Н У Х Т

Підготовче відділення для іноземних громадян

До Підготовчого відділення  Національного університету харчових технологій (НУХТ) приймаються іноземці та особи без громадянства, які мають документ про повну загальну середню освіту та за станом здоров’я можуть навчатись у закладах вищої освіти та проживати в кліматичних умовах України.

Вступникам візових та безвізових країн  для в’їзду в Україну на навчання необхідно Запрошення на навчання, яке можна отримати у Відділі міжнародних зв’язків – Секторі по роботі з іноземними громадянами, корпус Б, кімната Б-408.

Запрошення може отримати вступник або довірена особа за наданням нотаріально завіреної Довіреності.

Список необхідних документів для отримання Запрошення

 • копія першої сторінки закордонного паспорта іноземця, що встановлює його особу, з перекладом українською мовою;
 • копія документу про попередню освіту з перекладом українською мовою; копія додатку до документу про попередню освіту з оцінками (балами) з перекладом українською мовою;
 • доручення для отримання запрошення у випадку, якщо абітурієнт забирає його не особисто, легалізоване в країні громадянства абітурієнта з перекладом українською мовою.

У разі неможливості подати документи особисто, іноземець може звернутися до фірми-посередника або третьої особи. Фірми-посередники у таких випадках укладають цивільно-правову угоду про співробітництво з ДП “Український державний центр міжнародної освіти“ (далі – УДЦМО) та університетом, а від третіх осіб, що представляють інтереси абітурієнта, вимагається нотаріально завірене доручення.

 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • анкета з контактною та особистою інформацією (заповнюється особисто).

Документи необхідно надіслати у відсканованому вигляді у форматі PDF на електронну пошту Відбіркової комісії кандидатів до слухачів Підготовчого відділення nuft.edu@ukr.net . Або подати особисто до Відбіркової комісії Підготовчого відділення (вул. Володимирська, 68, корпус Б, кімната Б-408)

Доуніверситетська підготовка

Програма доуніверситетської підготовки дозволить адаптувати отримані знання до освітньої системи України. Успішне закінчення навчання на Підготовчому відділенні є гарантом вступу до лав студентів Національного університету харчових технологій або будь-якого іншого закладу вищої освіти України.

На Підготовчому відділенні здійснюється цілеспрямована мовна підготовка іноземних громадян та підготовка із загальноосвітніх дисциплін з метою забезпечення успішного навчання на основних факультетах НУХТ та інших ЗВО України.

Доуніверситетська підготовка складається з двох циклів:

 • І цикл – мовна підготовка
 • ІІ цикл – вивчення загальних дисциплін.

Напрями підготовки:

 • інженерний,
 • інженерно-технічний,
 • технічний,
 • економічний,
 • медико-біологічний,
 • музичне мистецтво,
 • гуманітарний.

Вивчення української мови відбувається протягом усієї програми доуніверситетської підготовки. Залежно від обраного напряму підготовки, мінімальна кількість годин, для вивчення мови, складає 720 годин (рівень володіння мовою В1).

Всі викладачі мають базову педагогічну освіту, а також великий досвід роботи з іноземними студентами. Викладання дисциплін здійснюється на високому професійному рівні.

Навчальний процес на Підготовчому відділенні охоплює аудиторні практичні заняття, самостійну та індивідуальну роботу слухачів.

Згідно напрямів підготовки проводяться заняття з наступних дисциплін:  українська мова;

 •  математика;
 •  фізика;
 •  хімія;
 •  біологія;
 •  інформатика;
 •  історія;
 •  економіка.

Групи формуються з 1 вересня по 1 листопада.

Для вступу на Підготовче відділення іноземним громадянам потрібно звернутися до Відділу міжнародних зв’язків  – Сектор по роботі з іноземними громадянами.

Перелік документів необхідних для встутпу до Підготовчого відділення

Надають оригінали і здають нотаріально завірені переклади українською мовою (в усіх документах повинні бути однакові (до літери) прізвище, ім’я та по-батькові):

1. Особова анкета встановленого зразка (заповнюється  у Секторі по роботі з іноземними громадянами).

2. Паспорт та його копія з нотаріально завіреним перекладом, сторінки, де вказується прізвище, ім’я, по-батькові на українську мову в 2х примірниках.

3. Документ (копія з нотаріально завіреним перекладом українською мовою) про повну загальну середню освіту з переліком предметів та отриманих на екзаменах оцінок (балів).

4. Медичний сертифікат, який підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції та флюорографії грудної клітини. За відсутності сертифікату, або, якщо сертифікат не визнається в Україні, вступник-іноземець зобов’язаний своєчасно за власні кошти здати кров для аналізу на відсутність ВІЛ-інфекції.

Документ має бути виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну.

5. Медичний сертифікат про стан здоров’я (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом українською мовою), який підтверджує відсутність медичних протипоказань для проживання та навчання в Україні, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземний громадянин.

6. Свідоцтво про народження (копія, перекладена українською мовою).

7. Фотографії 3,5х4,5 см (10 шт.).

8. Довідка про подачу документа про освіту на визнання (нострифікацію) в Україні або Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту (за наявності ).

Документи, зазначені у п.п. 3, 4 та 5 повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку (консульська легалізація або апостиль).

Іноземні громадяни зараховуються на Підготовче відділення на основі укладеного контракту.

Термін навчання на Підготовчому відділенні для іноземних громадян складає 10 місяців.

Вартість навчання 27500* грн.

Вартість проживання у гуртожитку (за період навчання – 10 місяців) складає 14000* грн.

*Примітка: Вартість може змінюватись.

Для отримання детальної інформації телефонуйте за номером +38(044) 287-96-93