Н У Х Т

Завідувач кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції успішно захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора технічних наук

21 червня 2019

Завідувач кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції успішно захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора технічних наук

20 червня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.07 відбувся захист дисертаційної роботи «Наукове обґрунтування та розроблення технологій сушеної харчової продукції і харчових продуктів з її використанням» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук завідувачем кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Олександрою Нєміріч. Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Харківського державного університету харчування та торгівлі Микола Погожих.

Здобувач сформувала напрями залучення до технологічних потоків сушеної харчової продукції, що є з фізіологічної точки зору концентратом усіх необхідних для організму людини нутрієнтів, а за технологічним призначенням – напівфабрикатами високого ступеня готовності. Докторант досліджувала технології сушених харчових продуктів на свіжих капусті, кабачках, топінамбурі, моркві, відвареній на парі яловичині, пасті з крові великої рогатої худоби з сушеними плодами шипшини, а також модельних системах із сушеною харчовою продукцією, традиційних й інноваційних харчових продуктах. У процесі досліджень здобувачеві вдалося сформувати універсальний функціонально-технологічний потенціал сушеної харчової продукції, що є основою для розроблення, удосконалення технологій, моделювання та проєктування рецептурного складу харчових продуктів за групами та видами з її використанням або при взаємозамінності інгредієнтів. При цьому була розроблена технологія сушеної харчової продукції при використанні сушіння зі змішаним тепловідведенням (ЗТП-сушіння), встановлені закономірності формування регідратаційних властивостей сушеної харчової продукції залежно від режимів ЗТП-сушіння, доведено, що за раціональних режимів ЗТП-сушіння відбуваються мінімальні перетворення полісахаридів овочевої сушеної харчової продукції, максимальне збереження мікроструктури її тканин, вперше доведено, що ЗТП-сушіння сприяє формуванню частинок сушеної харчової продукції з розвиненими поровим простором і поверхнею їх взаємодії та розподілу водної фази з високою енергією зв’язку гідратаційних полі- та мономолекулярних шарів у структурі.

Офіційними опонентами виступили професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету Тетяна Юдіна, завідувач кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових технологій, професор Любов Тележенко, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», професор Тетяна Капліна. Крім того, відгуки на роботу надійшли від науковців 11 наукових установ і закладів вищої освіти України.

Змістовна й інформативна доповідь здобувача викликала низку запитань членів спецради, на які були дані впевнені й аргументовані відповіді. Так само докладно й аргументовано докторант відповіла на зауваження, висловлені у відгуках офіційних опонентів і науковців.

Тепло підтримав і високо оцінив науковий потенціал і людські якості здобувачки науковий консультант  Микола Погожих. Під час обговорення члени спецради відзначили актуальність і наукову новизну дисертаційного дослідження Олександри Нєміріч, його інвестиційну привабливість, що підтверджена актами на впровадження на підприємствах України. Звернули вони увагу і на інноваційність роботи, підкріплену значною кількістю патентів на винахід.  

Підтримати свого завідувача прийшли викладачі, співробітники й аспіранти кафедри технології ресторанної та аюрведичної продукції майже у повному складі. Також колегу підтримали колективи кафедр готельно-ресторанної справи, експертизи харчових продуктів, технології оздоровчих продуктів, процесів і апаратів харчових виробництв.

Ґрунтовне опрацювання теми, значний обсяг виконаних досліджень, якість й глибина дисертаційного дослідження, його актуальність, інноваційність й економічна вигідність принесли докторанту науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Вітаємо Олександру Нєміріч із успішним захистом дисертаційного дослідження, здобуттям наукового ступеня доктора наук і бажаємо наснаги й нових наукових проривів!

Опублікований: 21-06-2019
Читайте також:
Наші викладачі переймають досвід у впровадженні дуальної форми навчання у німецьких колег

У рамках міжнародної співпраці Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму НУХТ із Професійною школою ресторанної справи A.M Gastro Coaching (м. Потсдам, Німеччина) заступник директора Олеся Стахів, методист курсової підготовки Наталія Князева та доцент кафедри готельно-ресторанної справи університету, кандидат технічних наук Андрій ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Наші викладачі переймають досвід у впровадженні дуальної форми навчання у німецьких колег 02 липня 2018

Високий рівень викладання демонструють викладачі кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів

Відповідно до плану проведення відкритих занять на кафедрі технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів відбулася відкрита лекція «Технології туалетних мил», яку прочитав к.т.н., доцент Валерій Бабенко з навчальної дисципліни «Технологія жирів» (Модуль 4 «Технології парфумерно-косметичних виробів») для студентів четвертого курсу денної форми...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Високий рівень викладання демонструють викладачі кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів 15 березня 2018

Відкрита лекція професора кафедри харчової хімії

Усім фахівцям відомо, що запорукою успішної кар'єри інженера-технолога є глибокі знання із хімічних дисциплін. Професорсько-викладацький склад кафедри харчової хімії увесь час наполегливо співпрацює з усіма випусковими кафедрами нашого університету над вдосконаленням навчальних курсів для більш сучасної підготовки здобувачів. Одним із найважливіших...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Відкрита лекція професора кафедри харчової хімії 02 жовтня 2019

Почався конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів

Почався конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2020-2021 роках. Він оголошений Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки та вищої освіти Республіки Польща. Подати пропозицію можна до 23 серпня 2019 року. Конкурс відкритий для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вишів, науков...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Почався конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів 07 серпня 2019