Н У Х Т

Переведені на вакантні бюджетні місця - 2021 - Бакалавр (ПЗСО)

Список осіб, переведених на вакантні місця
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ,
які зараховані на навчання для
здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі повної
загальної середньої освіти
за денною формою навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб
за спеціальностями та освітніми програмами

075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг»

Наказ №504-кс від 18.08.2021 р.:

Бєлан Анастасія Олександрівна

101 «Екологія», освітня програма «Екологія та екоменеджмент»

Наказ №504-кс від 18.08.2021 р.:

Денисюк Інна Костянтинівна

Сідько Даниїл Олегович

133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»

Наказ №504-кс від 18.08.2021 р.:

Дудка Олександр Васильович

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітня програма «Електротехніка та інформаційні технології»

Наказ №504-кс від 18.08.2021 р.:

Маструков Максим Вадимович

Щербак Максим Петрович

161 «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Хімічна технологія»

Наказ №504-кс від 18.08.2021 р.:

Oчкaнoвa Iлoнa Iгopiвнa

162 «Біотехнології та біоінженерія», освітня програма «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна»

Наказ №504-кс від 18.08.2021 р.:

Василенко Євгеній Олександрович

181 «Харчові технології», освітня програма «Харчові технології та інженерія»

Наказ №504-кс від 18.08.2021 р.:

Бaнєвa Miлeнa Дмитpiвнa

Бpюxoвeць Kpicтiнa Oлeкcaндpiвнa

Дepeчa Дap’я Євгeнiвнa

Зeктep Kaтepинa Mикoлaївнa

Звapич Mapiя Bacилiвнa

Лicoвcькa Нaдiя Boлoдимиpiвнa

Лiбaш Iлля Гpигopoвич

Мигoвич Biктopiя Aндpiївнa

Нaзapчyк Iлля Poмaнoвич

Нiкoлaєвa Юлiя Mиxaйлiвнa

Остpoвoй Boлoдимиp Cepгiйoвич

Пeтpeнкo Kaтepинa Mиxaйлiвнa

Пiвoвapoвa Biктopiя Baдимiвнa

Пиpкoвa Kaтepинa Oлeкcaндpiвнa

Рoмaнчeнкo Mapiя Oлeкcaндpiвнa

Слoбoдeнюк Aнacтaciя Cepгiївнa

Хoлявкo Aнacтaciя Bacилiвнa

Шoкyp Iгop Iгopoвич

Шyвaлoвa Mapгapитa Boлoдимиpiвнa

Яцyк Iвaн Biтaлiйoвич

181 «Харчові технології», освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Наказ №504-кс від 18.08.2021 р.:

Дaxнo Kapинa Oлeкcaндpiвнa

Кyшнip Яpocлaв Cepгiйoвич

Кньoвeць Нaтaлiя Oлeкciïвнa

Стacьoк Bітaлій B’ячecлaвoвич

Тyльнeнкo Kapинa Oлeкcaндpiвнa

181 «Харчові технології», освітня програма «Технології харчування»

Наказ №504-кс від 18.08.2021 р.:

Зайцева Євгенія Євгенівна

Зубко Софія Віталіївна

Ільченко Діана Романівна

Курилех Катерина Анатоліївна

Мінухіна Мілена Ігорівна

Потапенко Єлизавета Ігорівна

Рудь Софія Олегівна

Скригун Анастасія Романівна

Токарева Валерія Олександрівна

Фролова Анна Олегівна

Швидкий Дмитро Сергійович

Яценко Владислав Ігорович

186 «Видавництво та поліграфія», освітня програма «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»

Наказ №504-кс від 18.08.2021 р.:

Гусакова Дар`я Володимирівна

Запорожець Олександр Сергійович

Черниш Ілля Ігорович

241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа»

Наказ №504-кс від 18.08.2021 р.:

Грицина Анна В’ячеславівна

Остання зміна: 19 серпня 2021

Список осіб, переведених на вакантні місця
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ,
які зараховані на навчання для
здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі повної
загальної середньої освіти
за заочною формою навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб
за спеціальностями та освітніми програмами

181 «Харчові технології», освітня програма «Харчові технології та інженерія»

Наказ №505-кс від 18.08.2021 р.:

Toпopoвcькa Mapiя Iгopiвнa

Cкляp Ipинa Oлeкcaндpiвнa

181 «Харчові технології», освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Наказ №505-кс від 18.08.2021 р.:

Tapaceнкo Mиxaйлo Maкcимoвич

Остання зміна: 19 серпня 2021