Н У Х Т

Удосконалюємо підготовку за третім рівнем вищої освіти

12 лютого 2024

Удосконалюємо підготовку за третім рівнем вищої освіти

У період локального моніторингу освітніх програм в університеті відбулося засідання робочої групи освітньо-наукової програми «Харчові технології» третього («Доктор філософії») рівня вищої освіти.

Основним питанням, яке розглядалось на засіданні, було обговорення пропозицій щодо удосконалення освітньо-наукової програми. Гарант програми, професор Володимир Ковбаса нагадав про зауваження і побажання експертної групи та ГЕР при акредитації в 2023 році, зокрема щодо активнішого залучення здобувачів до програм міжнародної академічної мобільності, коригування посилань на літературу в робочих програмах, висвітлення наукових шкіл на сайті НУХТ і кафедр, а також активнішого залучення роботодавців до навчального процесу.

Колективи кафедр технології молока і молочних продуктів та технології хлібопекарських і кондитерських виробів внесли пропозиції щодо перегляду і упорядкування каталогів вибіркових дисциплін, змін назв, деяких освітніх компонентів, уточнення матриць. Було розглянуто пропозицію здобувачів другого курсу щодо покращення організації педагогічної практики – встановлення конкретних термінів її проходження та звітних матеріалів.

Доречними були пропозиції директорки Навчально-наукового інституту харчових технологій, професорки Оксани Кочубей-Литвиненко про внесення коректив до переліку іноземних партнерів, а також коригування розділу щодо національної кредитної мобільності.

Крім того, на засіданні розглядалися питання успішності здобувачів першого курсу, забезпечення методичною літературою, атестація здобувачів у лютому-березні з обов’язковим проведенням наукових семінарів на  кафедрах, ротації складу робочої групи.

У роботі засідання також взяли участь стейкхолдери – генеральний директор підприємств Укрхлібпрому Олександр Васильченко та директор Інституту продовольчих ресурсів НААН України, член-кореспондент НААН України, д.т.н., професор Любомир Хомічак.

Опублікований: 12-02-2024
Читайте також:
Вибіркові дисципліни для магістрантів: як зробити правильний вибір і не помилитися

Цього року навчальний рік для магістрантів освітньо-професійної програми (ОПП) «Промислова біотехнологія» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» почався у незвичному режимі – без традиційних привітань від викладачів кафедри на лекційних заняттях. Проте, студенти мали нагоду зустрітися у форматі zoom-відеоконференції із гарантом освітньо...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Вибіркові дисципліни для магістрантів: як зробити правильний вибір і не помилитися 18 вересня 2020

Викладачі нашого університету проходять тренінги для експертів з акредитації освітніх програм

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти активно здійснює підготовку потенційних експертів із акредитації освітніх програм. 27-28 листопада 2019 р. участь в очному тренінгу експертів із акредитації освітніх програм на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія» брала завідувач кафедри експертизи харчових продуктів...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Викладачі нашого університету проходять тренінги для експертів з акредитації освітніх програм 03 грудня 2019

Про розроблення і впровадження міні-пивоварень і солодовень здобувачам Бердичівського коледжу промисловості, економіки і права

Доцент кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв Сергій Удодов на зустрічі зі студентами і викладачами Бердичівського коледжу промисловості, економіки і права поділився досвідом розроблення і впровадження міні-пивоварень і солодовень. У своїй презентації наш викладач згадав свій перший виробничий досвід і дослідницьку діяльніст...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Про розроблення і впровадження міні-пивоварень і солодовень здобувачам Бердичівського коледжу промисловості, економіки і права 02 лютого 2022

Про вступ до НУХТ на скорочений термін навчання дізналися випускники Кам’янець-Подільського фахового коледжу

Доцентка кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Наталія Фалендиш зустрілася зі здобувачами групи 641 відокремленого структурного підрозділу «Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості НУХТ», які навчалися за освітньо-професійною програмою 181 «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових конце...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Про вступ до НУХТ на скорочений термін навчання дізналися випускники Кам’янець-Подільського фахового коледжу 28 червня 2022