Н У Х Т

Вища освіта за іншою спеціальністю (друга вища освіта) 2021

Ви вирішили опанувати нову спеціальність?

Ви вирішили отримати інший освітній ступінь вищої освіти за новою спеціальністю?

Ми надамо Вам таку можливість!

Ми приймаємо на навчання осіб, які вже мають освіту за ступенем бакалавра, спеціаліста або магістра, чи навчаються не менше одного року за ступенем бакалавра.

Ви можете поступити до нас на будь-яку спеціальність за якою у нас здійснюється навчання за освітнім ступенем бакалавра або магістра!

Форма навчання – очна (денна) або заочна (без відриву від виробництва).

Існує чотири варіанти опанування нового ріня вищої освіти, або нової спеціальності.

1. Якщо Ви маєте диплом бакалавра і бажаєте вступити на навчання на магістра за іншою спеціальністю - Ви маєте складати в університеті вступне випробування з фаху і подати результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 2020 або 2021 року у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Термін навчання вказаний у Інформаційній таблиці 1 до Правил прийому.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом магістра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Детальніше дивіться тут.

2. Якщо Ви маєте диплом магістра або спеціаліста і вступаєте на навчання на магістра за іншою спеціальністю - Ви маєте складати в університеті вступні випробування:

                  – з фаху і з іноземної мови

У 2021 році такі вступники можуть замість складання в університеті вступного іспиту з іноземної мови подати результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 2020 або 2021 року у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Термін навчання вказаний у Інформаційній таблиці 1 до Правил прийому.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом магістра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Детальніше дивіться тут.

3. Якщо Ви відчуваєте потребу у більш ґрунтовному вивченні базових дисциплін потрібної Вам спеціальності – у Вас є можливість поступити на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця (разом з тими, хто вступає на основі здобутого ОКР "молодший спеціаліст" або ОС "молодший бакалавр"), склавши фахове вступне випробування на бакалавра. Також вступники подають результати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років або складають екзамен з відповідного конкурсного предмета в університеті.

Термін навчання (курс, на який здійснюється зарахування на навчання за ступенем бакалавра (окрім першого)), визначається за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що Вами вже опановано відповідно до обраної Вами нової спеціальності, у відповідності до стандартів вищої освіти. Термін навчання вказаний у Інформаційній таблиці 1 до Правил прийому.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити навчання за відповідною спеціальністю магістра.

Детальніше дивіться тут.

4. Якщо Ви не менше одного року здобуваєте ступінь бакалавра та виконуєте у повному обсязі навчальний план і бажаєте одночасно здобути ступень бакалавра за іншою спеціальністю – у Вас є можливість поступити до нас на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра на другий курс за іншою формою навчання (в межах вакантних місць ліцензованого обсягу) за умови наявності сертифікатів ЗНО, необхідних для вступу на цю спеціальність.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити навчання за відповідною спеціальністю магістра.

Детальніше дивіться тут.

УВАГА! Ви можете одночасно подати заяви на участь у конкурсі на магістра (варіант 2) і на бакалавра (варіант 1) і складати всі відповідні вступні випробування. Зарахування на навчання буде проводитися за тією заявою, за якою Вас рекомендовано на навчання і куди Ви принесли оригінали документів.

Остання зміна: 11 квітня 2024