Н У Х Т

Стратегії інноваційного розвитку підприємств спиртової галузі присвячене дисертаційне дослідження нашого молодого науковця

14 березня 2019

Стратегії інноваційного розвитку підприємств спиртової галузі присвячене дисертаційне дослідження нашого молодого науковця

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 відбувся захист дисертаційної роботи «Розробка стратегії інноваційного розвитку підприємств спиртової галузі» здобувача Людмили Шевченко (науковий керівник – професор кафедри економіки праці та менеджменту Ольга Пєтухова).

Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету Ігор Федун, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму Житомирського державного технологічного університету Ольга Пащенко.

Актуальність даної теми пояснюється тим, що сучасні підприємства спиртової галузі функціонують в умовах затяжної фінансово-економічної кризи, політичної нестабільності, посилення невизначеності зовнішнього середовища, призупинення діяльності окремих спиртових підприємств, неспроможності забезпечення високих результатів господарської діяльності тощо. Водночас діяльність спиртових підприємств повинна бути спрямована не лише на виживання в умовах сьогодення, але й на процес безперервного розвитку, що вимагає пошуку та застосування нових ефективних інструментів управління. Розроблення стратегії інноваційного розвитку може забезпечити життєздатність підприємств та підвищити їх конкурентоспроможність в умовах постійних мінливих змін зовнішнього середовища.

Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств спиртової промисловості забезпечить сталий розвиток і підвищення прибутковості їх діяльності, а впровадження інновацій сприятиме виходу на європейський ринок.

За результатами захисту дисертаційної роботи члени ради присудили дисертанту науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вітаємо!

Опублікований: 14-03-2019
Читайте також:
До вступної кампанії-2017 продовжують активно готуватися викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування

Викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування продовжують активно готуватися до вступної кампанії-2017. Протягом періоду дистанційного навчання викладачі кафедри Катерина Чала, Лариса Яненко, Марія Моложон, Анастасія Браєвська, Ольга Ковальчук провели значну роботу зі студентами різних факультетів щодо залучення їх до профорієнтаційної ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

До вступної кампанії-2017 продовжують активно готуватися викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування 22 лютого 2017

Студенти-цукровики і  студенти-водники успішно захистили бакалаврські дипломні проекти

З 11 по 18 червня на кафедрі технології цукру та підготовки води відбулися захисти дипломних проектів студентів 4 курсу на здобуття освітнього ступеня «бакалавр». Першими захистили дипломні проекти 11 червня студенти професійного спрямування «Технології цукру та полісахаридів», а вже 15 червня естафету прийняли студенти за професійним спрямуванням...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Студенти-цукровики і студенти-водники успішно захистили бакалаврські дипломні проекти 18 червня 2018

Проблеми розвитку автоматизації та впровадження передових технологій обговорили наші викладачі та студенти з виробничниками

24 січня в HUB4.0 відбулися чергові збори Асоціації промислових підприємств автоматизації (АППАУ), де були затверджені головні підсумки роботи Асоціації в 2018 році та намічені плани розвитку в 2019-му. Нагадаємо, що НУХТ входить до Асоціації з моменту її створення в якості академічного члену. На зборах наш університет представляли викладачі кафед...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Проблеми розвитку автоматизації та впровадження передових технологій обговорили наші викладачі та студенти з виробничниками 31 січня 2019

100-річчю бою під Крутами присвячується…

29 січня відповідно до Указу Президента України від 15 січня 2007 року №15/07 українська спільнота відзначає День пам'яті Героїв Крут. На рубежі 1917-1918 рр. розгорнулася інтервенція російсько-більшовицьких військ в Україну. Керівництво УНР мусило вислати проти неї переважну частину своїх військ. Тоді ж був створений загін із числа добровольців (...

ЧИТАТИ ДАЛІ

100-річчю бою під Крутами присвячується… 29 січня 2018