Н У Х Т

Із зустрічі здобувачів з гаранткою розпочали новий навчальний рік на кафедрі біотехнології і мікробіології

18 вересня 2023

Із зустрічі здобувачів з гаранткою розпочали новий навчальний рік на кафедрі біотехнології і мікробіології

Новий навчальний рік лише розпочався, а на кафедрі біотехнології і мікробіології вже відбулася серія зустрічей здобувачів першого, другого, третього та четвертого курсів бакалаврату з гаранткою освітньо-професійної програми «Біотехнології: фармацевтична, промислова, природоохоронна, харчова» (яка успішно пройшла акредитацію в цьому році та отримала високу оцінку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти) Світланою Старовойтовою. До зустрічі активно долучилися деканка факультету біотехнології та екологічного контролю Наталія Грегірчак, лектори дисциплін.

Зустрічі розпочиналися з привітального слова гарантки до здобувачів вищої освіти, побажання успіхів і наснаги на нелегкому, але цікавому шляху опанування найсучаснішої та затребуваної професії біотехнолога.

Викладачка розповіла про унікальність та особливості освітньої програми НУХТ за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ознайомила з обов’язковими та вибірковими компонентами, розподілом кредитів. Звернула увагу на можливості академічної мобільності в рамках угод про співпрацю університету з провідними європейськими університетами та внутрішньої академічної мобільності в рамках угод про співпрацю з українськими університетами.

Особлива увага була акцентована на академічній доброчесності. Гарантка ознайомила здобувачів із видами порушень академічної етики, звернула увагу на види академічного плагіату та дотримання вимог Кодексу академічної етики НУХТ. Вкотре нагадала здобувачам усіх курсів про важливість дотримання академічної доброчесності під час освітнього процесу, звернула увагу на нормативні документи, що регламентують дотримання академічної доброчесності в університеті: Кодекс академічної етики, Положення про забезпечення академічної доброчесності у НУХТ, Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт здобувачів освіти, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях, у НУХТ, вимоги яких є обов’язковими до виконання всіма учасникам освітнього процесу. Здобувачі були поінформовані про терміни та процедуру перевірки кваліфікаційної роботи на академічний плагіат сервісом Unicheck і значення показників оцінювання унікальності кваліфікаційної роботи й рекомендовані подальші дії після першої перевірки. Дотримання академічної доброчесності є невід’ємною складовою освітнього процесу, особливо під час написання курсових робіт та проєктів, як складових кваліфікаційної роботи.

Гарантка також звернула увагу на дисципліни вільного вибору за освітньою програмою «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна», роз’яснила процедуру обрання дисциплін відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у Національному університеті харчових технологій на другий семестр 2023-2024 н.р. (для першого курсу). Зроблена гаранткою презентація дозволила здобувачам чітко зрозуміти сукупний обсяг обов’язкової та вибіркової складових, а також визначити, з якого переліку дисциплін потрібно зробити вибір, обсяг навчальних дисциплін і семестр викладання. Окремо було наголошено про можливість обрання дисциплін із загально університетського каталогу, каталогу галузі знань, каталогу освітньої програми та інших освітніх програм.

У ході зустрічей лектори презентували свої дисципліни та вичерпно відповіли на всі питання, що виникали у здобувачів в ході обговорення. Світлана Старовойтова закликала здобувачів свідомо підійти до питання вибору навчальних дисциплін для подальшої реалізації гнучких траєкторій навчання.

Також Світлана Старовойтова вкотре звернула увагу здобувачів на можливості неформальної освіти, академічної мобільності, дуальної форми освіти тощо, які активно реалізуються на освітній програмі, і здобувачі були ознайомленні з відповідними Положеннями НУХТ щодо реалізації цих можливостей.

Дізналися здобувачі і про можливість участі у курсі «Біоінформатика» від науковців з України та Німеччини за фінансової підтримки Німецької Служби академічних обмінів (DAAD), вебінарі «У фокусі «Фармак»: Стартапи», онлайн-курсі «Математична статистика для біологів» за підтримки DAAD (передбачена стипендія розміром 200 євро для студентів, які потребують фінансової підтримки (18 стипендій) для реалізації неформальної освіти вже сьогодні.

Гарантка закликала здобувачів активно долучатися до покращення навчального процесу, вносячи свої пропозиції.

Не зважаючи на воєнний стан і тривоги, студенти-біотехнологи НУХТ продовжують навчатися та впевнено крокувати до омріяного диплома бакалавра з біотехнології та біоінженерії.

Бажаємо нашим здобувачам захоплюючої подорожі у світ знань! Хай студентські роки будуть успішними та насиченими найяскравішими подіями!

Опублікований: 18-09-2023
Читайте також:
Успішно долають виклики навчання у онлайн-форматі наші викладачі й здобувачі

Секція машинобудування кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв успішно працює зі здобувачами вищої освіти в онлайн-режимі. Викладачі відповідно до розкладу проводять лекційні, практичні та лабораторні заняття, й відзначають, що переважна більшість студентів активно включилась у навчальний процес у дистанційний формі, цікавить...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Успішно долають виклики навчання у онлайн-форматі наші викладачі й здобувачі 24 вересня 2020

Міжнародне стажування гаранта

Гарантка освітньо-професійної програми «Менеджмент», доцентка кафедри економіки праці та менеджменту Світлана Дунда пройшла міжнародне стажування в Краківському економічному університеті (Польща) за темою «Нові та інноваційні методи навчання» у форматі онлайн. У процесі стажування гарантка ознайомилась із особливостями європейської та польської си...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Міжнародне стажування гаранта 08 грудня 2022

Освоєння нюансів фаху у фармацевтичній компанії «Дарниця»

Карантин зупинив багато сфер людської діяльності, але не фармацевтичні виробництва та студентів-магістрантів 2-го року навчання кафедри біотехнології і мікробіології, які весь період літніх канікул чекали початку їхньої переддипломної практики на них. Тож уже 1 вересня магістранти Сергій Вискірко, Микита Іванов та Віталій Гриненко вирушили на очіку...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Освоєння нюансів фаху у фармацевтичній компанії «Дарниця» 12 жовтня 2020

Відзначили День туризму велопробігом

Всесвітній день туризму відзначається щорічно 27 вересня з метою пропаганди туризму, висвітлення його внеску в економіку світової спільноти, розвитку зв’язків між народами різних країн. Студенти спеціальностей «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа» Свалявського технічного фахового коледжу НУХТ уже вшосте відзначили його у мальовничому Буковеллю т...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Відзначили День туризму велопробігом 29 вересня 2020