Н У Х Т

Бакалавр - 2022

Програми вступних випробувань для вступників пільгових категорій, які замість подання результатів НМТ мають право складати вступні випробування в університеті.

Програми вступних випробувань 2022 року оприлюднюються по мірі надходження.

Програми 2021 року можна переглянути тут

Конкурсний предмет:

Українська мова

Історія України

Математика

Мотиваційний лист

 Підготовка до індивідуальної усної співбесіди (ІУС)

Підготовка до індивідуальної усної співбесіди (ІУС)

 

Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення"), а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
  • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні, національному мультипредметному тесті, магістерському тесті навчальних компетентностей, магістерському комплексному тесті через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
  • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення).

Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

  • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території;
  • особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року.

 Прийом заяв та документів від осіб для реалізації прав складати ІУС в університеті замість ЗНО при вступі на місця державного замовлення - з 29 липня по 1800 8 серпня.

Співбесіди з предметів проводяться згідно розкладу у період з 9 по 16 серпня у дистанційному форматі.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди – не пізніше 1200 17 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 1000 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня.

Вимоги до зарахування на місця державного замовлення: уточнюються!

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 1500 22 серпня.

Підготовка до індивідуальної усної співбесіди (ІУС)

 

Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення"), а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
  • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні, національному мультипредметному тесті, магістерському тесті навчальних компетентностей, магістерському комплексному тесті через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
  • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення).

Особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, під час вступу для здобуття вищої освіти на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на місця державного (регіонального) замовлення в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 років можуть використати оцінки з будь-якого предмету як другого, а на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб - за результатами дистанційної індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного теста. Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення").

 Прийом заяв та документів від осіб для реалізації прав складати ІУС в університеті замість ЗНО при вступі на місця державного замовлення - з 29 липня по 1800 8 серпня.

Співбесіди з предметів проводяться згідно розкладу у період з 9 по 16 серпня у дистанційному форматі.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди – не пізніше 1200 17 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 1000 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня.

Вимоги до зарахування на місця державного замовлення: уточнюються!

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 1500 22 серпня.

Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року у закладі вищої освіти (не тільки у НУХТ) здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі навчальний план, при прийомі на навчання за скороченими строками підготовки бакалавра, допускаються особи, які мають результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступних випробувань з предметів, що були встановлені для вступу на цю спеціальність правилами прийому у попередніх роках (від року вступу особи на навчання), або встановлені для вступу правилами прийому у 2022 році.

Конкурсний бал дорівнює сумі балів зовнішнього незалежного оцінювання або вступних випробувань з першого, другого та третього предметів та середнього балу документа про повну загальну середню освіту, переведеного у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5 до Умов прийому) і вноситься до Єдиної бази.

Програми минулих років можна переглянути у архіві