Н У Х Т

Університет покращив свої позиції у академічному рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна»

07 липня 2020

Університет покращив свої позиції у академічному рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна»

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентував наступний, чотирнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2020».

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів і дотримувалися базових принципів визначення рейтингів університетів України. Одним із головних принципів є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для цього використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних і міжнародних організацій і установ. Будь які дані або експертні оцінки самих університетів та органів управління ними не використовувалися. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки отриманих результатів. Крім того, при складенні рейтингу враховувалася всебічність, багатогранність діяльності університетів. Із цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників порівняно з відомими рейтинговими системами. Зокрема, цьогорічний рейтинг українських університетів розраховувався за десятьма показниками, шість із яких є міжнародними, чотири – національними.

Виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати в світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.

При ранжуванні враховувалися: QS World University Rankings (академічна діяльність), Scopus (науково-видавнича діяльність), Webometrics (оцінювання науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів), участь у програмах Erasmus+ Європейського Союзу (міжнародна діяльність), Google Scholar Citations (цитованість наукових праць учених університету), UniRank (якість представлення та популярність ЗВО у Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників), результати всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт 2018/2019 навчального року за сумою балів (якість підготовки), стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених (навчально-наукова робота), кількість отриманих патентів ученими університету в 2019 році (винахідницька діяльність), середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю поданих заяв вступниками та середнім конкурсним балом у 2019 році (привабливість університету для вступників).

Наш університет щорічно входить до першої двадцятки цього рейтингу. Надзвичайно приємно, що цього року НУХТ покращив свої позиції порівняно з минулими роками й посів 16 місце з-поміж 200 закладів вищої освіти України.

Вітаємо наш колектив!

Опублікований: 07-07-2020
Читайте також:
Дистанційна профорієнтація від біотехнологів

І у нинішніх, карантинних, реаліях профорієнтаційний сектор факультету біотехнології та екологічного контролю спільно з викладачами кафедри біотехнології і мікробіології розробляє нові методи заохочення майбутніх студентів до вступу на спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» – спеціальність майбутнього. Голова сектору Ганна Ярова та її з...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Дистанційна профорієнтація від біотехнологів 29 квітня 2020

Приємно вразили Екзаменаційну комісію захисти кваліфікаційних робіт здобувачів спеціальності «Менеджмент»

10 та 12 червня 2020 року на кафедрі економіки праці та менеджменту відбулися захисти випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент»  освітньо-професійних спрямувань «Менеджмент». Не зважаючи на те,  що це відбувалося вперше дистанційно в режимі онлайн-конферецій на платформі Z...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Приємно вразили Екзаменаційну комісію захисти кваліфікаційних робіт здобувачів спеціальності «Менеджмент» 15 червня 2020

На зміну Інституту модернізації змісту освіти прийде Український інститут розвитку освіти

Новостворений Український інститут розвитку освіти має стати новою впроваджувальною агенцією для реалізації освітньої реформи, яка поступово перебере на себе функції Інституту модернізації змісту освіти. Про це сказала міністр освіти Лілія Гриневич в ході спілкування з користувачами Facebook. За її словами, сьогодні Інститут модернізації змісту ос...

ЧИТАТИ ДАЛІ

На зміну Інституту модернізації змісту освіти прийде Український інститут розвитку освіти 16 серпня 2019

До «Грудневих читань-2019» долучилися науковці кафедри фінансів

Завідувач кафедри фінансів Лада Шірінян, доцент Михайло Арич та аспірант Олександр Шашенко взяли участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ГРУДНЕВІ ЧИТАННЯ 2019», присвяченій 10-річчю кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту КНУ імені Тараса Шевченка. На конференції обговорили актуальні питання щодо розвитку рин...

ЧИТАТИ ДАЛІ

До «Грудневих читань-2019» долучилися науковці кафедри фінансів 09 грудня 2019