Н У Х Т

Кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Грибков Сергій Віталійович
доцент,
доктор технічних наук

(створена у 2022 році)

Кафедру інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки створено в 2022 році шляхом об’єднання кафедри інформаційних систем (заснована в 2002) і кафедри інформатики (заснована в 1973).

Штат кафедри налічує двадцять працівників (штатних та за сумісництвом), із них 5 професорів і 9 доцентів. За сумісництвом на кафедрі працюють викладачі, запрошені з провідних наукових установ Національної Академії наук України та НТУУ «КПІ».

Кафедра здійснює професійну підготовку фахівців за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», а саме:

бакалаврів:

 • ОПП «Комп’ютерні науки»
 • ОПП «Інформаційні системи та штучний інтелект»

магістрів:

 • ОПП «Інформаційні управляючі системи та технології»
 • ОПП «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг»

Узагальненим  об'єктом діяльності майбутніх фахівців є інформаційні та автоматизовані системи, засоби контролю, моніторингу і управління, їх математичне, інформаційне, технічне та програмне забезпечення; способи та методи їх проектування, розробки, впровадження, а також експлуатація.

Практичні навички здобувачі закріплюють під час проходження практики на виробничих підприємствах харчової промисловості, а також в інших установах і організаціях, де всебічно розширюють та закріплюють отримані під час навчання знання. Це зокрема ПрАТ «Оболонь», ТОВ «Лубенський молочний завод», ПрАТ Білоцерківський консервн. з-д, ТДВ «Яготинський маслозавод», «Яготинське для дітей», ПрАТ «Лантманнен Акса», ТОВ «Шамраївський цукор», ТОВ «Пирятинський сирзавод», ПрАТ «АК «Київводоканал», ПрАТ «Індар», із якими кафедра має угоди договори про організацію практики.

Кафедра має договір із Каунаським технологічним університетом Литви про міжнародне співробітництво — обмін здобувачами. Під час навчання здобувачі кафедри мають змогу набути практичних навичок і досвіду, працюючи адміністраторами комп’ютерних лабораторій університету, у відділі дистанційного навчання, центрі інформаційних технологій, відділі працевлаштування випускників тощо.

Для проведення освітнього процесу та наукових досліджень — аналізу, моделювання і проєктування інформаційних систем — на кафедрі використовується вісім комп'ютерних аудиторій, у яких встановлено сучасні програмні засоби. Аудиторії мають локальну комп’ютерну мережу з безкоштовним доступом до інтернету. Талановиті здобувачі долучаються до науково-дослідної роботи під керівництвом професорів і доцентів кафедри, виступають на конференціях, публікуються у періодичних фахових наукових виданнях, розробляють програмні засоби для відділів і служб університету, беруть участь у розробленні та впровадженні електронних засобів навчання. Також здобувачі кафедри є активними учасниками всеукраїнських і міжнародних олімпіад з програмування: Міжнародна відкрита студентська олімпіада з програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова «KPI-OPEN» на базі НТУУ «КПІ», Міжнародна Літня школа з програмування, Міжнародна Зимова школа з програмування.

Колектив кафедри активно співпрацює з іншими кафедрами університету, а також навчальними та науковими установами України, зокрема з НУТУ «КПІ», Національним транспортним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова, Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій, ДП НВК «Київський інститут автоматики», Інститутом психології ім. Г. С. Костюка АПН України та іншими.

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 04 жовтня 2022

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

 • Комп’ютерні науки
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітніми програмами:

 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою  

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Алгоритми і структури даних 122 (КН)
122 (ІСШІ)
  спец. 122 (КН)  
Евристичні та еволюційні алгоритми 122 (КН)      
Інтелектуальний аналіз даних     спеціальність 122  
Інтелектуальні системи 122 (ІСШІ)      
Крос-платформне програмування 122 (КН)     спеціальність 122
спец. 122 (вкладка змін)
Математичні методи дослідження операцій   122 (КН)    
Моделювання систем 122 (КН)
122 (ІСШІ)
     
Організація баз даних та знань 122 (КН)
122 (ІСШІ)
  спец. 122 (КН)
спец. 122 (ІСШІ)
 
Основи комп'ютерної інженерії та архітектура комп'ютерів 122 (КН)      
Основи програмування та алгоритмічні мови Всі ОПП (ЗУК) 151 (КСПІА)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
   
Основи програмування та розробка алгоритмів 122 (КН)
122 (ІСШІ)
122 (КН)
122 (ІСШІ)
спец. 122 (КН)
спец. 122 (ІСШІ)
спеціальність 122
Паралельне програмування 122 (КН)
122 (ІСШІ)
     
Проектування обчислювальних алгоритмів 122 (ІСШІ)      
Проектування та розробка програмного забезпечення 122 (КН) 122 (КН)    
Розроблення мобільних додатків 122 (КН)
122 (ІСШІ)
     
Системний аналіз   122 (КН) спеціальність 122  
Сучасні алгоритми обробки даних 122 (КН) 122 (КН)    
Теорія прийняття рішень 122 (КН)
122 (ІСШІ)
    спеціальність 122
Технології розподілених систем та паралельних обчислень       спеціальність 122
Технологія створення програмних продуктів       спеціальність 122
Управління ІТ проектами 122 (КН)
122 (ІСШІ)
122 (КН) спец. 122 (КН) спеціальність 122
Вступ до комп’ютерних наук 122 (КН)
122 (ІСШІ)
122 (КН)
122 (ІСШІ)
спец. 122(КН)
спец. 122(ІСШІ) 
 
Економічна інформатика 051 (ЕП)
073 (М)
073 (МП)
122 (КН)
122 (ІСШІ)
292 (МЕ)
051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
076 (ПТБД)
292 (МЕ)
спеціальність 051
спеціальність 071
спеціальність 072
спец.073(М)
спец.073(МП)
спеціальність 075
спеціальність 076
спеціальність 292
 спеціальність 051
спец.: 071, 072, 076
спеціальність 073
спеціальність 075
спеціальність 292
Інформатика та інформаційні технології 181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ТХ)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ТХ)
спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ТХ)
спец. 181(ТЕБХП)
 спеціальність 181
спеціальність 181(ТХ)
Інформаційні системи в технологічних процесах харчових виробництв     спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ТЕБХП)
спеціальність 181 
Інформаційні системи та технології   242 (Т) спеціальність 242  спеціальність 242
Інформаційні технології 101 (ЕЕ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
144 (ТЕТ)
161 (ХТ)
162 (БФПХП)
186 (КТДВУ)
101 (ЕЕ)
131 (ПМ)

133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
162 (БФПХП)
186 (КТДВУ)
спец.101
спец. 122(ІСШІ)
спеціальність 131
спеціальність 133
спеціальність 141
спеціальність 142
спеціальність 144
спец.162
спеціальність 186
спеціальність 161
спец.: 101, 162
спец.: 131, 133, 141, 142, 144, 186 
Інформаційні технології в інженерних розрахунках      спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ТЕБХП)
 
Комп’ютерна графіка 122 (КН) 122 (КН) спец. 122(КН)
спец. 122(ІСШІ)
 спеціальність 122
Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій   151 (КСПІА) спеціальність 122
спеціальність 151
спеціальність 122
спеціальність 151 
Основи роботи з мультимедіа 122 (ІСШІ)
122 (ІСШІ)    
Чисельні методи 122 (КН)
122 (ІСШІ)
122 (КН)
122 (ІСШІ)
спец. 122(КН)
спец. 122(ІСШІ)
 

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
CASE-технології реінжинірингу бізнес-процесів 122 (ІУСТ)   спец. 122 (ІУСТ)
спец. 122 (КЕЕМ)
Еколого-економічна оптимізація виробництва 122 (КЕЕМ) 122 (КЕЕМ)  
Еколого-інформаційні системи прийняття рішень 122 (КЕЕМ)    
Інформаційні системи дистанційного навчання 122 (ІУСТ)    
Інформаційні технології з управління якістю та безпечністю харчових продуктів     спеціальність 181
Клієнт-серверні технології розроблення баз даних 122 (ІУСТ)
122 (КЕЕМ)
122 (ІУСТ)
122 (КЕЕМ)
спец. 122 (ІУСТ)
спец. 122 (КЕЕМ)
Математична теорія систем 122 (ІУСТ)
122 (КЕЕМ)
122 (ІУСТ)
122 (КЕЕМ)
 
Математичні методи моделювання навколишнього середовища 122 (КЕЕМ) 122 (КЕЕМ)  
Методологія оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 122 (КЕЕМ)    
Моделювання та ідентифікація систем 122 (ІУСТ)
122 (КЕЕМ)
122 (ІУСТ)
122 (КЕЕМ)
спец. 122 (ІУСТ)
спец. 122 (КЕЕМ)
Моделювання та ідентифікація систем (модуль І)      
Моделювання та ідентифікація систем (модуль ІІ)      
Основи наукових досліджень 122 (ІУСТ)
122 (КЕЕМ)
   
Основи створення інтелектуальних систем прийняття рішень 122 (ІУСТ)
122 (КЕЕМ)
122 (ІУСТ) спец. 122 (ІУСТ)
спец. 122 (КЕЕМ)
Прийняття оперативних рішень в умовах екологічно небезпечних ситуацій 122 (КЕЕМ)    
Проектування автоматизованих навчальних систем 122 (ІУСТ)    
Проектування веб-додатків     спец.122(ІУСТ)
Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів 122 (ІУСТ)
122 (КЕЕМ)
  спец. 122 (ІУСТ)
спец. 122 (КЕЕМ)
Системи обробки знань 122 (ІУСТ)    
Спіральна технологія розробки систем      
Сучасні концепції розробки систем штучного інтелекту 122 (ІУСТ)    
Сучасні мережні інформаційні технології 133 (ІППВ)    
Сучасні методології розробки ІТ-проектів 122 (ІУСТ)
122 (КЕЕМ)
122 (ІУСТ)  
Управління інноваційними проектами 122 (ІУСТ) 122 (ІУСТ) спец. 122 (ІУСТ)
Хмарні технології зберігання та оброблення інформації 122 (ІУСТ)    
Інформаційні технологі для проведення та представлення наукових досліджень   181 (ТЕБХП)  

 

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
     

 

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює наступні напрями:

 • розроблення, моделювання та реалізація управлінських рішень в СППР харчової галузі;
 • дослідження методів аналізу інформації в базах даних харчових підприємств із метою підвищення ефективності їх функціонування;
 • коректні методи ідентифікації реальних об'єктів різної природи;
 • розроблення та впровадження нових інформаційних технологій у виробництво;
 • розроблення системи прийняття рішень при плануванні оперативних рішень у надзвичайних ситуаціях;
 • розроблення науково-методичних основ створення автоматизованих систем управління організаційно-технічними системами харчових підприємств;
 • застосування методів фронтального аналізу стану навколишнього середовища для інтерпретації даних дистанційного зондування Землі;
 • дослідження та реалізація методів сумісного застосування криптографічного та завадостійкого кодування;
 • розроблення методики аналізу даних в експертних системах за допомогою нейронних мереж;
 • інтелектуальні системи підтримки навчального процесу;
 • розроблення інформаційних технологій навчання іноземної мови;
 • створення знань-орієнтованих інформаційних технологій прийняття рішень;
 • розроблення та впровадження систем електронних навчально-методичних ресурсів навчальної дисципліни.

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід. Практичні результати досліджень впроваджуються в навчальний процес, а також на підприємствах харчової промисловості. Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-дослідних програмах державного замовлення, роботі міжнародних наукових конференцій і семінарів. За результатами наукової роботи викладачами кафедри організовуються і проводяться науково-методичні семінари і конференції для обміну досвідом використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ.

1973 рік

1973-1977 рр.

1977-1982 рр.

1983-1993 рр.

1993 рік

1993-199 рр.

1996 р.

1999-2002 рр.

заснована кафедра обчислювальної техніки та прикладної математики

кафедру очолював д.т.н., проф. Разорьонов Микола Григорович

кафедру очолював д.е.н., проф. Крушевський Аркадій Володимирович

кафедру очолював к.т.н., професор Сіренко Сергій Іванович

кафедра змінила назву на "кафедра інформатики"

кафедру очолював к.т.н., доцент Бевз Володимир Ілліч

відкриття спеціальності «Комп'ютерні науки» на кафедрі інформатики

кафедру очолював к.т.н., професор Сіренко Сергій Іванович

2000 рік

перший випуск бакалаврів напряму «Комп'ютерні науки»

2001 рік

перший випуск спеціалістів спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»

2002 рік

кафедру розділено на кафедру інформаційних систем (ІС) та кафедру інформатики

2002 рік

кафедру ІС очолив к.т.н., доцент  Ельперін Ігор ВОлодимирович

2002 рік

2002 рік

кафедру інформатики очолив к.т.н., доцент Коваленко Анатолій Єпіфанович

перший випуск магістрів спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»

2003 рік

кафедру ІС очолив д.т.н., проф. Кондращенко Віктор Якович

2003 рік

2005 рік

кафедру ІС очолив к.т.н., проф. Самсонов Валерій Васильович

кафедру інформатики очолив к.т.н., доцент Овчарук Володимир Олексійович

2012 рік

перший випуск магістрів спеціальності «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг»

2017 рік

кафедру інформатики очолив к.т.н., доцент Грибков Сергій Віталійович

2017 рік

2022 рік

кафедру ІС очолив д.т.н., с.н.с. Чумаченко Сергій Миколайович

утворено кафедру інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки шляхом об'єднання кафедри інформаційних систем і кафедри інформатики. В.о. завідувача кафедри став д.т.н., доц. Грибков Сергій Віталійович

 

1973–1977 рр.

кафедру очолював д.т.н., проф. Разорьонов Микола Григорович

1977–1982 рр.

кафедру очолював д.е.н., проф. Крушевський Аркадій Володимирович

1983–1993 рр.

кафедру очолював к.т.н., проф. Сіренко Сергій Іванович

1993 рік

кафедра змінила назву на «Кафедра інформатики»

1993–1999 рр.

кафедру очолював к.т.н., доц. Бевз Володимир Ілліч

1996 рік

відкриття спеціальності «Комп’ютерні науки» на кафедрі інформатики

1999–2002 рр.

кафедру очолював к.т.н., проф. Сіренко Сергій Іванович

2000 рік

перший випуск бакалаврів напряму «Комп’ютерні науки»

2001 рік

перший випуск спеціалістів спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»

2002 рік

кафедру розділено на кафедру інформаційних систем (ІС) та кафедру інформатики

2002 рік

кафедру ІС очолив к.т.н., доц. Ельперін Ігор Володимирович

2002 рік

кафедру інформатики очолив к.т.н., доц. Коваленко Анатолій Єпіфанович

2002 рік

перший випуск магістрів спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»

2003 рік

кафедру ІС очолив д.т.н., проф. Кондращенко Володимир Якович

2003 рік

кафедру ІС очолив к.т.н., проф. Самсонов Валерій Васильович

2005 рік

кафедру інформатики очолив к.т.н., доц. Овчарук Володимир Олексійович

2012 рік

перший випуск магістрів спеціальності «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

2017 рік

кафедру інформатики очолив к.т.н., доц. Грибков Сергій Віталійович

2017 рік

кафедру ІС очолив д.т.н., с.н.с. Чумаченко Сергій Миколайович

2022 рік

утворено кафедру інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки шляхом об’єднання кафедри інформаційних систем та кафедри інформатики, в.о. завідувача став д.т.н., доц. Грибков Сергій Віталійович