Н У Х Т

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Смітюх Ярослав Володимирович
доцент, кандидат технічних наук

(створена у 1959 році)

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів - здобувачів із спеціальності 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та є випусковою з підготовки за освітнім ступенем «магістр» зі спеціальності 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка» за двома освітніми програмами «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління» та «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування».

У 2019 р. розпочалася підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації», що характеризує більш акцентовану увагу на посилення вивчення інформаційних технологій. У процесі підготовки бакалаврів кафедра відповідає за теоретичну та практичну фахову підготовку, викладаючи курси: «Основи програмування», «Програмна інженерія в системах управління», «Мікропроцесорна техніка», «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади», «Технічні засоби автоматизації», «Інтегровані системи управління», «Проектування систем автоматизації», «Контролери та їх програмне забезпечення», «Людино-машинні інтерфейси», «Промислові мережі та інтеграційні технології», «Автоматизація технологічних процесів», «Мікропроцесорні системи управління електроприводом» та ін. Крім того, кафедра здійснює підготовку студентів енергетиків і технологічних спеціальностей з основ автоматизації виробничих процесів на базі сучасного технічного і програмного забезпечення.

Кафедра має одне із найкращих в Україні оснащення навчальних лабораторій сучасними технічними і програмними засобами автоматизації. До складу кафедри входять 3 спеціалізовані навчальні лабораторії з мікропроцесорної техніки, оснащені промисловими контролерами провідних приладобудівельних фірм Європи та світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Siemens і лабораторія автоматичного управління оснащена технікою фірм Hitachi, Honeywell, Siemens, Danfos, Open System, FESTO, Овен, Мікрол, Тера та ін., що забезпечує можливість майбутнім фахівцям не тільки оволодівати ґрунтовними теоретичними знаннями, а й набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі експертних з акредитації спеціальності 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка». Так завідувач кафедри доцент Ярослав Смітюх та професор Вячеслав Іващук є експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за відповідною спеціальністю.

Кафедра представляє НУХТ як академічного члена Асоціації промислових підприємств автоматизації України (АППАУ) з самого початку її заснування. Викладачі кафедри беруть активну участь в різноманітних діяльностях АППАУ та УКА (Українського кластерного альянсу). Викладачі кафедри є активними учасниками руху Індустрії 4.0/5.0 в Україні, популяризуючи серед МСП сучасні технології, зокрема промисловий Інтернет речей, доповнену реальність, системи керування виробництвом MES/MOM, цифрові двійники та інші, шляхом створення різноманітних освітніх та просвітніх матеріалів та розміщуючи їх у відкритому доступі.

на сайт кафедри

Остання зміна: 23 жовтня 2023

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та освітньою програмою:

  • Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та освітніми програмами:

Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми начання 4 роки

 

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
WEB-технології та WEB-дизайн       151(КСПІА)  
Автоматизація будівль та готельно-ресторанних комплексів   151 (КСПІА)      
Автоматизація бухгалтерського обліку   151 (АКІТ)      
Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв   186 (КТДВУ)      
Автоматизація виробничих процесів   131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
181 (ХТІ)
  спец.131
спец.133
спец.141
спец.142
спец.144
спец.186
 
Автоматизація виробничих процесів та електротехнічних об'єктів   141 (ЕІТ)      
Автоматизація поліграфічних процесів і пакування          
Автоматизація процесів та об'єктів          
Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом   162 (БФПХП)   спеціальність 162 спеціальність 162
Автоматизація технологічних процесів та виробництв   151 (КСПІА)   спеціальність 151 спеціальність 151
Автоматизація холодильних машин та установок         спеціальність 142
Автоматизований електропривід   151 (КСПІА)     спеціальність 151
Автоматизовані системи управління технологічними процесами   122 (КН)
122 (ІСШІ)
  спеціальність 122 спеціальність 122
Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації          
Гнучке автоматизоване виробництво та робототехнічні комплекси          
Електроніка та мікропроцесорна техінка   151 (КСПІА)      
Електроніка та мікросхемотехніка          
Електроніка та технічні засоби автоматизації   141 (ЕІТ)      
Електронні системи   131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
133 (ІХБВ) ск
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
133 (ІХБВ)    
Електронні системи (Мікропроцесорна техніка)       141  
Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях   151 (КСПІА)   151(КСПІА)  
Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації   151 (КСПІА)   спеціальність 151  
Інжинірінг в ресторанному господарстві модуль 2          
Інжинірінг харчових виробництв. Модуль 4. Автоматизація виробничих процесів       спеціальність 181  
Інтегровані системи управління       спеціальність 151 спеціальність 151
Інтернет речей (Модуль 1)   151 (КСПІА)      
Комп’ютерна інженерна графіка   151 (КСПІА)   спец.151(КСПІА) спеціальність 151
Комп’ютерні мережі та розподілені системи 141 (ЕІТ) 151 (КСПІА)      
Контролери та їх програмне забезпечення       спеціальність 151 спеціальність 151
Контроль та керування хіміко-технологічними процесами         спеціальність 161
Людино-машинні інтерфейси     151 (АКІТ)    
Людинно-машинні інтерфейси в системах керування енерговикористанням   141 (ЕІТ)      
Метрологія, стандартизація          
Метрологія, технологічні вимірювання та прилади   151 (КСПІА)   спец. 151(АКІТ)
спец. 151(КСПІА)
 
Мікропроцесорна техніка       спеціальність 151  
Мікропроцесорна техніка і програмування мікропроцесорних систем електротехнічних комплексів   141 (ЕІТ)      
Мікропроцесорна техніка та програмування мікропроцесорних систем     141 (ЕІТ)    
Мікропроцесорні системи управління електроприводом          
Моніторинг та методи контролю довкілля          
Об’єкти автоматизації галузі   151 (КСПІА)      
Об'єктно-орієнтоване програмування   151 (КСПІА)      
Оптимальні системи управління   151 (КСПІА)     спеціальність 151
Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок          
Основи мікропроцесорних систем управління   151 (КСПІА)      
Основи програмування   151 (КСПІА)   спец.151(КСПІА) спеціальність 151
спеціальність 151(КС)
Програмна інженерія в системах управління   151 (КСПІА)   спец.151(КСПІА) спеціальність 151
Програмні засоби SCADA/HMI   151 (КСПІА)      
Програмні засоби SCADA/HMI в електротехніці   141 (ЕІТ)      
Програмно-технічні комплекси та промислові контролери          
Програмовані логічні контролери          
Програмування однокристальних мікропроцесорних контролерів   151 (КСПІА)   спеціальність 151  
Проектування систем автоматизації   151 (КСПІА)   спеціальність 151  
Промислові інформаційні мережі та інтеграційні технології          
Робототехнічні комплекси   151 (КСПІА) 151 (КСПІА)    
Силова електроніка в системах електропостачання   141 (ЕІТ)      
Системи керування об'єктами енерговикористання   141 (ЕІТ)      
Системи управління базами даних та засоби аналітики     151 (КСПІА)    
Системний аналіз в автоматизації   151 (КСПІА) 151 (КСПІА)    
Системний аналіз складних систем управління          
Теорія автоматичного керування   151 (КСПІА) 2к
151 (КСПІА) 3к
  спец.151(КСПІА)
спец.151(АКІТ)
 
Теплотехнічні вимірювання та прилади          
Технічні засоби автоматизації   151 (КСПІА)   спеціальність 151  
Технології захисту інформації   151 (КСПІА)      
Числові методи    151 (АКІТ)   спеціальність 151  

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Автоматизація бізнес-процесів     спеціальність 151
Автоматизація об'єктів періодичної дії      
Автоматизовані системи управління виробництвом (mes-рівень)     спеціальність 151
Апаратно- програмні засоби збору та обробки екологічної інформації 122 (КЕЕМ)    
Інтелектуальний аналіз даних   151 (ІКСК)  
Інтелектуальні системи керування     спец. 151(КТПАСУ)
Математичні методи та програмне забезпечення теорії керування (математичне та програмне забезпечення теорії керування)      
Математичні моделі для цифрових двійників промислових об'єктів 151 (КТПАСУ)    
Методи сучасної теорії керування     спец. 151(КТПАСУ)
спец. 151(ІКСК)
Методологія наукових досліджень      
Мехатроніка та роботехніка 151 (КТПАСУ)
151 (ІКСК)
151 (КТПАСУ)  
Моніторинг та методи контролю довкілля 122 (КЕЕМ)    
Наукові основи та методи сучасної теорії керування 151 (КТПАСУ)
151 (ІКСК)
   
Програмна інженерія (технологія об’єктно-орієнтованого програмування)      
Програмовані логічні контролери та комплекси     спеціальність 151
Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем керування      
Промислові мережі      
Системна динаміка, математичне та імітаційне моделювання     спец. 151(ІКСК)
Спеціальні компютерні системи      
Сучасні корпоративні інформаційні системи 122 (ІУСТ)    
Сучасні технології проектування інтелектуальних систем керування 151 (ІКСК)   спеціальність 151
Технології індустріїї 4.0      
міждисциплінарна освітньо-наукова програма
LEAN-ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Автоматизовані системи керування Lean- виробництвом 133 151 181    
Моніторинг виробничих операцій 133 151 181    
Науково-дослідницький практикум. Mодуль 3 133 151 181    
Статистичні методи операційного вдосконалення 133 151 181 133 151 181  
Технічне забезпечення збору, збереження та обробки даних 133 151 181    

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Математичне та програмне забезпечення систем керування виробничими операціями промислового підприємства 151 (АКІТ) 151 (АКІТ)  
Методологія наукових досліджень 151 (АКІТ)    
Основи системного аналізу 151 (АКІТ) 141 (ЕЕЕ)
151 (АКІТ)
 
Проблеми моделювання періодичних процесів 151 (АКІТ) 151 (АКІТ)  
Розробка і імітаційне моделювання інтегрованих систем керування 151 (АКІТ) 151 (АКІТ)  
Системний аналіз задач автоматизації складних обєктів 151 (АКІТ) 151 (АКІТ)  
Сучасні методи та моделі інтелектуальних систем керування 151 (АКІТ) 151 (АКІТ) спеціальність 151
Технології конструювання сучасних автоматизованих систем 151 (АКІТ) 151 (АКІТ)  

 

Кафедра виконує держбюджетну наукову роботу з напряму «Інноваційні підходи до розробки і впровадження мікропроцесорних компۥютерно-інтегрованих систем управління».

Основним завданням цієї роботи є підвищення ефективності автоматизованих систем управління технологічними процесами харчових виробництв із використання інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень.

Викладачі кафедри виконують держбюджетні науково-дослідні роботи за темами:

  • розроблення ефективних алгоритмів та цифрових регуляторів для періодичних технологічних процесів і комплексів;
  • удосконалення методів інтегрованого управління на виробництві;
  • розроблення та дослідження принципів побудови систем автоматичного контролю технологічних параметрів з використанням магнітопружних та ультразвукових первинних перетворювачів;
  • розроблення ефективних структур комп'ютерно-інтегрованих систем управління в харчовій промисловості з використанням промислових мереж та інтеграційних технологій;
  • основи управління технологічними комплексами з підсистемам підтримки прийняття рішень;
  • використання методів сучасної теорії управління для розроблення ефективних систем автоматизації складних об'єктів;
  • розроблення динамічних експертних систем для ефективного керування системами автоматизації.

Крім того, виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи за участю викладачів кафедри. Наукові розробки кафедри впроваджуються у виробництво для різних галузей промисловості.

Результати наукової роботи постійно висвітлюються на вітчизняних наукових форумах та міжнародних конференціях і конгресах. Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід та на корисну модель, публікаціями у фахових та міжнародних наукових виданнях.

На кафедрі діють два студентських наукових гуртка, які очолюють провідні викладачі кафедри.

1959 рік

У Київському технологічному інституті харчових технологій утворено кафедру автоматизації виробничих процесів

1963 рік

Відбувся перший випуск фахівців із спеціальності «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів»

1965 рік

Створено лабораторію обчислювальної техніки на базі ЕОМ типу «Урал-2М»

1987 рік

Кафедру перейменовано на кафедру автоматизації технологічних процесів та виробництв

1989 рік

Вперше в університеті кафедра отримала персональні комп’ютери IBM, що поклало початок новому етапу розвитку кафедри в основі якого широке використання у системах управління компۥютерно-інтегрованих технологій

1989-1998 роки

Кафедрою здійснено повний перехід на нові технічні засоби автоматизації – мікропроцесорні пристрої та контролери та використання їх у комп'ютерно-інтегрованих системах управління

1998 рік

Створено першу в Україні навчальну лабораторію мікропроцесорної техніки, обладнання для якої передала фірма Schnaider Electric

1999 рік

Наказом по Українському державному університеті харчових технологій кафедра отримала назву «Автоматизації і компۥютерно-інтегрованих технологій»

2002 рік

Створено навчальну лабораторію мікропроцесорної техніки, обладнання для якої передала фірма Mitsubishi

2004 рік

Модернізовано навчальну лабораторію технологічних вимірювань, основне обладнання для якої передала фірма Siemens

2005 рік

Створено навчальну лабораторію мікропроцесорної техніки, обладнання для якої передала фірма VIPA

2011 рік

Шляхом поділу кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегровані технології були створені дві кафедри: «Автоматизації процесів управління» і «Інтегрованих автоматизованих систем управління»

2011 рік

Модернізовано навчальну лабораторію управління, обладнання для якої передали фірми Hitachi, Honeywel, Danfos, Festo, Овен, Мікрол, Тера і інші

2013 рік

Проведена модернізація навчальної лабораторії фірми Mitsubishi з передачею університету 12 навчальних стендів