Н У Х Т

Фахівці кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів засвідчили високий рівень дипломних проектів студентів заочної форми навчання

14 лютого 2017

Фахівці кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів засвідчили високий рівень дипломних проектів студентів заочної форми навчання

У Сумській філії нашого університету відбувся захист дипломних проектів студентів заочної форми навчання освітніх ступенів  «Бакалавр» і «Спеціаліст».

Згідно з наказом Екзаменаційну комісію із захисту дипломних проектів «бакалаврів» очолив завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів університету Володимир Ковбаса, а комісію із захисту «спеціалістів» – начальник виробничо-технологічної лабораторії ТОВ «Сумська Паляниця» Олена Безкоровайна. До складу комісії увійшли також директор філії Тетяна Денисенко, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів університету Валерій Махинько, голова циклової комісії зі спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ Людмила Тарабан, викладач технології кондитерських виробів коледжу Ірина Лоза.

Студенти гідно представили дипломні проекти з модернізації та реконструкції діючих хлібопекарських і кондитерських підприємств, проектів нових підприємств різної потужності, впровадження сучасних прогресивних технологій на виробництві, розширення асортименту виробів.

У дипломних проектах обґрунтовані заходи, запропоновані до впровадження, здійснені технологічні розрахунки, наведені заходи з технохімічного контролю якості сировини та готової продукції, заходи з енергозбереження, соціального розвитку підприємств.

Члени Екзаменаційної комісії відзначили високий рівень теоретичної та практичної підготовки студентів, а також практичну цінність представлених до захисту проектів.

Опублікований: 14-02-2017
Читайте також:
Рік французької мови на кафедрі іноземних мов професійного спрямування

2018-2019 рік оголошений Роком французької мови в Україні. З вересня 2018 р. до серпня 2019 р. в Україні спільно з партнерами з франкомовних країн проводяться різні заходи і проекти, присвячені французькій мові. Рік французької мови сприятиме поширенню інтересу до вивчення французької мови. Щоб посилити інтерес до французької мови, кафедра іноземн...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Рік французької мови на кафедрі іноземних мов професійного спрямування 27 березня 2019

Магістранти кафедри машин та апаратів харчових та фармацевтичних виробництв продемонстрували широкий діапазон наукової тематики

На кафедрі машин та апаратів харчових та фармацевтичних виробництв розпочалися захисти магістерських робіт студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв». Представлена тематика магістерських робіт відображає широкий діапазон наукової тематики, над якою працює колектив кафедри. С...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Магістранти кафедри машин та апаратів харчових та фармацевтичних виробництв продемонстрували широкий діапазон наукової тематики 21 лютого 2018

Студентки факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу – серед переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Харчові технології»

На базі Харківського державного університету харчування та торгівлі відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю 181 «Харчові технології», де наш університет представили студенти І курсу освітнього ступеню «Магістр» факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Леся Волинська та Анна Богомол. До журі олімпіади...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Студентки факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу – серед переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Харчові технології» 20 квітня 2018

Фахівці університету знайомилися з міжнародною співпрацею у сфері вищої освіти за програмою Жан Моне

Сучасні тенденції європейської освіти дають змогу українським студентам, науковцям та організаціям, діяльність яких пов’язана зі сферами розвитку молоді, освіти, культури та спорту взяти участь у наймасштабнішій сучасній програмі академічного обміну Erasmus+. Національний Еразмус+ офіс в Україні у тісній співпраці з Представництвом ЄС в Україні за...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Фахівці університету знайомилися з міжнародною співпрацею у сфері вищої освіти за програмою Жан Моне 18 січня 2019