Н У Х Т

До локального моніторингу освітніх програм кафедри фінансів долучаються і здобувачі освіти

24 січня 2023

До локального моніторингу освітніх програм кафедри фінансів долучаються і здобувачі освіти

20 січня 2023 року на кафедрі фінансів відбулася зустріч гаранток освітніх програм «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, доценток Світлани Бойко та Інни Дем’яненко, членів робочих груп освітніх програм, завідувачки кафедри Лади Шірінян і викладачів та здобувачів освіти, які навчаються за зазначеними освітніми програмами.

Під час зустрічі обговорили необхідність внесення змін до освітніх програм у зв’язку зі зміною назви спеціальності. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» найменування спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» змінено на «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Зокрема, члени робочої групи запропонували включити до обов’язкового блоку освітніх програм першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня дисципліни, пов’язані з фондовим ринком, а також доповнити відповідними дисциплінами каталог вибіркових компонент освітньої програми, що дасть змогу поглибленого вивчення за зазначеним напрямом і забезпечення програмних результатів навчання.

Крім того, обговорили пропозиції здобувачів щодо змін у структурі освітніх компонентів і змісті робочих програм окремих дисциплін.

Учасниками зустрічі було прийнято рішення включити пропозиції до звіту з локального моніторингу, підготувати проєкти освітніх програм та проєкт змін до освітніх програм для розміщення на сайті університету з метою громадського обговорення.

Опублікований: 24-01-2023
Читайте також:
Поєднання теоретичних знань і практичних вмінь студентів – пріоритет наших викладачів

Викладачем технологічного відділення Львівського коледжу м’ясної та молочної промисловості НУХТ Ольгою Лешкович були організовані виїзні лекції на базі виробничих цехів підприємства «Галицька свіжина» для групи №32 спеціальності «Харчові технології» («Зберігання, консервування та переробка м’яса»). Викладачі спецдисциплін Ольга Лешкович і Любов Іл...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Поєднання теоретичних знань і практичних вмінь студентів – пріоритет наших викладачів 13 лютого 2019

Доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки виступив на зібранні Всеукраїнського об’єднання «Мережа енергоефективних хлібопекарів»

11 грудня 2020 р. доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Олексій Пилипенко взяв участь у шостому зібранні Всеукраїнського об’єднання «Мережа енергоефективних хлібопекарів» із доповіддю «Промисловий холод». У доповіді нашого фахівця розглядалися: абсорбційні холодильні машини, холодильні системи, що працюють на СО2, оптимізація компо...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки виступив на зібранні Всеукраїнського об’єднання «Мережа енергоефективних хлібопекарів» 11 грудня 2020

Парні, індивідуальні та групові форми роботи застосовують викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування

На кафедрі іноземних мов професійного спрямування відбулося відкрите практичне заняття з дисципліни «Англійська мова», яке провела старший викладач кафедри Богдана Кукса для студентів першого курсу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа». На занятті були присутні в.о. завідувача кафедри Олена Галинська та викладачі кафедри. Відповідно до р...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Парні, індивідуальні та групові форми роботи застосовують викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування 26 березня 2018

Про здобутки магістерської освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу»

На кафедрі економіки праці та менеджменту відбулося розширене засідання робочої групи та групи забезпечення за участю здобувачів 1-2 курсів здобуття вищої освіти денної та заочної форм навчання, стейкхолдерів ‒ HR-практиків, представників академічної спільноти, викладачів для обговорення результатів локального моніторингу освітньо-професійної прогр...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Про здобутки магістерської освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» 02 лютого 2024