Н У Х Т

Кафедра фізичного виховання

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Павлюк Ірина Сергіївна
доцент, кандидат наук
з фізичного виховання і спорту

З метою всебічного сприяння розвитку особистості, в університеті функціонує кафедра фізичного виховання, діяльність якої – важлива складова загальної програми формування особи майбутніх професіоналів, зорієнтована на фізичне виховання і розвиток студентів відповідно до вимог суспільства і майбутнього фаху.

Колективом кафедри, розташованої у одному із найкращих спортивних комплексів Києва, створені сприятливі умови для реалізації спортивного потенціалу студентів. У спорткомплексі працюють спортивні і тренажерні зали, сучасний басейн, безліч спортивних секцій на будь-які смаки.

Викладачі кафедри щорічно організовують комплексну спартакіаду університету з популярних серед студентської молоді видів спорту, змагання за окремими видами спорту серед студентів та професорсько-викладацького складу, тренують та готують до міських, національних та міжнародних змагань різного рівня збірні команди з міні-футболу, баскетболу, футболу, волейболу, плавання тощо.

на сайт кафедри

Остання зміна: 13 лютого 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

Викладачі кафедри фізичного виховання проводять навчальний процес зі студентами освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей:

 • 051 «Економіка»
 • 061 «Журналістика»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • 101 «Екологія»
 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • 131 «Прикладна механіка»
 • 133 «Галузеве машинобудування»
 • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 • 142 «Енергетичне машинобудування»
 • 144 «Теплоенергетика»
 • 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 • 161 «Хімічні технології та інженерія»
 • 162 «Біотехнологія та біоінженерія»
 • 181 «Харчові технології»
 • 186 «Видавництво та поліграфія»
 • 241 «Готельно-ресторанна справа»
 • 242 «Туризм»
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

 
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Основи здорового способу життя 101 (ЕЕ)
162 (БФПХП)
186 (КТДВУ)
     
Фізична культура і спорт   усі спеціальності   усі спеціальності

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за темою:

«Теоретико-методичні основи спорту та засоби фізичного виховання для підвищення працездатності різних груп населення».

Мета науково-дослідної роботи: аналіз теоретико-методичних основ спорту та фізичного виховання для підвищення працездатності населення.

Показниками наукової діяльності кафедри є підготовка наукових праць, результати яких активно публікуються в наукових журналах та виданнях, представляються на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

1930 рік заснована кафедра фізичного виховання
1930-1937 рр. кафедру очолював Прудкий А.І.
1944-1945 рр. кафедру очолював Чертов О.О.
1945-1953 рр. кафедру очолював Ільін В.М.
1953-1956 рр. кафедру очолював Люстін Г.Є.
1956-1963 рр. кафедру очолював Ковтурман С.А.
1964-1983 рр. кафедру очолював доцент Кульчицький О.П.
1983-1986 рр. кафедру очолював заслужений майстер спорту міжнародного класу з волейболу, чемпіон світу та олімпійських ігор Поярков Ю.М.
1986-1993 рр. кафедру очолював канд. пед. наук, доцент, майстер спорту міжнародного класу з водного поло Зємцов Й.Ф.
1993-2002 рр. кафедру очолював кан. пед. наук, майстер спорту з велосипедного спорту Македон А.А.
1998 р. відкрито спортивний комплекс, у якому функціонували: спеціалізований ігровий зал для гри у міні-футбол, спеціалізований ігровий зал для гри у баскетбол та волейбол й інших видів спорту
2002-2012 рр. кафедру очолював доцент Довгич О.В.
кінець 2009 р. введено в експлуатацію плавальний басейн в спортивному комплексі
з 2012 р. і по теперішній час кафедру очолює кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Павлюк І.С.