Н У Х Т

Акредитована перша міждисциплінарна освітньо-наукова програма!

05 червня 2024

Акредитована перша міждисциплінарна освітньо-наукова програма!

На черговому засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було прийнято рішення про акредитацію міждисциплінарної освітньо-наукової програми нашого університету «LEAN-виробництво харчової продукції» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 181 «Харчові технології», 133 «Галузеве машинобудування» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Освітня програма реалізується кафедрами експертизи харчових продуктів, машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв і автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління ім. проф. А.П. Ладанюка. Гарантка програми – к.т.н., доцентка кафедри експертизи харчових продуктів Оксана Вашека.

Експертну групу НАЗЯВО, що працювала в університеті 26-28 лютого 2024 року, очолювала докторка технічних наук, професорка кафедри харчових технологій Уманського національного університету садівництва Ірина Заморська. У складі групи працювали доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету Анатолій Мацуй і здобувачка ступеня доктора філософії, асистентка кафедри механічної та електричної інженерії Полтавського державного аграрного університету Юлія Скоряк.

Експерти спілкувалися з гаранткою та проєктною групою освітньої програми, менеджментом університету, викладачами й науковцями, що забезпечують викладання на освітніх компонентах програми, здобувачами освіти обох курсів, випускниками освітньої програми та стейкхолдерами, які долучалися до розроблення, перегляду програми та забезпечення практичної складової підготовки здобувачів освіти за програмою, представниками студентського самоврядування та Ради молодих учених, а також із працівниками сервісних служб, задіяних у підготовці здобувачів освіти, ознайомилися з кадровим, навчально-методичним і матеріально-технічним забезпеченням навчального процесу, проаналізували статистику працевлаштування випускників.

Фахівці високо оцінили актуальність і унікальність освітньо-наукової програми, а також рівень підготовки здобувачів освіти, що відобразили у своєму звіті, який був підтриманий і Галузевою експертною радою, і членами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Наразі отримано сертифікат про акредитацію міждисциплінарної магістерської освітньо-наукової програми «LEAN-виробництво харчової продукції».

Нагадаємо, «LEAN-виробництво харчової продукції» була першою в Україні міждисциплінарною освітньо-науковою програмою підготовки здобувачів освіти магістерського рівня. За її успішною акредитацією – спільна кропітка й відповідальна робота усього колективу університету. Тож вітаємо гарантку програми Оксану Вашеку, робочу групу з її розроблення та усіх причетних!

Продовжуємо доводити, що НУХТ знаходиться на вістрі новацій, започатковуючи унікальні освітні програми, й дає якісні знання здобувачам освіти! Дякуємо нашим захисникам і захисницям за цю можливість!

Опублікований: 05-06-2024
Читайте також:
Наші викладачі підтверджують свій рівень володіння іноземною мовою

Колектив кафедри іноземних мов професійного спрямування поповнюється фахівцями, які підтверджують свій рівень володіння іноземною мовою міжнародними сертифікатами. Наразі доцентка кафедри Ольга Нежива підтвердила рівень володіння англійською мовою успішним складанням іспиту B2 First (FCE) на рівні В2 та отримала міжнародний сертифікат Cambridge En...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Наші викладачі підтверджують свій рівень володіння іноземною мовою 03 серпня 2022

Нове поповнення випускників кафедри туристичного та готельного бізнесу

На кафедрі туристичного та готельного бізнесу завершилися захисти кваліфікаційних робіт бакалаврів заочної форми навчання і магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 242 «Туризм». Екзаменаційну комісію, що оцінювала 44 дипломні дослідження здобувачів освітнього ступеню «Бакалавр», очолила д.е.н, професорка Ірина Антоненко. До складу ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Нове поповнення випускників кафедри туристичного та готельного бізнесу 24 лютого 2021

Новими способами комунікації з майбутніми абітурієнтами користуються учасники профорієнтаційної команди НУХТ

Сучасні реалії створюють певні перешкоди перед учасниками профорієнтаційної команди нашого університету. В умовах карантинних обмежень доводиться знаходити нові способи комунікації з майбутніми абітурієнтами. Отже, представниці двох випускових кафедр університету: біотехнології і мікробіології факультету біотехнології та екологічного контролю – до...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Новими способами комунікації з майбутніми абітурієнтами користуються учасники профорієнтаційної команди НУХТ 10 грудня 2020

Співпраця без кордонів

Викладачі нашого університету продовжують працювати в рамках проєктів програми Еразмус+. Професорка кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Марина Білько бере участь у тижні персоналу для партнерів-університетів за програмою Ерасмус+ в Гайзензаймському університеті (Німеччина). На відкритті тижня з вітальним словом виступили президе...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Співпраця без кордонів 16 червня 2023