Н У Х Т

Перспективи розвитку фінансів та бухгалтерського обліку обговорили на конференції Навчально-наукового інституту економіки і управління

25 листопада 2021

Перспективи розвитку фінансів та бухгалтерського обліку обговорили на конференції Навчально-наукового інституту економіки і управління

23 листопада в університеті відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів», яка була організована кафедрами фінансів та обліку і аудиту Навчально-наукового інституту економіки і управління.

Роботу конференції відкрив проректор з наукової роботи Сергій Токарчук і передав вітання учасникам конференції від ректора університету Олександра Шевченка. Зі словами привітання також звернулися до учасників директор Навчально-наукового інституту економіки і управління Олег Шеремет і завідувачка кафедри фінансів Лада Шірінян.

Модераторкою конференції виступила доцентка кафедри фінансів Світлана Бойко.

У роботі конференції взяли участь представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. Київ), Державного податкового університету (м. Ірпінь), Львівського національного університету імені Івана Франка, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, Черкаського інституту Університету банківської справи.

Учасники конференції обговорили актуальні питання впровадження новітніх технологій у фінансах, банківській справі та страхуванні, формування собівартості та обліку витрат підприємств переробної промисловості, інформаційного забезпечення управління розвитком сучасного промислового підприємства, організації обліку на підприємствах ресторанного бізнесу.

На пленарному засіданні з цікавими та змістовими доповідями виступили д.е.н., професор Віктор Ємцев (НУХТ), професор Віктор Тринчук (Державний податковий університет), професорка Тетяна Яворська (Львівський національний університет імені Івана Франка), доцент Володимир Стецюк (НУХТ), доцентка Ліана Мазник (НУХТ), доцентка Світлана Бойко (НУХТ), аспірант Дмитро Мельник (Національний університет біоресурсів та природокористування України).

Завдяки спільним зусиллям науковців і практиків зроблена спроба виробити єдине бачення існуючих проблем, виявити шляхи їх подолання та окреслити перспективи розвитку фінансів та бухгалтерського обліку.

За результатами заявлених доповідей і поданих тез буде виданий електронний збірник матеріалів науково-практичної конференції.

Колективи кафедр фінансів та обліку і аудиту щиро вдячні всім учасникам конференції за цікаві доповіді та плідну наукову співпрацю!

Опублікований: 25-11-2021
Читайте також:
Нова генерація викладачів на кафедрі експертизи харчових продуктів

Відповідно до плану проведення відкритих занять 30 березня 2018 р. на кафедрі експертизи харчових продуктів відбулося відкрите заняття асистента кафедри Анастасії Чорної з дисципліни «Технологічна експертиза виробництва харчової продукції» для студентів четвертого курсу денної форми навчання, що навчаються за напрямом підготовки «Технологічна експе...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Нова генерація викладачів на кафедрі експертизи харчових продуктів 02 квітня 2018

В Інституті продовольчих ресурсів НААН України розпочали переддипломну практику наші магістранти

На кафедрах університету значну увагу приділяють практичній підготовці майбутніх фахівців, для чого активно розвивають плідну співпрацю з провідними підприємствами, науковими і дослідницькими установами. Не виключення і кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, де з 14 січня 2019 року розпочалася виробнича та переддипломна пр...

ЧИТАТИ ДАЛІ

В Інституті продовольчих ресурсів НААН України розпочали переддипломну практику наші магістранти 22 січня 2019

Молоді викладачі кафедри технології оздоровчих продуктів демонструють високий рівень педагогічної майстерності

5 березня 2019 року відбулося відкрите лабораторне заняття асистента кафедри технології оздоровчих продуктів Ірини Ясінської з дисципліни «Контроль якості та безпечності харчових продуктів» для студентів 2 курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій, що навчаються за спеціальністю 181 «Харчові технології». На відкрите заняття завітали ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Молоді викладачі кафедри технології оздоровчих продуктів демонструють високий рівень педагогічної майстерності 06 березня 2019

Аспірант кафедри технології молока і молочних продуктів успішно захистила дисертаційну роботу

31 жовтня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03 відбувся захист дисертаційної роботи старшого викладача кафедри технології молока і молочних продуктів Уляни Кузьмик  (науковий керівник – доцент, кандидат технічних наук Наталія Ющенко). Дисертаційна робота Ульяни Кузьмик присвячена удосконаленню технології паст кисломолочних ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Аспірант кафедри технології молока і молочних продуктів успішно захистила дисертаційну роботу 01 листопада 2018