Н У Х Т

Освіта європейського рівня – вже в Україні!

Унікальні освітні пропозиції від НУХТ!

НУХТ – єдиний в Україні університет, в якому плани підготовки і «бакалаврів», і «магістрів»
приведено у відповідність до європейських.

Національний університет харчових технологій –
завжди в авангарді кращих світових освітніх новацій!

Нині НУХТ – єдиний в Україні заклад вищої освіти, що надає сучасну європейську освіту, адже навчальні плани, за якими в університеті готують і «бакалаврів», і «магістрів», приведено у відповідність до європейських. Для цього випусковими кафедрами спільно з відділом міжнародних зв'язків проведена ґрунтовна і кропітка робота – було налагоджено зв'язки з провідними вищими навчальними закладами Європи, вивчено навчальні плани і порядок організації навчального процесу, наші викладачі проходять стажування за спорідненими спеціальностями у вишах Нідерландів, Німеччини, Польщі, Словаччини, Швейцарії.

Окрім того, здобувачі вищої освіти можуть слухати англійською мовою окремі дисципліни за вибором, лекції відомих професорів із провідних європейських навчальних закладів, брати участь у проектах академічної мобільності, що сприяє інтеграції випускників Національного університету харчових технологій в європейський та світовий науково-економічний простір.

Наразі зі спілкою ректорів Європейських університетів обговорюється визнання дипломів НУХТ у європейському просторі.