Н У Х Т

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

завідувач кафедри
в.о. завідувача кафедри
Лук'янець Галина Геннадіївна
доцент, кандидат філологічних наук
lgalyag@ukr.net

Іноземні мови набувають надзвичайно важливого значення сьогодні як в сфері особистого спілкування, так і професійної взаємодії, у зв'язку з динамічними змінами в суспільстві, що стали наслідком глобалізаційних процесів в усіх сферах життєдіяльності людини з появою інноваційних технологій.

Враховуючи роль англійської, французької та німецької як мов міжнародного спілкування у світі та задля забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, перед викладачами кафедри іноземних мов професійного спрямування, які працюють зі здобувачами технологічних і технічних спеціальностей, постають важливі завдання. По-перше, у короткі терміни навчити здобувачів насамперед функціональної іноземної мови для здійснення ефективної міжособистісної та ділової комунікації в іншомовному середовищі. По-друге, поступово сформувати в студентів уміння застосовувати іноземну мову для практичної роботи за фахом, підвищення свого професійного рівня, досягнення кар'єрних цілей.

Для підвищення рівня педагогічної майстерності викладачі знайомляться з новітніми методиками викладання, спеціальними навчальними прийомами, щоб доцільно й ефективно підібрати метод відповідно до рівня знань, інтересів здобувачів, щоб зацікавити, привернути увагу до мови. З метою підтвердження володіння іноземною мовою на рівні В2 і вище, а також розуміння специфіки міжнародних іспитів задля якісної підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачі успішно складають іспити та отримують міжнародні сертифікати.

Кафедра забезпечує підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» з таких дисциплін: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова для академічного і професійного спілкування», «Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації», «Наукова комунікація іноземною мовою», «Іноземна мова для інженерії», «Ділова іноземна мова», «Everyday English», «Друга іноземна мова», «Інтенсивний курс з іноземної мови», «Професійне спілкування іноземною мовою», «Професійна комунікація іноземною мовою».

 

 

на стОРІНКУ У Facebook

Остання зміна: 26 вересня 2023

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Everyday English ВСІ ОПП ВСІ ОПП    
Everyday English: англійська мова для повсякденного спілкування ВСІ ОПП      
Англійська мова для хіміків 161 (ХТ) 161 (ХТ)    
Іноземна мова     101 (ЕЕ)  
Іноземна мова за професійним спрямуванням 101 (ЕЕ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
161 (ХТ)
162 (БФПХП)
186 (КТДВУ)
241 (ГРС) 1к
241 (ГРС) 2к
242 (Т) 1к
242 (Т) 2к
101 (ЕЕ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
162 (БФПХП)
186 (КТДВУ)
241 (ГРС) 1к
241 (ГРС) 2к
241 (ГРС) 4к
242 (Т) 3к
101 (ЕМ)
131 (ПМ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)

162 (БФПХП)

186 (КТДВУ)
241 (ГРС) 1к
241 (ГРС) 2к
241 (ГРС) 3к
242 (Т)
242 (Т) 3к
спеціальність 101
спеціальність 131
спеціальність 133
спеціальність 141
спеціальність 142
спеціальність 144

спеціальність 161
спеціальність 162
спеціальність 186
спеціальність 241
спеціальність 242
Іноземна мова для академічного і професійного спілкування 181 (ХТІ) 1к
181 (ХТІ) 4к
181 (ТХ) 2к
181 (ХТІ) 1к
181 (ХТІ) 4к
181 (ТЕБХП) 4к
181 (ТХ) 2к
181 (ТХ) 3к
181 (ТХ) 4к
181 (ТХ) 4к ск
181 (ТХ) 1к ск дфн
181 (ТХ) 2к ск
181 (ХТІ) анг
181 (ХТІ) нім
181 (ТЕБХП) анг
181 (ТХ) нім
181 (ТХ) дфн 1к ск
181 (ТХ) дфн 2к ск
181 (ТХ) зфн 1к ск
181 (ТХ) зфн 2к ск
181 (ТХ) 3к ск
спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ХТІ) англ.
спец. 181(ТХ)
спец. 181(ТЕБХП)
Інтенсивний курс англійської мови 242 (Т) 242 (Т)    
Культура мовлення       спеціальність 186
Everyday English: англійська для повсякденного спілкування       спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ТЕБХП)
English for life: англійська мова для повсякденного спілкування       181(ХТІ)
181(ТЕБХП)
English for life: базовий курс англійської мови     101 (ЕЕ) спеціальність 101
Друга іноземна мова 241 (ГРС)
241 (ГРС) 3к
241 (ГРС) 3к
241 (ГРС) 3к

242 (Т)
241 (ГРС) 241 (ГРС) нім
241 (ГРС) фр
242 (Т)
242 (Т) 4к
спеціальність 242
Друга іноземна мова (французька) 241 (ГРС)
241 (ГРС) 2к
241 (ГРС)    
Ділова іноземна мова   162 (БФПХП)    
Ділова іноземна мова (англійська) 242 (Т)      
Ділова іноземна мова (рівень A2+)       спеціальність 242
Ділова іноземна мова (Рівень В1)     242 (Т) спеціальність 242
Друга іноземна мова (німецька)        
Професійна комунікація іноземною мовою 241 (ГРС) 3к
241 (ГРС) 4к
241 (ГРС) 241 (ГРС) 2к ск
241 (ГРС) 2к ск
 

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації 101 (ЕEE)
161 (ХТХДКЗ)
162 (ПФБ)
181 (ТХПОПП)
181 (ТДАХП) 1к
181 (ТДАХП) 2к
181 (ТЗКПМо)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТПБВ)
181 (ТЕБХП)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТЗКППО)
181 (ТОХП)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТХКП)
181 (ТРГ) 1к
181 (ТРГ) 2к
101 (ЕОНС)
162 (ПБ)
162 (ФБ)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТХПОПП)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТОХП)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТПБВ)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТЕБХП)
181 (ТХКП)
181 (ТЗКППО)
183 (ЕКА)
101 (ЕОНС)
161 (ХТХДКЗ)
162 (ПБ)
162 (ФБ)

181 (ТРГ)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТОХП)
181 (ТЕБХП)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТХПОПП)
181 (ТХКП)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТАХП)
181 (ТПБВ)
183 (ЕКА)
Іноземна мова для інженерії 131 (ПМ)
133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
141 (ЕСЕ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
131 (ПМ)
133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
141 (ЕСЕ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
131 (ПМ)
133 (ІХВ)
133 (ІППВ)
141 (ЕСЕ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
Інтерактивне спілкування у професійній діяльності   181 (ТХПОПП)  
Ділова англійська мова      
Ділова іноземна мова      
Друга іноземна мова      
Науковий стиль фахового мовлення   181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)
Новітні підходи до документообігу у галузі харчових технологій   181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)
Інтерактивне спілкування у професійній діяльності     181 (ТХПОПП)
Професійна комунікація іноземною мовою 242 (ТР) 242 (Т)  
Професійне спілкування іноземною мовою   241 (ГРС) 241 (ГРС)
Практичні навички комунікації іноземною мовою 241 (ГРС) 241 (ГРС) 241 (ГРС)
міждисциплінарна освітньо-наукова програма
LEAN-ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації 133, 174, 181 133, 151, 181 133, 151, 181
міждисциплінарна освітньо-наукова програма
ПРОМИСЛОВІ ТА КРАФТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ HoReCa В ТУРИЗМІ
Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації 181, 242    

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Іноземна мова       133 (МАХМФВ)
144 (EEE)
162 (Б)
Іноземна мова (англійська)       спеціальність 181
Іноземна мова (німецька)       спеціальність 181
Наукова комунікація іноземною мовою 133 (МАХМФВ)
141 (ЕЕЕ)
144 (ТЕТ)
162 (БФПХП)
181 (ХТ)
141 (ЕЕЕ)
144 (ТЕТ)
162 (БФПХП)
181 (ХТ)
133 (МАХМФВ)
141 (ЕЕЕ)
144 (ТЕТ)
162 (Б)
181 (ХТ)
 

 

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

  • здійснення науково-дослідної роботи кафедри за темою «Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів у викладанні іноземних мов професійного спрямування в умовах євроінтеграції України» №0116u005028;
  • складання навчальних та робочих програм з модульним змістом навчальних дисциплін для студентів I-V курсів з технологічних та інженерно-технічних спеціальностей на факультетах ГРТБ, БТЕК, ІМПТ, ЕН та ННІХТ;
  • публікація навчально-методичних матеріалів для студентів I-V курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей;
  • формування іншомовної професійно-орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей;
  • використання інноваційних засобів навчання іноземних мов для студентів (зокрема електронних, аудіо- і відеоматеріалів);
  • вдосконалення шляхів викладання іноземних мов у контексті Болонського процессу;
  • підвищення кваліфікації й рівня професійної підготовки викладачів кафедри: проведення та відвідання відкритих занять на кафедрі (за графіком), відвідання фахових лекцій, науково-методичних семінарів з актуальних проблем філології, теорії та методики викладання іноземних мов, а також курсів в мережі вітчизняних та зарубіжних організацій Speak-Up, British Council, America House, International House, Longman Pearson, London School of English тощо.

1930-1941

Створена кафедра німецької мови

1944-2003

Реорганізована в кафедру іноземних мов

2003-2011

Реорганізована в кафедру іноземних мов загальної підготовки

з 2011 року

Реорганізована в кафедру іноземних мов професійного спрямування