Н У Х Т

Орієнтування в місті: відбулося відкрите практичне заняття на кафедрі іноземних мов професійного спрямування

23 листопада 2022

Орієнтування в місті: відбулося відкрите практичне заняття на кафедрі іноземних мов професійного спрямування

21 листопада 2022 року старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Андрій Пазяк провів зі здобувачами вищої освіти групи ГС-1-5 факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка відкрите практичне заняття «Giving directions outside» з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Заняття було спрямоване на розвиток умінь орієнтуватись у місті і вказувати дорогу іноземною мовою. Для цього були використані комунікативний та аудіолінгвальний методи.

Для проведення заняття була використана платформа Zoom і наочні засоби у вигляді презентації у PowerPoint. Студенти прослуховували аудіозаписи, вивчаючи специфічні фрази і конструкції, що використовуються для того, щоб розпитати про місцезнаходження певних міських об’єктів і шлях до них, також вчилися вказувати шлях англійською мовою, користуючись картою. Для того, щоб організувати парну роботу, використовувалась технологія «Сесійні зали». Студенти виявляли цікавість, були активні і старались працювати з максимальною ефективністю.

Заняття пройшло у відкритій емоційній атмосфері і з практичною користю.

Опублікований: 23-11-2022
Читайте також:
На кафедрі економіки і права активно готуються до нового навчального року

На кафедрі економіки і права відбулася зустріч зі стейкхолдерами освітньої програми «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка» . Учасниками зустрічі стали гарантка програми, к.е.н. Юлія Левченко, викладачі кафедри, а також стейкхолдери – представник бізнесу в особі генерального директора Київського заводу безалкогольних напоїв «Росинка...

ЧИТАТИ ДАЛІ

На кафедрі економіки і права активно готуються до нового навчального року 23 червня 2021

У Львівській філії НУХТ відбулися захисти дипломних проектів

У Львівській філії НУХТ відбулися захисти дипломних проектів студентів заочної форми навчання освітніх ступенів «бакалавр» і «спеціаліст», що навчалися за спеціалізацією  «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів». Теми проектів були присвячені технічному переоснащенню львівських хлібозаводів №1 та №5 ПАТ «Концерн Х...

ЧИТАТИ ДАЛІ

У Львівській філії НУХТ відбулися захисти дипломних проектів 10 лютого 2017

Студенти факультету біотехнології та екологічного контролю продовжують опановувати практичні навички свого фаху

Студенти-біотехнологи набувають практичних навичок не лише на столичних підприємствах галузі. Одним із місць проходження ними практики стало фармацевтичне підприємство з виготовлення готових лікарських засобів – ПАТ «Вітаміни» у м. Умань. Звісно, по конкуренції зі столичними підприємствами, ПАТ «Вітаміни» поступаються. Та після побаченого нашими ст...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Студенти факультету біотехнології та екологічного контролю продовжують опановувати практичні навички свого фаху 31 січня 2017

Вагомі перемоги магістрантів кафедри експертизи харчових продуктів

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади із спеціалізації «Якість, стандартизація та сертифікація». Участь в олімпіаді взяли 18 закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців з якості, стандартизації та сертифікації в Україні. Упродовж двох днів запекл...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Вагомі перемоги магістрантів кафедри експертизи харчових продуктів 24 квітня 2019