Н У Х Т

Організація практичної підготовки здобувачів на кафедрі технології цукру і підготовки води

19 листопада 2020

Організація практичної підготовки здобувачів на кафедрі технології цукру і підготовки води

Однією з найстарших в нашому університеті є кафедра технології цукру і підготовки води. Маючи давні славні традиції підготовки високоякісних фахівців галузі для України й інших країн світу, її науково-викладацький склад дуже відповідально ставиться до організації навчального процесу, однією із вагомих і важливих складових якого є практична підготовка.

Наразі на кафедрі здійснюється підготовка за спеціальністю 181 «Харчові технології», освітньо-професійними програмами «Технології цукру та полісахаридів» і «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв». І викладачі кафедри приділяють багато уваги практичній складовій підготовки своїх вихованців.

Практична підготовка здійснюється протягом всього періоду навчання здобувачів освіти, починаючи з ознайомчої практики («Вступ до фаху») і закінчуючи виробничими та переддипломною практиками.

Для організації проходження практики викладачі кафедри ретельно працюють над відбором баз практики, програмно-методичним забезпеченням її проходження, здійсненням методичного керівництва і контролю.

Здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» протягом усіх років навчання проходять ознайомлювально-виробничу практику (5 тижнів), технологічну практику (4 тижні), переддипломну практику (2 тижні). Для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» передбачені професійна практика (4 тижні) і переддипломна практика (2 тижні).

Виробничу бакалаврську практику студенти проходять на підприємствах і організаціях, під керівництвом кваліфікованих фахівців галузі. Вони закріплюють теоретичні знання, знайомляться з технологією та обладнанням, отримують практичні навички роботи на посадах різного рівня. Під час переддипломної практики, крім того, збирається практичний матеріал для написання дипломної роботи (проєкту).

Базами виробничої практики наших бакалаврів є сучасні підприємства – ЗАТ «Оболонь», ТОВ «Росяна», «Київводоканал», ПАТ «Гнідавський цукровий завод», «Яресківський цукровий завод», Крижопільський цукровий завод, ПАТ «Линовицький  цукрокомбінат «Красний»», ТОВ «Новомиргородський цукор», ТОВ «Продсервіс-ІР», ТОВ «Новооржицький цукровий завод», ВАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» та ін.

Практика здобувачів освітнього ступеня «Магістр» орієнтована на набуття основних професійних функцій фахівців: виробничих, науково-дослідних і управлінських.

Студенти стажуються на посадах, пов’язаних із майбутньою роботою, виконують наукові роботи, в т.ч. у провідних науково-дослідних установах – Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Інституті технічної теплофізики НАН України, Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України, Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Інституті громадського здоров`я ім. О. М. Марзєєва, Проблемній науково-дослідній лабораторії НУХТ та ін. Захист практики відбувається в комісіях на підприємствах та на кафедрі. Після проходження практики магістри продовжують дослідження за темою кваліфікаційної роботи в лабораторіях кафедри.

Цей рік через пандемію коронавірусної хвороби й введені у зв’язку з нею карантинні обмеження став нелегким випробуванням для освітян. Зокрема, в питаннях проходження всіх видів практик. Хоч харчові підприємства і прагнуть приймати наших здобувачів на практику, колектив університету ставить на перше місце здоров’я і безпеку студентів. Тому кафедрами розробляються і реалізуються нові формати проходження практик, щоб здобувачі могли закріплювати теоретичні знання, здобувати практичний досвід і навички самостійної інженерно-технологічної та наукової діяльності зі своєї майбутньої професії, що формує їх конкурентні переваги на сучасному ринку праці. 

Опублікований: 19-11-2020
Читайте також:
Зустріч зі вступниками доцента кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів

Доброю традицією випускової кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій нашого університету є активність у проведенні заходів із профорієнтаційної роботи з перших тижнів навчального року. 24 вересня доцент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Ігор Страшинський представляв університет на Дні...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Зустріч зі вступниками доцента кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів 26 вересня 2019

Студенти бакалаврату спеціальності «Готельно-ресторанна справа» успішно склали Комплексний державний іспит

На кафедрі готельно-ресторанної справи відбувся Комплексний державний іспит зі спеціальності для студентів 4 курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Привітали здобувачів освітнього ступеню «бакалавр» декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віктор Доценко, який і очолив роботу Екзаменаційної комісії, заступники дека...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Студенти бакалаврату спеціальності «Готельно-ресторанна справа» успішно склали Комплексний державний іспит 20 червня 2019

Профорієнтаційний  марафон у м. Біла Церква

10 жовтня у Білоцерківському міськрайонному центрі зайнятості  відбувся осінній масовий захід Ярмарок вакансій, на якому наш університет презентували представники Навчально-наукового інституту харчових технологій, доценти Ігор Страшинський (кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів), Валерій Бабенко (кафедра технології жирів та парфумерно-космет...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Профорієнтаційний марафон у м. Біла Церква 11 жовтня 2018

Наші науковці можуть позмагатися за участь у InvestForum-2018 у Німеччині

МОН запрошує виші та наукові установи долучитися до Innovation-2018, у межах якого пройде Конкурс інноваційних стартапів. Він відбудеться 27 серпня 2018 року в КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60). Для участі в конкурсі потрібно зареєструватися на сайті «Innovation-2018» та завантажити презентацію про розробку англійською мо...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Наші науковці можуть позмагатися за участь у InvestForum-2018 у Німеччині 03 серпня 2018