Н У Х Т

Наукове свято на кафедрі іноземних мов професійного спрямування: перший успішний захист дисертації доктора PhD

26 лютого 2021

Наукове свято на кафедрі іноземних мов професійного спрямування: перший успішний захист дисертації доктора PhD

25 лютого 2021 року в Київському національному лінгвістичному університеті  викладачка кафедри іноземних мов професійного спрямування НУХТ Ганна Бойко захистила дисертацію «Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні у майбутніх фахівців з харчових технологій у процесі самостійної роботи» на здобуття ступеня доктора філософії (PhD).

Наукова новизна роботи полягала в тему, що вперше була теоретично обґрунтована, розроблена й експериментально перевірена методика формування у майбутніх фахівців із харчових технологій англомовної компетентності в монологічному мовленні у процесі самостійної роботи з використанням навчального середовища Moodle; удосконалені критерії відбору навчального відеоматеріалу для формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні; уточнене поняття професійно орієнтованого монологу-повідомлення та професійно орієнтованого монологу-опису; подальшого розвитку набуло вивчення питання оцінювання рівня сформованості професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні.

Практичне значення одержаних результатів полягає у відборі відеоматеріалів для формування у майбутніх фахівців із харчових технологій англомовної компетентності в монологічному мовленні у процесі самостійної роботи, розробленні підсистеми вправ для навчання монологічного мовлення з використанням навчального середовища Moodle, укладанні методичних рекомендацій для організації навчання майбутніх фахівців із харчових технологій монологічного мовлення.

На підставі публічного захисту дисертації спеціалізована вчена рада одноголосно прийняла рішення про присудження Ганні Бойко ступеня доктора філософії (PhD) з галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

Вітаємо науковицю! Бажаємо творчої наснаги й подальших вагомих здобутків!

Опублікований: 26-02-2021
Читайте також:
Цілі сталого розвитку інтегровані в процес навчання кафедри маркетингу

Нещодавно відбувся перший SDG Opinion Space який відвідала доцент кафедри маркетингу Вікторія Стеценко. SDG Opinion Space – комунікаційний майданчик для обговорення основних проблем, що виникли перед світом, ролі цілей сталого розвитку у подоланні цих проблем. Студенти Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ, що активно беруть у...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Цілі сталого розвитку інтегровані в процес навчання кафедри маркетингу 10 жовтня 2019

Безпечність і якість продукції підприємств пиво-безалкогольної галузі за принципами НАССР обговорюють в університеті

4 грудня 2019 року у нашому університеті розпочався інформаційно-консультаційний практикум «Законодавство України щодо безпечності та якості продукції підприємств пиво-безалкогольної галузі за принципами НАССР. Сучасні підходи до експертизи та контролю якості». У заході беруть участь представники підприємств пиво-безалкогольної галузі України, віт...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Безпечність і якість продукції підприємств пиво-безалкогольної галузі за принципами НАССР обговорюють в університеті 05 грудня 2019

Науковці інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого презентували свої напрацювання у Болгарії

Нещодавно у місті Разграді (Болгарія) відбулася наукова конференція «Нова індустрія, цифрова економіка, суспільство – проекції майбутнього», на якій зібралися науковці, що працюють у галузі харчової науки. Організували конференцію наші партнери із Разградської філії Русенського університету. Цього року поряд із напрацюваннями вчених із Болгарії, Х...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Науковці інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого презентували свої напрацювання у Болгарії 11 листопада 2019

Випускники електромеханічного та комп'ютерно-технологічного відділень Полтавського коледжу НУХТ отримали дипломи

26 червня 2019 року у Полтавському коледжі харчових технологій НУХТ відбувся випускний вечір для студентів електромеханічного та комп'ютерно-технологічного відділень. З вітальним словом до всіх присутніх звернувся директор коледжу, кандидат технічних наук Анатолій Палаш. В урочистій обстановці він вручив випускникам дипломи. До Книги пошани були з...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Випускники електромеханічного та комп'ютерно-технологічного відділень Полтавського коледжу НУХТ отримали дипломи 27 червня 2019