Н У Х Т

Реальне зменшення негативного впливу на довкілля у полі зору наших магістрантів

06 лютого 2019

Реальне зменшення негативного впливу на довкілля у полі зору наших магістрантів

Уже не за горами час, коли схвильовані магістранти ІІ року навчання винесуть на суд екзаменаційних комісій результати своїх досліджень за темами випускових робіт. А зараз ще триває напружена робота – ще стільки всього потрібно зробити, адже магістерські роботи наших студентів виконуються для діючих підприємств.   

Ретельно виконують всі дослідження магістранти кафедри екологічної безпеки і охорони праці. Зокрема, студент спеціальності 183 «Екологічний контроль та аудит» Сергій Погорілий працює над темою «Оцінка ефективності системи управління на ТОВ «Переяслав-Молпродукт». Система управління підприємством базується на багатьох факторах і є важливою ланкою між навколишнім природним середовищем і підприємством. Нині – це дуже важливий аспект у розвитку харчової промисловості та в Україні. Важливим чинником є ефективна робота системи управління на молокопереробних підприємствах.

Основною метою впровадження систем екологічного управління є, окрім прояву серйозного ставлення до екологічних питань, реальне зменшення негативного впливу на довкілля, зменшення кількості забруднювачів або, якщо це можливо, їхнє цілковите усунення в місці виникнення.

Пройшовши практику на ТОВ «Переяслав-Молпродукт» та проаналізувавши стан екологізації підприємства, магістр разом зі своїм науковим керівником, доцентом кафедри Оксаною Ничик одразу визначилися з темою майбутньої дипломної роботи.

Ця тема стала цікавою та допомогла Сергію Погорілому краще розібратися на практиці з навичками перевірки оцінювання ефективності діючих систем управління на підприємстві та проведення екологічного аудиту.

Тим часом студентка спеціальності 101 «Екологія» Олена Демченко готує до завершення магістерську роботу «Очищення стічних вод ВП «Рівненська АЕС» зі своїм науковим керівником, завідувачем кафедри Оленою Семеновою.

Магістерська робота присвячена вивченню технології очищення стічних вод та утилізації нафтошламів ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК Енергоатом». При написанні наукової роботи був розглянутий вплив промислових скидів Рівненської атомної електростанції на водні об’єкти Рівненської області (р. Стир), а також підібрані основні методики дослідження для визначення показників якості поверхневих і стічних вод та здійснений аналіз нормативної документації водного середовища України й Європейського союзу та статистичне оброблення даних досліджень.

Під час дослідів були використані основні методи дослідження – флуориметричний, титрометричний, фотоколориметричний, аргентометричний та інші.

Наразі студенти допрацьовують свої роботи та активно готуються до захисту.

Опублікований: 06-02-2019
Читайте також:
МОН оприлюднило розподіл держзамовлення на кожну спеціальність і виш

На сайті МОН розміщений розподіл місць державного замовлення для вишів, що знаходяться в сфері управління Міністерства освіти і науки.  Зокрема, там є інформація про обсяги для широкого конкурсу, на фіксовані місця держзамовлення на бакалаврів, молодших спеціалістів, робітничі кадри за професіями загальнодержавного значення, прийому до докторантур...

ЧИТАТИ ДАЛІ

МОН оприлюднило розподіл держзамовлення на кожну спеціальність і виш 16 липня 2018

Завідувач Підготовчого відділення поспілкувалася з батьками випускників київської гімназії «Потенціал»

З 1 жовтня стартував навчальний рік на Підготовчому відділенні Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету. Триває активна профорієнтаційна робота серед учнівської молоді та їх батьків. У вересні завідувач Підготовчого відділення Валентина Кудіна  відвідала батьківські збори в гімназії «Потенціал» (співпраця з цим зак...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Завідувач Підготовчого відділення поспілкувалася з батьками випускників київської гімназії «Потенціал» 03 жовтня 2018

Про сьогодення НУХТ розповіла старшокласникам школи, яку сама закінчила, завідувач кафедри іноземних мов професійного спрямування

Серед подільських пагорбів на Вінниччині розкинулось велике село Клекотина. Багато тут повите таїною минувшини. Сягають піднебесся куполи костелу, зведеного ще кріпаками графа Потоцького. Захоплює і велична споруда православного храму, в золоті куполів якого щоденно купається вранішнє сонце. У Клекотині народився український письменник, сценарист...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Про сьогодення НУХТ розповіла старшокласникам школи, яку сама закінчила, завідувач кафедри іноземних мов професійного спрямування 26 лютого 2019

Літо – час практичного закріплення теоретичних знань

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю. Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні ріш...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Літо – час практичного закріплення теоретичних знань 03 липня 2018