Н У Х Т

Завершуємо навчальний рік: магістранти оцінюють результати

13 травня 2022

Завершуємо навчальний рік: магістранти оцінюють результати

У складних умовах проходить нині навчання у закладах вищої освіти, складних і для здобувачів, і для педагогічного персоналу. Однак це не зменшує рівня вимог кафедри технології оздоровчих продуктів до надання здобувачам магістерського ступеня необхідної суми знань зі всіх дисциплін навчального плану та міри відповідальності суб’єктів навчального процесу за належне засвоєння цих знань.

Загалом ефективність зусиль і викладачів, і здобувачів можна оцінити досягнутими програмними результатами навчання. Для цього застосовують різні види контрольних заходів – вхідний, поточний, модульний, семестровий, підсумковий. Кожен із цих видів контролю має свої особливості, з якими викладачі детально знайомлять здобувачів. Викладачі кафедри чітко окреслюють форми контрольних заходів та їхні критерії у робочих програмах дисциплін, силабусах, під час першого заняття та перед початком заліково-екзаменаційної сесії.

Опитування здобувачів 1 курсу магістратури, проведене у травні поточного року, показало, що цю інформацію з дисциплін кафедри було надано на перших заняттях осіннього та весняного семестрів. Староста групи Марія Галушко зазначила: здобувачі були детально ознайомлені з даною інформацією, а також отримали окреме повідомлення про особливості проходження професійної практики (січень-лютий 2022 року), структуру звіту та його захист.

У процесі обговорення цього питання здобувачі висловили задоволення тим, що всі отримані поточні оцінки викладачі об’єктивно вносять в електронні журнали, і це відображається в індивідуальних кабінетах здобувачів ПС-Журнал успішності-Web.

Здобувач Олександр Межубовський, член робочої групи з розроблення освітньо-професійної програми (ОПП), зазначив важливу деталь: прозорість і зрозумілість проведення контролю і кількості отриманих балів забезпечується різними потоками інформації – надходженням в електронні кабінети здобувачів; у робочих програмах дисциплін. І, звісно, під час дистанційного навчання у весняному семестрі, коли здобувачі не мали можливості безпосередньо комунікувати з викладачами кафедри, для них важливо було отримати повторне нагадування про контрольні заходи та критерії оцінювання протягом квітня-травня.

Здобувачі кафедри досить детально ознайомлені з Кодексом академічної етики, а також важливими складниками Положення про організацію освітнього процесу в НУХТ, і знають, що здобувач, який не погоджується з отриманою оцінкою, може оскаржити її шляхом апеляції, відповідно до існуючої процедури.

Разом із тим, на кафедрі технології оздоровчих продуктів у межах реалізації ОПП «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» конфлікту інтересів із даного питання жодного разу не виникало, що свідчить про об’єктивність оцінювання знань здобувачів.

Здобувачі ознайомлені також із процедурою організації повторного складання заліків, екзаменів, звітів, а також можливості отримання індивідуального графіку. Були випадки, коли здобувачі мали нагоду скористатися такою можливістю. Так, в осінньому семестрі 2021/2022 здобувачка Аліна Кровопускова, котра понад місяць перебувала в лікарні на стаціонарному лікуванні, отримала індивідуальний графік складання контрольних заходів і, таким чином, змогла захистити курсовий проєкт із дисципліни «Перспективні технологічні процеси виробництва оздоровчих продуктів», з цієї ж дисципліни скласти екзамен, а також із дисципліни «Удосконалення технологій харчових продуктів для спецконтингентів».

Отже, з точки зору здобувачів, які навчаються за ОПП «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення», існуючі в НУХТ та на кафедрі технології оздоровчих продуктів форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання є досить чіткими, зрозумілими, дають можливість кожному самостійно оцінити (окрім оцінки викладача) досягнуті програмні результати навчання, здобутий рівень знань, проаналізувати наявні недоліки у своїй підготовці для подальшого поліпшення професійних навичок, чіткішої орієнтації на майбутню діяльність та свою роль у створенні в Україні індустрії здорового харчування.

Опублікований: 13-05-2022
Читайте також:
Високий науково-професійний рівень підготовки магістрантів-аюрведистів

19 та 20 лютого на кафедрі технології ресторанної і аюрведичної продукції відбулися захисти дипломних магістерських робіт здобувачами освітньо-професійної програми «Технології аюрведичних харчових продуктів». Екзаменаційну комісію очолив фахівець у галузі оздоровчого харчування, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник Держав...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Високий науково-професійний рівень підготовки магістрантів-аюрведистів 24 лютого 2020

Від студентства до професійної діяльності – один крок!

Кожний студент замислюється над своїм майбутнім: подальшим навчанням, роботою, сім'єю тощо. Але іноді майбутнє настає вмить, раптово. Така вирішальна мить сталася для четвертокурсника Андрія Закрасняного, коли викладачі кафедри біотехнології і мікробіології організували для студентів лекцію генерального директора ТОВ «Біофарма Плазма» Костянтина Є...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Від студентства до професійної діяльності – один крок! 21 травня 2020

Сьогодні – ділова гра, завтра – реалізація на практиці

Ділові ігри, як особлива сучасна форма навчального процесу, дають можливість використати всі рівні засвоєння знань, тому перед здобувачами-біотехнологами 4 курсу у рамках вивчення дисципліни «Природоохоронні біотехнології» було поставлене завдання підготувати згідно із запропонованим сценарієм практичне завдання у вигляді ділової гри «Екологічна ін...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Сьогодні – ділова гра, завтра – реалізація на практиці 28 грудня 2021

Лайфхаками етики ділового спілкування поділилася з нашими бакалаврами і магістрами тренерка «TRIGLAV INTERNATIONAL»

Етика ділового спілкування у наш час є одним із основних інструментів повсякденного життя, важливо приділяти їй багато уваги під час навчання, на роботі та в побуті. Бакалаври та магістри спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 162 «Біотехнології та біоінженерія» взяли участь у черговому онлайн майстер-к...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Лайфхаками етики ділового спілкування поділилася з нашими бакалаврами і магістрами тренерка «TRIGLAV INTERNATIONAL» 09 квітня 2020