Н У Х Т

Сучасні методичні підходи викладачів кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації зацікавлюють здобувачів освіти

26 жовтня 2020

Сучасні методичні підходи викладачів кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації зацікавлюють здобувачів освіти

Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації приділяє значну увагу формуванню у студентів комунікативних умінь і навичок, що являють собою надійне підґрунтя подальшого успіху у найрізноманітніших сферах економіки. Такі компетенції є не лише вкрай необхідною умовою професійного зростання ділової людини, а також і чинником успішного вивчення іноземних мов, значення якого неможливо переоцінити. Саме тому викладачі кафедри скеровують свій педагогічний потенціал на послідовне і ефективне впровадження комунікативного підходу до вивчення іноземної мови. Такий підхід до опанування мов інших етносів відкриває шлях до практичного використання здобутих знань у професійній діяльності, у повсякденному житті.

Протягом жовтня 2020 року викладачі кафедри Ольга Никитенко, Андрій Уліщенко, Олена Чередник і Ганна Шляхтун провели відкриті заняття зі студентами І-ІІ курсу Навчально-наукового інституту управління і економіки.

Сучасним підходам у контексті студентоцентрованого навчання відповідає успішне використання викладачами психолого-педагогічних чинників, що у своїй сукупності формують умови для створення ситуації успіху як для студентів, так і для викладачів.

Так, старший викладач кафедри Ольга Никитенко на практичному занятті на тему «Essential Telephoning Skills», приділяючи значну увагу розвитку вмінь долати певні психологічні бар’єри під час спілкування по телефону, допомогла студентам групи РЗ-2-10 усвідомити можливі стереотипи поведінки під час телефонної комунікації в іншомовному культурному середовищі.

Доцент кафедри Андрій Уліщенко (практичне заняття на тему «Brands» з групою ТП-2-14) також орієнтував своїх студентів на усвідомлення непересічної значущості набутих умінь самопрезентації, що можуть бути виявлені, наприклад, у процесі підготовленого повідомлення на певну тему, упевненої відповіді доповідача на різноманітні запитання.

Викладач Ганна Шляхтун на практичному занятті «Higher Education» у групі МН 1-7 сконцентрувала здобувачів на повторенні та розвитку лексичного запасу до теми освіти, а також на узагальненні раніше вивченої лексики. Частина уроку була присвячена покращенню майстерності орієнтації в англомовному тексті, вмінню знаходити  потрібну інформацію та здійснювати аналіз цієї інформації. Порівняння трьох навчальних закладів сприяло актуалізації досвіду і знань здобувачів, одержаних на попередніх уроках англійської мови, а парна робота була спрямована на розвиток навичок говоріння та виховання поваги до співрозмовника.

Викладач кафедри Олена Чередник провела практичне заняття в групі МП 2-12 на тему «Meetings» і зосередила увагу здобувачів на набутті ними навичок і вмінь, що є вкрай необхідними для успішного проведення та участі у ділових нарадах, зокрема, в іншомовному середовищі.

Отже, сучасні методичні підходи викладачів до організації і проведення практичних занять з іноземної мови зацікавлюють студентів, формують усвідомлення практичної значущості здобутих знань для розбудови успішної кар’єри ділової людини, яка не розгубиться у найрізноманітніших комунікативних ситуаціях під час роботи і в Україні, і далеко за її межами.

Опублікований: 26-10-2020
Читайте також:
Студенти Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ – учасники заходів Міжрегіонального форуму «Сумщина Аграрна»

14 вересня студенти Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ під керівництвом викладачів спецдисциплін Ольги Бондаренко та Людмили Черниш взяли участь у Фестивалі вареників, який відбувався в рамках Міжрегіонального форуму «Сумщина Аграрна». Акцентом фестивалю стали українські традиції. Саме з їх дотриманням була представлена презентація усіх...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Студенти Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ – учасники заходів Міжрегіонального форуму «Сумщина Аграрна» 16 вересня 2019

Інноваційні методики викладання дисциплін опановують викладачі кафедри екологічної безпеки і охорони праці

Метою викладача в процесі викладання дисципліни стає безпосередня передача інформації, а також вміння визначати проблеми, позначати дискусійні моменти та орієнтувати студентів, де саме можна отримати відомості з того чи іншого питання. Про інноваційні моделі навчання дізналися викладачі кафедри екологічної безпеки і охорони праці з доповіді доцента...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Інноваційні методики викладання дисциплін опановують викладачі кафедри екологічної безпеки і охорони праці 05 квітня 2019

Студенти кафедри хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії опікуються розвитком своєї спеціальності

На кафедрі хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії  приділяється велика увага профорієнтаційній роботі за випусковою спеціальністю «Хімічна технологія та інженерія» в розрізі майбутньої спеціалізації «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» та пропаганді переваг навчання у нашому ВНЗ. Проводяться постійні зустрічі викл...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Студенти кафедри хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії опікуються розвитком своєї спеціальності 21 лютого 2017

Маркетингові лайфхаки та екскурс спеціальностями

У своїй діяльності кафедра маркетингу дотримується клієнтоорієнтованого підходу та всебічно впроваджує філософію CR-M. Популярним заходом інтерактивної взаємодії із майбутніми вступниками є участь у Дні відкритих дверей, під час якого гості університету отримують змогу ознайомитись із перевагами спеціальностей кафедри, відкрити для себе цікаві марк...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Маркетингові лайфхаки та екскурс спеціальностями 27 січня 2020