Н У Х Т

Згідно з планом: відбулося засідання вченої ради університету

26 вересня 2023

Згідно з планом: відбулося засідання вченої ради університету

26 вересня у залі засідань відбулося планове засідання вченої ради університету.

Розпочали традиційно з урочистого – привітали членів ради, що відсвяткували дні народження між засіданнями, а також ректор Олександр Шевченко вручив відзнаки:

- нагрудний знак «Відзнака Національного університету харчових технологій» професорові кафедри економіки і права Анатолію Заїнчковському;

- Подяку ректора з цінним подарунком – професору кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Віталію Прибильському, доцентці кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Наталії Кулик, методисту вищої категорії навчального відділу Володимиру Смольницькому, методистці вищої категорії навчально-методичного відділу Ользі Калмиковій.

Далі перейшли до розгляду питань порядку денного.

Про стан забезпечення безпеки життєдіяльності університету і відповідних умов праці, навчання та проживання в гуртожиток в умовах військового стану доповіли проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку Олександр Бессараб і проректор з соціально-побутових питань Микола Копера. Доповідачі детально проінформували про заходи, вжиті для забезпечення належних умов навчання, праці і проживання у студмістечку та безпеки учасників освітнього процесу. Особливо ж вони наголосили на необхідності неухильного виконання всіма співробітниками й здобувачами освіти усіх нормативно-правових актів, інструкцій та алгоритмів дій у випадку небезпеки.

Велику увагу члени ради приділили результатам виконання у 2023 році плану прийому студентів на навчання до університету, аналіз яких надав відповідальний секретар приймальної комісії Вадим Серпученко. Він навів дані по кількості поданих вступниками заяв до університету і відокремлених структурних підрозділів та кількості зарахованих на навчання за всіма ступенями освіти. Фахівець зауважив, що порівняно з минулим роком прослідковується позитивна динаміка, проте, результати вступної кампанії черговий раз підтвердили необхідність пошуку та використання нових форм і видів роботи по формуванню у майбутніх вступників вибору місця навчання та їх швидкій орієнтації в масштабному освітньому просторі, безпосередньої роботи із вступником протягом всього навчального року за допомогою сучасних засобів мас-медіа та соціальних мереж.

Фахівець висловив подяку всім членам відбіркових комісій, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, комісій з розгляду мотиваційних листів за виконану роботу по набору вступників на навчання.

До обговорення цього питання долучилися перший проректор Володимир Яровий та директор Навчально-наукового інституту економіки і управління Олег Шеремет.

Не менш важливе питання моніторингу якості підготовки здобувачів вищої освіти за результатами літньої екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р. висвітлив начальник навчального відділу Валерій Виговський.

Фахівець проінформував, що у сесії взяли участь 3957 здобувачів освіти денної форми навчання та 1073 здобувачі заочної форми навчання. В цілому, абсолютна успішність здобувачів освіти склала 97,82 % за обома формами навчання, а якісний показник – 49,24 %. По інститутах і факультетах найвищий показник абсолютної успішності – на факультеті біотехнології та екологічного контролю – 98,8 %, а якості успішності – у Навчально-науковому інституті харчових технологій – 59,30%. Також доповідач проаналізував абсолютну успішність і якісний показник по кожному підрозділу та курсу, навів дані щодо результатів захистів бакалаврських кваліфікаційних робіт, повідомив кількість відрахованих за результатами літньої сесії здобувачів освіти та кількість здобувачів освіти, що отримують стипендію.

За результатами обговорення цього питання вчена рада ухвалила низку доручень директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр та навчально-методичному управлінню.

Проректорка з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва доповіла про реалізацію в університеті положень Кодексу академічної етики. Доповнили виступ голова Комісії з питань академічної етики університету Михайло Масліков і директорка Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету Олена Подобій.

Заслухавши всі виступи, вчена рада констатувала, що наказ ректора «Про реалізацію в університеті положень Кодексу академічної етики у 2022-2023 навчальному році» виконано. З урахуванням Плану заходів внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти на 2023-2024 н.р., вчена рада ухвалила продовжити позитивну практику проведення тижнів академічної доброчесності для здобувачів усіх ступенів вищої освіти усіх курсів денної та заочної форми навчання, підсилити роз'яснювальну роботу кураторів академічних груп та ініціативних груп студентів (молодших кураторів) зі здобувачами з метою популяризації академічної доброчесності, гарантам освітніх програм провести зустрічі зі здобувачами випускових курсів перед початком виконання кваліфікаційних робіт щодо недопущення порушень академічної доброчесності, видів відповідальності за такі порушення, дотримання правил цитування, оформлення літературних джерел, роз’яснення процедури перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат із використанням інтернет-сервісу Unicheck, допустимого відсотку текстових запозичень, етапів доопрацювання роботи тощо.

Наприкінці засідання вчена рада розглянула й затвердила план своєї роботи на 2023-2024 навчальний рік, який запропонував ректор Олександр Шевченко. Він анонсував проведення протягом навчального року десяти засідань (по одному щомісяця, крім січня і два засідання у вересні) та представив планову тематику кожного з них. Окремо було зазначено, що у процесі роботи вченої ради можливі зміни та доповнення в порядку денному окремих засідань. Присутні схвалили запропонований план і проголосували за його затвердження.

Завершили засідання, як звичайно, розглядом поточних питань. Були прийняті рішення про створення разових спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття освітнього ступеня «Доктор філософії». Заслухані звіти докторантів про виконання індивідуальних планів роботи, а також розглянуто клопотання кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів щодо дозволу на відрядження аспірантки кафедри до Інституту харчової науки і досліджень Університету природних ресурсів та природничих наук (Республіка Австрія) для виконання досліджень в рамках спільного наукового проєкту.

Закриваючи засідання, ректор Олександр Шевченко подякував за плідну роботу й привітав колектив із Днем працівників освіти, яке відзначатиметься уже за кілька днів, побажавши наснаги, терпіння й успіхів. Продовжуємо міцно тримати освітній і науковий фронт і робити все від нас залежне задля наближення Перемоги!

Опублікований: 26-09-2023
Читайте також:
Вітаємо директорку Навчально-наукового інституту харчових технологій із успішним захистом докторської дисертації!

12 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03 у режимі онлайн відбувся захист дисертаційної роботи «Наукове обґрунтування електрофізичних способів оброблення молочної сироватки та їх використання в технологіях молочних продуктів» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук директоркою Навчально-наукового інститут...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Вітаємо директорку Навчально-наукового інституту харчових технологій із успішним захистом докторської дисертації! 13 травня 2021

Досвідом і враженнями від виробничої практики поділилися здобувачі освіти

Колективи підрозділів навчально-наукового комплексу нашого університету завжди приділяють велику увагу професійній підготовці студентів, невід’ємною частиною якої є конференція, де вони підсумовують проходження практики. Днями майбутні менеджери, студенти групи ОРГ19 Смілянського технологічного фахового коледжу НУХТ після завершення виробничої прак...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Досвідом і враженнями від виробничої практики поділилися здобувачі освіти 10 січня 2023

Мікробний синтез лимонної кислоти: від А до Я

Опановувати ази фаху студенти-біотехнологи починають вже на 2 курсі в рамках дисципліни «Загальна біотехнологія». Дисципліна нелегка, але надзвичайно важлива, адже дає можливість досконало розібратися в біотехнологічних термінах, ознайомитися з усією багатоманітністю біотехнологічних процесів, усвідомити всі перспективи біотехнологічної науки та де...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Мікробний синтез лимонної кислоти: від А до Я 12 травня 2021

Різноманіття ідентифікаторів авторів: Publons, ORCID, ResearchGate, Google Scholar

6 листопада відбувся наступний вебінар Clarivate «Різномаїття ідентифікаторів авторів: Publons, ORCID, ResearchGate, Google Scholar», у якому взяли участь викладачки кафедри фізики. Завідувачка кафедри Світлана Літвинчук та старша викладачка Інна Гуцало з’ясували, у чому ж полягає складність ідентифікації робіт вченого. Від спікерки вебінару, к.б....

ЧИТАТИ ДАЛІ

Різноманіття ідентифікаторів авторів: Publons, ORCID, ResearchGate, Google Scholar 10 листопада 2020