Н У Х Т

Кафедра економіки і права

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Заїнчковський Анатолій Олександрович
професор, доктор економічних наук

(створена у 1930 році)

Одна з найстаріших кафедр університету, що функціонує понад 80 років та забезпечує професійну підготовку фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» I-IV (бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук) освітньо-наукових рівнів вищої школи та ІІ (магістр) освітнього рівня вищої школи зі спеціальності 073 «Менеджмент» («Управління фінансово-економічною безпекою підприємства»).

Економіст – фахівець в галузі економіки, людина з високим рівнем інтелектуальних і комунікативних навиків. У собі поєднує знання та здібності правлінців, аналітиків, що уміло збирають, обробляють і впорядковують інформацію про економічні явища й процеси, аналіз ходу й результати економічної діяльності, оцінки її успішності й можливості її вдосконалення, з прогнозування, перспективного й поточного планування.

Український бізнес відносно молодий та потребує не дипломів для «галочки», а реальних практичних та теоретичних знань, навиків, умінь, якими володіють викладачі, випускники та практикуючі фахівці всіх етапів господарської діяльності, які співпрацюють із студентами кафедри в процесі навчання. Тому, на кафедрі практикуються та підтримуються авторські курси викладачів та креативні методики викладання з використанням ділових ігор, розглядом кейсів, запрошенням фахівців, потенційних роботодавців тощо для урізноманітнення навчального циклу.

Наші переваги:

 • Високваліфікований і досвідчений професорсько-викладацький колектив.
 • Наявність співпраці з Європейськими ВНЗ, обмін студентами.
 • Авторські курси та підходи до викладання дисциплін викладачами, а також участь в міжнародних програмах здобуття освіти.
 • Англомовний проект – навчання англійською мовою за бажанням студентів.
 • Універсальність економічної освіти у будь якій сфері бізнесу.
 • Зручне розташування університету та наявність гуртожитків.
 • Сучасні методи викладання матеріалу та проведення практичних і семінарських занять.
 • Адаптованість навчальної програми до сучасних потреб ринку праці та вимог майбутніх роботодавців.
 • Часті відкриті лекції від практикуючих фахівців в сфері економічної діяльності, випускників кафедри, директорів та власників підприємств.
 • Співпраця з провідними міжнародними та вітчизняними корпораціями з обміну навичок, досвіду та створення спеціалізованих курсів-тренінгів для студентів.
 • Відкриті та теплі стосунки між студентами і викладачами.

Детальніше на сайті кафедри:

 

на сайт кафедри

 

Остання зміна: 19 листопада 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» та освітньою програмою:

 • Економіка підприємства
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» та освітньою програмою:

 • Економіка підприємства
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та професійним спрямуванням:

 • Управління фінансово-економічною безпекою
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка»

 • Економіка підприємства
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 051 «Економіка»

 • Економіка підприємства
Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
START UP: Від ідеї до успіху   061 (РЗГ)
075 (М)
076 (ПТБД)
292 (МЕ)
   
Аналіз та оцінка бізнес інформації   051 спеціальність 051  
Бізнес-культура та етика підприємництва   051 (ЕП) 1к
051 (ЕПЗБ) 1к
051 (ЕПЗБ) 2к
   
Бізнес-планування        
Бухгалтерський облік        
Внутрішній економічний механізм підприємства   051 (ЕП)   спеціальність 051
Вступ до фаху   051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
  спеціальність 051
Господарське право   051 (ЕПЗБ) спец. 051(ЕПЗБ) спеціальність 076
Господарське та податкове право        
Господарське та трудове право   073 (М) 051(ЕП)
051(ЕПЗБ)
спеціальність 241
 
Господарське та трудове право (англомовний курс)   073 (М)    
Державне та регіональне управління        
Екологічне право     051(ЕПЗБ) спеціальність 051
Економіка зеленого бізнесу     спеціальність 051  
Економіка і управління харчових виробництв. Модуль 1. Економіка підприємств   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)

   
Економіка малого та середнього бізнесу   051 (ЕП) спеціальність 051  
Економіка підприємства   073 (М)
075 (М) 1к
075 (М)

161 (ХТ)
071
072

073(М)
073(МП)
спеціальність 075
спеціальність 241
292
спец.: 241 (вкладка змін)
Економіка підприємства (англомовний курс)        
Економіка праці і соціально-трудові відносини        
Економіка природокористування       спеціальність 051
Економіка та організація агропромислових формувань     спеціальність 051  
Економіка та організація агропромислових формувань (англомовний курс)        
Економіка та організація біотехнологічних виробництв   162 (БФПХП)    
Економіка та організація виробництва        
Економіка та організація нововведень на підприємстві        
Економіка та організація природокористування     101 спец.: 101 (вкладка змін)
Економіка та організація торгівлі й готельно-ресторанного бізнесу        
Економіка та підприємницька діяльність   131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
186 (КТДВУ)
спеціальність 131
спеціальність 133
спеціальність 141
спеціальність 142
спеціальність 144
спеціальність 186
спец.: 131, 133, 141, 144, 186
Економіка харчових виробництв. Модуль 1. Економіка підприємств     спеціальність 181 спец.: 181 (вкладка змін)
Економіка харчових виробництв     спеціальність 181  
Економіка, організація та управління хімічних виробництв   161 (ХТ)   спеціальність 161
Економіко-математичні методи та моделі   051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
спеціальність 051  
Економіко-правове забезпечення інвестиційної і логістичної діяльності     спеціальність 051  
Економіко-правове забезпечення інвестиційної і логістичної діяльності (англомовний курс)        
Економіко-правове регулювання соціально-трудових відносин   051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
   
Економічна статистика     051  
Економічний аналіз діяльності підприємств        
Захист прав споживачів     спеціальність 076  
Інвестиції   051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
   
Інвестиційна і логістична діяльність        
Інформаційне забезпечення бізнесу       спец.: 051 (вкладка змін)
Інформаційне забезпечення діяльності підприємства        
Комплексний тренінг (з основами проведення економічних досліджень)   051 (ЕП)    
Конституційне і адміністративне право   051 (ЕПЗБ) спеціальність 051  
Конституційне право   051 (ЕПЗБ)    
Контрактні відносини та договірне право   051 (ЕПЗБ) 051(ЕПЗБ)  
Маркетинг        
Менеджмент        
Методологія економічних досліджень        
Митне законодавство та ЗЕД підприємства        
Міжнародна економіка        
Міжнародне право        
Модуль 1. Економіка підприємства   181 (ТХ) спеціальність 181  
Нормативне забезпечення діяльності підприємств індустрії гостинності     спеціальність 241  
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків        
Організація виробництва, планування і контроль        
Основи бізнесу   051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
061 (РЗГ)
075 (М)
076 (ПТБД)
101 (ЕЕ)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
241 (ГРС)
242 (Т)
292 (МЕ)
   
Основи права для економістів     051(ЕП)  
Основи права для професійної діяльності   051 (ЕП)    
Основи проведення економічних досліджень   051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
   
Основи теорії держави і права     спеціальність 051  
Підприємництво в сфері гостинності   241 (ГРС)    
Підприємництво і бізнес-культура     051(ЕП) спеціальність 050
Підприємництво і бізнес-культура (англомовний курс)     спеціальність 051  
Підприємницьке право     спец. 051(ЕПЗБ)  
Політологія (з основами соціології)        
Потенціал і розвиток підприємства     151  
Потенціал і розвиток підприємства (з основами оцінки вартості бізнесу)       спеціальність 051
Право (англомовний курс)   242 (Т)    
Право (Правознавство)   242 (Т) спеціальність 241 спеціальність 242
Правове забезпечення господарської діяльності        
Правове забезпечення готельно-ресторанної діяльності       спеціальність 241
Правове регулювання обліку   071 (ОА) спеціальність 071  
Правові основи готельно-ресторанного бізнесу     спеціальність 241  
Правові основи готельно-ресторанного бізнесу (англомовний курс)   241 (ГРС)    
Правознавство     051(ЕП) спеціальність 051
Проектний аналіз        
Регіональна економіка     спец. 051(ЕП)
спец. 051(ЕПЗБ)
 
Розробка бізнес-плану   051 (ЕП)    
Соціальна відповідальність бізнесу   051 (ЕП)    
Соціально-економічна політика   051 (ЕП)    
Статистика        
Стратегія підприємства        
Суд і прокуратура   051 (ЕПЗБ)    
Судові та правоохоронні органи України     051(ЕПЗБ) спеціальність 051
Теорія держави і права   051 (ЕПЗБ) спеціальність 051 спеціальність 051
Трудове законодавство     051(ЕП)  
Трудове право     спеціальність 051  
Трудове та договірне право
       
Управління матеріальними ресурсами та витратами     спеціальність 051 спеціальність 051
Фінанси підприємства        
Фінанси, гроші і кредит        
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва     051  
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва (англомовний курс)        
Фінансово-економічний аналіз бізнесу   051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
   
Формування бізнес-моделі підприємства та електронна комерція       спеціальність 051
Цивільне право   051 (ЕПЗБ) спеціальність 051  
Ціноутворення       спеціальність 051

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Start up: Від ідеї до успіху     спеціальність 161
спец. 162(ПБ)
спец. 162(ФБ)
Аналітика бізнес-рішень   051 (ЕП)  
Аналітика бізнес-рішень 1. Діагностика ефективності     спеціальність 051
Аналітика бізнес-рішень 2. Фінансово-економічна діагностика вузьких місць     спеціальність 051
Аналітичне забезпечення прийняття економічних рішень   051 (ЕП) 051 (ЕП)
Аудит фінансової звітності   051 (ЕП) 051 (ЕП)
Бізнес-економіка: 1. Обґрунтування стратегічних рішень для бізнесу   051 (ЕП) спеціальність 051
Бізнес-економіка: Створення вартості в бізнесі   051 (ЕП) спеціальність 051
Економіка росту і розвитку галузевих ринків   051 (ЕП) спеціальність 051
Економіко-правове забезпечення бізнесу в умовах невизначеності     051 (ЕП)
Інтелектуальна власність: торгові секрети   051 (ЕП) спеціальність 051
спеціальність 073
Комерційні переговори      
Комерційні переговори і комунікативні стратегії   051 (ЕП) 051 (ЕП)
Конкурентна політика підприємства   051 (ЕП) 051 (ЕП)
Корпоративне перетворення та трансформація бізнесу   051 (ЕП) 051
Креативна економіка   051 (ЕП) 1к
051 (ЕП) 2к
 
Методологія економічних наукових досліджень   051 (ЕП)  
Методологія наукових досліджень     051 (ЕП)
Податкове планування і мінімізація податкових ризиків   051 (ЕП) 051 (ЕП)
Політика та економіка безпеки бізнесу   051 (ЕП) спеціальність 051
Проектна діяльність підприємства   051 (ЕП) спеціальність 051
Професійна етика та соціальна відповідальність економіста   051 (ЕП)  
Стандарти безпеки бізнесу   051 (ЕП)  
Створення власного бізнесу: від ідеї до успіху   051 (ЕП)  
Управління захистом комерційної таємниці   051 (ЕП)  
Управління захистом комерційної таємниці та інтелектуальний капітал      
Управління проектами   131 (ПМ)
133 (ІХВ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
131 (ПМ)
спец. 133(ІХВ)

спец. 133(ІФБВ)
133 (ІППВ)
спец. 141(ЕСЕ)
спец. 141(ЕМ)
спеціальність 142
спеціальність 144
Фінансово-економічна безпека підприємства   051 (ЕП) 051 (ЕП)
Формування інвестиційного портфеля   051 (ЕП) 051 (ЕП)

 

Доктори філософії
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Оцінка ефективності розвитку економічних систем     051
073

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Сьомий рік поспіль кафедра економіки і права проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової і переробної галузей АПК» для науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів.

Наукова робота з студентами є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу. її підсумки реалізуються у доповідях на щорічних наукових студентських конференціях університету. Тільки за останні три роки студентами під керівництвом викладачів кафедри підготовлено понад сотню таких доповідей.

Кафедра здійснює і підготовку науково-педагогічних кадрів. Лише протягом останніх 15 років на кафедрі підготовлено більше трьох докторських дисертації (Л.О. Чорна, Т.А. Говорушко, П.І. Коренюк, т. д.) та більше 15 кандидатських дисертацій (Г.М. Решетюк, Т.В. Лагода, О.В. Пасічник, О.М. Пєтухова, О.О. Шеремет. І.В. Левицька, В.В. Боковець, Н.А. Савчук, Л.М. Закревська, В.В. Стегура, О.О. Кудирко, Ю.Г. Левченко, І.В. Новойтенко, О.М. Ткаченко, О.В. Федорова, Т.М. Іванюта, Л.М. Штанько, т. д.). Переважна більшість з них стали викладачами кафедр інституту.

На даний момент на кафедрі навчається більше 10 аспірантів денної та заочної форм навчання.

На базі кафедри функціонує студентський гурток, який очолює доцент Відоменко О.І.

1931 рік

створено кафедру економіки харчової промисловості.

1943-1944 рр.

реорганізовано кафедру та дану нову назву «Економіки промисловості та організації виробництва».

1949 рік

кафедра економіки та організації виробництва зазнала реорганізації: її було розділено на кафедру економіки харчової промисловості й кафедру організації та планування виробництва

1959 рік

кафедри економіки харчової промисловості й організації та планування виробництва були об'єднані в кафедру економіки і організації виробництва харчової промисловості.

1995 рік

кафедра була реорганізована в кафедру економіки.

З 1996 ріку

кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціалізації «Економіка і право».

З 1998 ріку

кафедра здійснювала підготовку фахівців зі спеціальності «Фінанси».

 

Нині кафедра економіки і права здійснює підготовку бакалаврів і магістів зі спеціальності 051 «Економіка» та магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» («Управління фінансово-економічною безпекою підприємства»).

Більш детально на сайті кафедри економіки і права в закладці «Історія»