційну та міждисциплінарну складові навчального процесу.

Підготовка фахівців здійснюється українською мовою, а також розроблено та діє англомовний проект. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання наступних дисциплін: ««Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний менеджмент», «Економіка зарубіжних країн», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Міжнародне економічне право», «Міжнародні фінанси», «Інвестування», «Міжнародні відносини», «Світова продовольча політика», «Сучасні глобальні світові ринки», «Міжнародний економічний аналіз», «Міжнародні корпорації в світовій економіці», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародна конкурентоспроможність» та інші.

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці достатньо великої кількості підручників та навчальних посібників, зокрема й англійською мовою. З 2012 року на кафедрі регулярно діє науковий семінар «Інформаційна культура в сучасному світі». В рамках семінару кафедрою проводяться засідання круглих столів на актуальні наукові теми із широким  залученням як вітчизняних так і науковців різних країн світу. За результатами роботи засідань круглих столів видаються збірники наукових матеріалів. Значна увага приділяється студентській науковій роботі. На кафедрі створено студентське наукове товариство «Інтелект», члени якого постійно беруть участь в роботі та організації круглих столів та конференцій. А підготовка науково-педагогічних кадрів пов'язана з формуванням науково-дослідницької школи, започаткуванням та розвитком її традицій. 

на сайт кафедри

Остання зміна: 14 жовтня 2022

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та освітньою програмою:

  • Міжнародна економіка
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та освітньою програмою:

  • Міжнародна економіка
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Детальніше...

Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародної економіки здійснює підготовку фахівців, які вивчають комплекс дисциплін згідно навчального плану. Також в окремих групах проводиться підготовка бакалаврів в рамках англомовного проекту, відповідно до якого всі дисципліни викладаються англійською мовою. Підготовку здійснюють провідні спеціалісти-науковці в області міжнародної економіки.

Основні напрями професійної діяльності фахівця з міжнародної економіки: організаційно-управлінська, освітня, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична. За умов набуття відповідного досвіду він може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна.

Фахівці спеціалізації «Міжнародна економіка» працевлаштовуються в аналітичних відділах міністерств економіки та зовнішніх справ, міжнародних та вітчизняних підприємствах, в банківській системі, транснаціональних корпораціях, які займаються питаннями розвитку міжнародного співробітництва та економічної інтеграції.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023року
Робочі програми
2022року
Робочі програми
2021року
Робочі програми
2020 року
PR-технології в економіці 292 (МЕ)     спеціальність 292
PR-технології в економіці (англомовний курс)       спеціальність 292
Внутрішній економічний механізм підприємства       спеціальність 292
Вступ до міжнародного бізнесу       спеціальність 292
Глобалістика і геополітика       спеціальність 292
Електронна комерція (англомовний курс)   292 (МЕ)    
Економіка зарубіжних країн       спеціальність 292
Економіка зеленого бізнесу       спеціальність 292
Економіка малого та середнього бізнесу зарубіжних країн     292 (МЕ)  
Експортна діяльність харчової промисловості       спеціальність 292
Євроінтеграція та міжнародне публічне управління       спеціальність 292
Єдина сільськогосподарська політика європейського союзу       спеціальність 292
Зовнішньоекономічна діяльність       спеціальність 292
Інвестування       спеціальність 292
Міжнародна економіка   051 (ЕП)
071 (ОА)
075 (М)
075 (М) дфн 2к
071 (ОА) спеціальність 292
Міжнародна економіка (англомовний курс)       спеціальність 292
Міжнародна економічна діяльність України     292 (МЕ)  
Міжнародна економічна інтеграція       спеціальність 292
Міжнародна економічна інтеграція (англомовний курс)   292 (МЕ)    
Міжнародна інформаційна безпека       спеціальність 292
Міжнародна комерційна логістика       спеціальність 292
Міжнародна продовольча безпека 292 (МЕ)     спеціальність 292
Міжнародна продовольча безпека (англомовний курс)       спеціальність 292
Міжнародна туристична діяльність     292 (МЕ)  
Міжнародне економічне право   292 (МЕ)   спеціальність 292
Міжнародний бізнес        
Міжнародний бізнес (англомовний курс)        
Міжнародний економічний аналіз       спеціальність 292
Міжнародний маркетинг (англомовний курс)   292 (МЕ)    
Міжнародний менеджмент       спеціальність 292
Міжнародні бізнес-технології       спеціальність 292
Міжнародні відносини       спеціальність 292
Міжнародні відносини (англомовний курс)       спеціальність 292
Міжнародні економічні відносини       спеціальність 292
Міжнародні корпорації в світовій економіці       спеціальність 292
Міжнародні корпорації в світовій економіці (англомовний курс)       спеціальність 292
Міжнародні організації       спеціальність 292
Міжнародні організації (англомовний курс)       спеціальність 292
Міжнародні освітні системи       спеціальність 292
Ризики та економічна безпека в умовах глобалізації     292 (МЕ)  
Ризики та економічна безпека підприємств       спеціальність 292
Світова продовольча політика 292 (МЕ)     спеціальність 292
Світові економічні системи       спеціальність 292
Сучасні глобальні світові ринки       спеціальність 292
Сучасні глобальні світові ринки (англомовний курс)       спеціальність 292
Транснаціоналізація світової економіки       спеціальність 292
Україна в глобальній торгівлі       спеціальність 292
Ціноутворення на світовому ринку       спеціальність 292

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2023року
Робочі програми
2022року
Робочі програми
2021року
Глобальна економіка 292 (МЕ) 292 (МЕ) 292 (МЕ)
Глобальна економіка (англомовний курс)     292 (МЕ)
Економіка міжнародної інтеграції 292 (МЕ)    
Європейське бізнес-середовище 292 (МЕ)    
Зовнішньоекономічні контракти   292 (МЕ)  
Мiждисциплiнарна курсова робота 292 (МЕ)    
Міжнародна конкурентоспроможність 292 (МЕ) 292 (МЕ) 181 (ТЕБХП)
292 (МЕ)
Міжнародна конкурентоспроможність (англомовний курс)   292 (МЕ) 292 (МЕ)
Міжнародна консалтингова діяльність 292 (МЕ)   292 (МЕ)
Міжнародна продовольча безпека     181 (ТЕБХП)
Міжнародна торгова політика 292 (МЕ) 292 (МЕ) 292 (МЕ)
Міжнародна торгова політика (англомовний курс)   292 (МЕ) 292 (МЕ)
Міжнародне економічне право (англомовний курс)   292 (МЕ) 292 (МЕ)
Міжнародні інвестиції 292 (МЕ) 292 (МЕ) 292 (МЕ)
Міжнародні стратегії економічного розвитку 292 (МЕ) 292 (МЕ) 292 (МЕ)
Міжнародні угоди 292 (МЕ) 292 (МЕ) 292 (МЕ)
Міжнародні угоди (англомовний курс)   292 (МЕ) 292 (МЕ)
Репутаційна економіка   292 (МЕ) 292 (МЕ)
Світова економічна кон’юнктура 292 (МЕ) 292 (МЕ)  
Світовий агропродовольчий ринок 292 (МЕ) 292 (МЕ) 292 (МЕ)
Стратегія виходу на міжнародні ринки 292 (МЕ) 292 (МЕ) 292 (МЕ)
Україна в міжнародних інтеграційних процесах 292 (МЕ) 292 (МЕ)  

 

Наукова діяльність кафедри координується із загальнонауковою тематикою університету.

Викладачами кафедри здійснюється науково-дослідницька робота за темою

  • «Міжнародний досвід інвестиційної діяльності харчової промисловості та його адаптація до умов України».

Ґрунтовно досліджуються питання:

  1. управління інвестиційною діяльністю галузі харчова промисловість;
  2. правові основи інвестування; інвестування в умовах євроінтеграції України;
  3. стратегії інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості;
  4. залучення інвестицій для розвитку підприємств харчової промисловості.

Отримані науково-дослідні результати знаходять висвітлення в монографіях, доповідаються на міжнародних та всеукраїнських конгресах, конференціях, симпозіумах, круглих столах.

У рамках науково-практичного семінару кафедри «Інформаційна культура в сучасному світі» проводяться конференції, круглі столи. Особлива увага приділяється залученню талановитої молоді до наукової роботи. З цією метою на кафедрі створено та постійно діє студентське наукове співтовариство «Інтелект».