Н У Х Т

Міжнародні стажування: викладачі вивчають досвід закордонних колег

10 липня 2024

Міжнародні стажування: викладачі вивчають досвід закордонних колег

Доцентка кафедри екології та екоменеджменту Ольга Тогачинська пройшла міжнародне онлайн-стажування на базі Варшавського університету Collegium Civitas за програмою «Інтернаціоналізація освіти. Нові та інноваційні методи навчання. Реалізація міжнародних освітніх проєктів у фінансовій перспективі ЄС».

Стажування тривало 6 тижнів (6 кредитів ЄКТС, 180 годин). Лекції проводили провідні професори Варшавського університету Collegium Civitas. Були опрацьовані такі теми: інтернаціоналізація в Collegium Civitas; вища освіта у Польщі; проєкти, присвячені Україні в програмі Erasmus+; організація допомоги в Collegium Civitas іноземним студентам у кризових ситуаціях на прикладі українських студентів; практичні аспекти закордонної промоції вищої освіти; ефективне навчання – найкращі практики; Erasmus+ у Collegium Civitas; інновації та виклики інтернаціоналізації; результативна комунікація в багатокультурному середовищі і культурні компетенції як один із інструментів інтернаціоналізації вищої освіти; впровадження навчання українською мовою в Collegium Civitas; створення та керування дослідницькими та аналітичними проєктами, аналіз власних проєктів учасників стажування.

Наприкінці стажування викладачкою був написаний індивідуальний проєкт за темою «Організація науково-дослідної роботи при викладанні екологічних дисциплін» і після його успішного захисту отримано міжнародний сертифікат про стажування. 

Звіт про проходження стажування Ольга Тогачинська представила на засіданні методичного семінару кафедри.

Опублікований: 10-07-2024
Читайте також:
Магістранти кафедри машин та апаратів харчових та фармацевтичних виробництв продемонстрували широкий діапазон наукової тематики

На кафедрі машин та апаратів харчових та фармацевтичних виробництв розпочалися захисти магістерських робіт студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв». Представлена тематика магістерських робіт відображає широкий діапазон наукової тематики, над якою працює колектив кафедри. С...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Магістранти кафедри машин та апаратів харчових та фармацевтичних виробництв продемонстрували широкий діапазон наукової тематики 21 лютого 2018

Перші власні дослідження діяльності реальних підприємств готельної індустрії здійснили другокурсники

З 1 по 5 червня на платформі ZOOM відбулися успішні online-захисти курсових робіт з дисципліни «Організація готельного господарства» здобувачами 2 курсу навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Під час виконання курсової роботи студенти сформували навички аналізу та узагальнення власного практичного ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Перші власні дослідження діяльності реальних підприємств готельної індустрії здійснили другокурсники 05 червня 2020

Інформальна освіта: здобувачі освіти знайомляться з Computer-Aided Drug Design та прокачують мовні скіли

Магістранти спеціальності 162 «Біотехнології і біоінженерія» разом із лекторкою дисципліни «Системи менеджменту якості у виробництві» Світланою Старовойтовою доєдналися до лекції «Автоматизоване проєктування лікарських препаратів» професора кафедри хімії в Коледжі мистецтв і науки Університету Міссурі, науковця у галузі комп'ютерної біофізики та ро...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Інформальна освіта: здобувачі освіти знайомляться з Computer-Aided Drug Design та прокачують мовні скіли 13 листопада 2023

Ділова гра як практична складова навчального процесу

Із метою підготовки висококваліфікованих фахівців, викладачі Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ роблять навчальний процес більш насиченім і цікавим, застосовуючи сучасні активні методи навчання: аналіз і моделювання ситуацій, кейси, ділові ігри, залучаючи представників бізнесу та проводячи заняття на підприємствах. Ось і у р...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Ділова гра як практична складова навчального процесу 19 жовтня 2020