Н У Х Т

Творчо підійшли до виконання міжкафедральної кваліфікаційної роботи магістранти кафедр технології молока і молочних продуктів і технології консервування

27 лютого 2017

Творчо підійшли до виконання міжкафедральної кваліфікаційної роботи магістранти кафедр технології молока і молочних продуктів і технології консервування

Захисти магістерських робіт на кафедрах технології молока і молочних продуктів і технології консервування завершилися успішним представленням випускниками міжкафедральної комплексної кваліфікаційної роботи «Розробка нових видів молоковмісних продуктів з натуральними плодовими та овочевими наповнювачами».

Екзаменаційна комісія у складі завідувача кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів НУБіП, доцента Олександра Савченка (голова), проректора з навчально-виробничої діяльності та розвитку НУХТ, завідувача кафедри технології консервування професора Олександра Бессараба, доцента цієї ж кафедри Галини Бандуренко, завідувача кафедри технології молока і молочних продуктів нашого університету, професора Галини Поліщук і доцента цієї ж кафедри Олени Красулі відзначила високий рівень теоретичної підготовки магістрантів і результатів їх наукових досліджень.

Тематика магістерських робіт, виконаних під керівництвом професора Галини Поліщук  і доцента Галини Бандуренко, була направлена на вирішення комплексного завдання, спрямованого на розроблення нових видів функціонально-технологічних і збагачуючих наповнювачів із плодів та овочів (печериць, цибулі, капусти, яблук) з їх подальшим застосуванням у складі молоковмісних продуктів (паст закусочних білково-жирових «Богатир», напою кисломолочного «Бадьорість»,  морозива «Яблучко»).

Усі представлені до захисту кваліфікаційні магістерські роботи містять елементи наукової новизни та мають практичну цінність, їх результати пройшли апробацію на конференціях, висвітлені у фахових статтях і підтверджені патентами. У додатках до усіх кваліфікаційних робіт наведені проекти нормативної документації на овочеві, плодові наповнювачі та на молоковмісні продукти, виготовлені з їх застосуванням, що дозволило рекомендувати наукові розробки магістрантів до впровадження і у навчальний процес випускових кафедр, і на підприємствах відповідних галузей.

Члени екзаменаційної комісії із захисту міжкафедральної комплексної кваліфікаційної роботи дали високу оцінку вмінню магістрів творчо застосовувати набуті в університеті теоретичні знання та навички для вирішення поставлених завдань.

Вітаємо магістрів із успішним захистом кваліфікаційних робіт і бажаємо їм успіхів у подальшій професійній діяльності!

Опублікований: 27-02-2017
Читайте також:
Магістри кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства підтверджують високий рівень своєї підготовки

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства продовжуються захисти кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технології продуктів бродіння і виноробства». Майбутні фахівці на високому  рівні представляють результати своїх досліджень і розробок. Усі доповідачі чітко і лаконічно презен...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Магістри кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства підтверджують високий рівень своєї підготовки 22 лютого 2018

Стратегії інноваційного розвитку підприємств спиртової галузі присвячене дисертаційне дослідження нашого молодого науковця

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 відбувся захист дисертаційної роботи «Розробка стратегії інноваційного розвитку підприємств спиртової галузі» здобувача Людмили Шевченко (науковий керівник – професор кафедри економіки праці та менеджменту Ольга Пєтухова). Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Стратегії інноваційного розвитку підприємств спиртової галузі присвячене дисертаційне дослідження нашого молодого науковця 14 березня 2019

Доцент кафедри фізики продемонструвала високий рівень викладання

 7 грудня 2018 р. на кафедрі фізики відбулося планове відкрите заняття доцента кафедри Наталії Медвідь для студентів першого курсу групи АК-І-1. Згідно з робочою програмою навчальної дисципліни, тема лекційного заняття – «Діелектрики та провідники в електростатичному полі. Електроємність». Розуміння суті фізичних явищ, що відбуваються в базових е...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Доцент кафедри фізики продемонструвала високий рівень викладання 10 грудня 2018

Наші викладачі підвищили кваліфікацію у Національній академії педагогічних наук України

Відбувся захист випускових робіт викладачів НУХТ, які проходили підвищення кваліфікації в Державному навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Доцент кафедри експертизи харчових продуктів Вікторія Кійко та старший викладач кафедри вищої математики імені проф. Можара В.І. Олег Мазур у свої...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Наші викладачі підвищили кваліфікацію у Національній академії педагогічних наук України 05 листопада 2018