Н У Х Т

Кафедра фізичного виховання

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Павлюк Ірина Сергіївна
доцент, кандидат наук
з фізичного виховання і спорту

З метою всебічного сприяння розвитку особистості, в університеті функціонує кафедра фізичного виховання, діяльність якої – важлива складова загальної програми формування особи майбутніх професіоналів, зорієнтована на фізичне виховання і розвиток студентів відповідно до вимог суспільства і майбутнього фаху.

Колективом кафедри, розташованої у одному із найкращих спортивних комплексів Києва, створені сприятливі умови для реалізації спортивного потенціалу студентів. У спорткомплексі працюють спортивні і тренажерні зали, сучасний басейн, безліч спортивних секцій на будь-які смаки.

Викладачі кафедри щорічно організовують комплексну спартакіаду університету з популярних серед студентської молоді видів спорту, змагання за окремими видами спорту серед студентів та професорсько-викладацького складу, тренують та готують до міських, національних та міжнародних змагань різного рівня збірні команди з міні-футболу, баскетболу, футболу, волейболу, плавання тощо.

на сайт кафедри

Остання зміна: 13 лютого 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

Викладачі кафедри фізичного виховання проводять навчальний процес зі студентами освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей:

 • 051 «Економіка»
 • 061 «Журналістика»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • 101 «Екологія»
 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • 131 «Прикладна механіка»
 • 133 «Галузеве машинобудування»
 • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 • 142 «Енергетичне машинобудування»
 • 144 «Теплоенергетика»
 • 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 • 161 «Хімічні технології та інженерія»
 • 162 «Біотехнологія та біоінженерія»
 • 181 «Харчові технології»
 • 186 «Видавництво та поліграфія»
 • 241 «Готельно-ресторанна справа»
 • 242 «Туризм»
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

 
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Фізична культура і спорт   усі спеціальності   спеціальність 161
спеціальність 242

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за темою:

«Теоретико-методичні основи спорту та засоби фізичного виховання для підвищення працездатності різних груп населення».

Мета науково-дослідної роботи: аналіз теоретико-методичних основ спорту та фізичного виховання для підвищення працездатності населення.

Показниками наукової діяльності кафедри є підготовка наукових праць, результати яких активно публікуються в наукових журналах та виданнях, представляються на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

1930 рік заснована кафедра фізичного виховання
1930-1937 рр. кафедру очолював Прудкий А.І.
1944-1945 рр. кафедру очолював Чертов О.О.
1945-1953 рр. кафедру очолював Ільін В.М.
1953-1956 рр. кафедру очолював Люстін Г.Є.
1956-1963 рр. кафедру очолював Ковтурман С.А.
1964-1983 рр. кафедру очолював доцент Кульчицький О.П.
1983-1986 рр. кафедру очолював заслужений майстер спорту міжнародного класу з волейболу, чемпіон світу та олімпійських ігор Поярков Ю.М.
1986-1993 рр. кафедру очолював канд. пед. наук, доцент, майстер спорту міжнародного класу з водного поло Зємцов Й.Ф.
1993-2002 рр. кафедру очолював кан. пед. наук, майстер спорту з велосипедного спорту Македон А.А.
1998 р. відкрито спортивний комплекс, у якому функціонували: спеціалізований ігровий зал для гри у міні-футбол, спеціалізований ігровий зал для гри у баскетбол та волейбол й інших видів спорту
2002-2012 рр. кафедру очолював доцент Довгич О.В.
кінець 2009 р. введено в експлуатацію плавальний басейн в спортивному комплексі
з 2012 р. і по теперішній час кафедру очолює кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Павлюк І.С.