Н У Х Т

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Смітюх Ярослав Володимирович
доцент, кандидат технічних наук

(створена у 1959 році)

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів - здобувачів із спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та є випусковою з підготовки за освітнім ступенем «магістр» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» за двома освітніми програмами «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління» та «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування».

В 2019 р. розпочалася підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації», що характеризує більш акцентовану увагу на посилення вивчення інформаційних технологій. У процесі підготовки бакалаврів кафедра відповідає за теоретичну та практичну фахову підготовку, викладаючи курси: «Основи програмування», «Програмна інженерія в системах управління», «Мікропроцесорна техніка», «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади», «Технічні засоби автоматизації», «Інтегровані системи управління», «Проектування систем автоматизації», «Контролери та їх програмне забезпечення», «Людино-машинні інтерфейси», «Промислові мережі та інтеграційні технології», «Автоматизація технологічних процесів», «Мікропроцесорні системи управління електроприводом» та ін. Крім того кафедра здійснює підготовку студентів енергетиків і технологічних спеціальностей з основ автоматизації виробничих процесів на базі сучасного технічного і програмного забезпечення.

Кафедра має одне із найкращих в Україні оснащення навчальних лабораторій сучасними технічними і програмними засобами автоматизації. До складу кафедри входять 3 спеціалізовані навчальні лабораторії з мікропроцесорної техніки, оснащені промисловими контролерами провідних приладобудівельних фірм Європи та світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Siemens і лабораторія автоматичного управління оснащена технікою фірм Hitachi, Honeywell, Siemens, Danfos, Open System, FESTO, Овен, Мікрол, Тера та ін., що забезпечує можливість майбутнім фахівцям не тільки оволодівати ґрунтовними теоретичними знаннями, а й набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі методичних комісій МОН України. Так професор Ельперін І.В. є членом підкомісії із спеціальності «Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології» науково-методичної комісії МОН України з «Автоматики і управління», а також є головою робочої групи МОН України з розробки стандартів підготовки фахівців з напряму «Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології»

на сайт кафедри

Остання зміна: 21 грудня 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та освітньою програмою:

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та освітніми програмами:

 • Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців
 • Інтелектуальні комп'ютерні системи керування
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми начання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
WEB-технології та WEB-дизайн   151(КСПІА)    
Автоматизація виробничих процесів   спец.131
спец.133
спец.141
спец.142
спец.144
спец.186
   
Автоматизація поліграфічних процесів і пакування        
Автоматизація процесів та об'єктів       спеціальність 141
Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом   спеціальність 162 спеціальність 162  
Автоматизація технологічних процесів та виробництв   спеціальність 151 спеціальність 151  
Автоматизація холодильних машин та установок     спеціальність 142  
Автоматизований електропривід     спеціальність 151  
Автоматизовані системи управління технологічними процесами   спеціальність 122 спеціальність 122  
Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації        
Гнучке автоматизоване виробництво та робототехнічні комплекси       спеціальність 151
Електроніка та мікросхемотехніка       спеціальність 151
Електронні системи (Мікропроцесорна техніка)   141    
Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях   151(КСПІА)   спеціальність 151
Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації   спеціальність 151   спеціальність 151
Інжинірінг в ресторанному господарстві модуль 2        
Інжинірінг харчових виробництв. Модуль 4. Автоматизація виробничих процесів   спеціальність 181    
Інтегровані системи управління   спеціальність 151 спеціальність 151  
Комп’ютерна інженерна графіка   спец.151(КСПІА) спеціальність 151  
Контролери та їх програмне забезпечення   спеціальність 151 спеціальність 151 спеціальність 151
Контроль та керування хіміко-технологічними процесами     спеціальність 161  
Людино-машинні інтерфейси        
Метрологія, стандартизація        
Метрологія, технологічні вимірювання та прилади   спец. 151(АКІТ)
спец. 151(КСПІА)
  спеціальність 151
Мікропроцесорна техніка   спеціальність 151    
Мікропроцесорна техніка та програмування мікропроцесорних систем 141 (ЕІТ)      
Мікропроцесорні системи управління електроприводом        
Моніторинг та методи контролю довкілля        
Об’єкти автоматизації галузі        
Оптимальні системи управління     спеціальність 151  
Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок        
Основи програмування   спец.151(КСПІА) спеціальність 151
спеціальність 151(КС)
 
Програмна інженерія в системах управління   спец.151(КСПІА) спеціальність 151  
Програмно-технічні комплекси та промислові контролери        
Програмовані логічні контролери        
Програмування однокристальних мікропроцесорних контролерів   спеціальність 151    
Проектування систем автоматизації   спеціальність 151    
Промислові інформаційні мережі та інтеграційні технології        
Силова електроніка       спеціальність 141
Системний аналіз в автоматизації 151 (КСПІА)      
Системний аналіз складних систем управління       спеціальність 151
Теорія автоматичного керування   спец.151(КСПІА)
спец.151(АКІТ)
  спеціальність 151
Теплотехнічні вимірювання та прилади        
Технічні засоби автоматизації   спеціальність 151   спеціальність 151
Числові методи   спеціальність 151    

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Автоматизація бізнес-процесів   спеціальність 151   спеціальність 151
Автоматизація об'єктів періодичної дії       спеціальність 151
Автоматизовані системи управління виробництвом (mes-рівень)   спеціальність 151    
Інтелектуальний аналіз даних 151 (ІКСК)   спеціальність 151  
Інтелектуальні системи керування   спец. 151(КТПАСУ)   спеціальність 151
Математичні методи та програмне забезпечення теорії керування (математичне та програмне забезпечення теорії керування)       спеціальність 151
Методи сучасної теорії керування   спец. 151(КТПАСУ)
спец. 151(ІКСК)
  спеціальність 151
Методологія наукових досліджень       спеціальність 151
Мехатроніка та роботехніка       спеціальність 151
Моніторинг та методи контролю довкілля     спеціальність 122  
Програмна інженерія (технологія об’єктно-орієнтованого програмування)       спеціальність 151
Програмовані логічні контролери та комплекси   спеціальність 151    
Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем керування       спеціальність 151
Промислові мережі        
Системна динаміка, математичне та імітаційне моделювання   спец. 151(ІКСК)   спеціальність 151
Спеціальні компютерні системи       спеціальність 151
Сучасні технології проектування інтелектуальних систем керування   спеціальність 151   спеціальність 151
Технології індустріїї 4.0       спеціальність 151

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Математичне та програмне забезпечення систем керування виробничими операціями промислового підприємства 151 (АКІТ)  
Основи системного аналізу 141 (ЕЕЕ)
151 (АКІТ)
 
Проблеми моделювання періодичних процесів 151 (АКІТ)  
Розробка і імітаційне моделювання інтегрованих систем керування 151 (АКІТ)  
Системний аналіз задач автоматизації складних обєктів 151 (АКІТ)  
Сучасні методи та моделі інтелектуальних систем керування 151 (АКІТ) спеціальність 151
Технології конструювання сучасних автоматизованих систем 151 (АКІТ)  

Кафедра виконує держбюджетну наукову роботу з напряму «Інноваційні підходи до розробки і впровадження мікропроцесорних компۥютерно-інтегрованих систем управління».

Основним завданням цієї роботи є підвищення ефективності автоматизованих систем управління технологічними процесами харчових виробництв із використання інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень.

Викладачі кафедри виконують держбюджетні науково-дослідні роботи за темами:

 • розроблення ефективних алгоритмів та цифрових регуляторів для періодичних технологічних процесів і комплексів;
 • удосконалення методів інтегрованого управління на виробництві;
 • розроблення та дослідження принципів побудови систем автоматичного контролю технологічних параметрів з використанням магнітопружних та ультразвукових первинних перетворювачів;
 • розроблення ефективних структур комп'ютерно-інтегрованих систем управління в харчовій промисловості з використанням промислових мереж та інтеграційних технологій;
 • основи управління технологічними комплексами з підсистемам підтримки прийняття рішень;
 • використання методів сучасної теорії управління для розроблення ефективних систем автоматизації складних об'єктів;
 • розроблення динамічних експертних систем для ефективного керування системами автоматизації.

Крім того, виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи за участю викладачів кафедри. Наукові розробки кафедри впроваджуються у виробництво для різних галузей промисловості.

Результати наукової роботи постійно висвітлюються на вітчизняних наукових форумах та міжнародних конференціях і конгресах. Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід та на корисну модель, публікаціями у фахових та міжнародних наукових виданнях.

На кафедрі діють два студентських наукових гуртка, які очолюють провідні викладачі кафедри.

1959 рік

У Київському технологічному інституті харчових технологій утворено кафедру автоматизації виробничих процесів

1963 рік

Відбувся перший випуск фахівців із спеціальності «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів»

1965 рік

Створено лабораторію обчислювальної техніки на базі ЕОМ типу «Урал-2М»

1987 рік

Кафедру перейменовано на кафедру автоматизації технологічних процесів та виробництв

1989 рік

Вперше в університеті кафедра отримала персональні комп’ютери IBM, що поклало початок новому етапу розвитку кафедри в основі якого широке використання у системах управління компۥютерно-інтегрованих технологій

1989-1998 роки

Кафедрою здійснено повний перехід на нові технічні засоби автоматизації – мікропроцесорні пристрої та контролери та використання їх у комп'ютерно-інтегрованих системах управління

1998 рік

Створено першу в Україні навчальну лабораторію мікропроцесорної техніки, обладнання для якої передала фірма Schnaider Electric

1999 рік

Наказом по Українському державному університеті харчових технологій кафедра отримала назву «Автоматизації і компۥютерно-інтегрованих технологій»

2002 рік

Створено навчальну лабораторію мікропроцесорної техніки, обладнання для якої передала фірма Mitsubishi

2004 рік

Модернізовано навчальну лабораторію технологічних вимірювань, основне обладнання для якої передала фірма Siemens

2005 рік

Створено навчальну лабораторію мікропроцесорної техніки, обладнання для якої передала фірма VIPA

2011 рік

Шляхом поділу кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегровані технології були створені дві кафедри: «Автоматизації процесів управління» і «Інтегрованих автоматизованих систем управління»

2011 рік

Модернізовано навчальну лабораторію управління, обладнання для якої передали фірми Hitachi, Honeywel, Danfos, Festo, Овен, Мікрол, Тера і інші

2013 рік

Проведена модернізація навчальної лабораторії фірми Mitsubishi з передачею університету 12 навчальних стендів