Н У Х Т

Кафедра технології молока і молочних продуктів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Поліщук Галина Євгеніївна
професор, доктор технічних наук

(створена у 1967 році)

Кафедра технології молока і молочних продуктів, яка розпочала діяльність з 1967 року, здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами відповідно до таких рівнів вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) рівень за спеціальністю 181 «Харчові технології»;
  • другий (магістерський) рівень за спеціальністю 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Технології зберігання, консервування та переробки молока»;
  • третій (освітньо-науковий) рівень за спеціальністю 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів».

Дипломовані випускники кафедри мають високий професійний та освітньо-науковий рівень підготовки, що дозволяє їм вирішувати складні інженерно-технічні, науково-технічні і науково-дослідні завдання у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та в умовах науково-дослідних і навчальних лабораторій науково-дослідних інститутів та університетів.

Для забезпечення навчального процесу на кафедрі функціонують 2 навчальні та 2 науково-дослідні технічно і методично облаштовані лабораторії, а також комп'ютерний клас.

В процесі навчання студенти вивчають особливості технологій молочних та молоковмісних продуктів та виконують науково-дослідну роботу, моделюють виробничі процеси. Навчальні лабораторії оснащені наступними технічними засобами: термостатами та ультратермостатами, лабораторними центрифугами, центрифугами для жиромірів та водяними банями, колбонагрівачами, сушильними шафами, аналізаторомами якості молока, електронними та аналітичними вагами, калориметром фотоелектричним, маслопробними терезами, масловиготовлювачем, рефрактометрами, рН-метрами, віскозиметром ВЗ-246, консистометром Гепплера, вологоміром Чижової, гомогенізатором-диспергатором лабораторним, фризером напівпромисловим періодичної дії, мороженицею, заквасочником, насосами вакуумними, аналізатором молока АМ-2, мікроскопами. Тобто, у наявності є всі необхідні для контролю якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, а також для проведення наукових досліджень, вимірювальні прилади та установки, лабораторний посуд, реактиви та ін.

Для навчання аспірантів і докторантів також створені всі умови для здобуття ними теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

За результатами виконаних власних наукових досліджень під науковим керівництвом провідних викладачів кафедри в університеті щороку проводяться захисти дисертаційних робіт здобувачів освітньо-наукового ступеня за спеціальністю 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Технологія м'ясних, молочних продуктів та продуктів з гідробіонтів» у сфері розроблення нових та удосконалення існуючих технологій молочних та молоковмісних продуктів.

 

На сайт кафедри

Остання зміна: 15 вересня 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Технології зберігання, консервування та переробки молока
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчання на кафедрі технології молока і молочних продуктів – гарантія якісної підготовки на базі останніх світових досягнень галузі, а також надійна перспектива працевлаштування, зумовлена заслуженим авторитетом університету і високою кваліфікацією фахівців. Переважна більшість випускників працює на підприємствах молочної промисловості.

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Безвідходні технології молочної промисловості   181 (ХТІ) 181  
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв   181 (ХТІ)
181 (ХТІ) скор.
   
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв. Модуль 7. Процеси бродіння в харчових технологіях та ферментативна активність     181 181
Вхідний контроль сировини харчових виробництв   181 (ХТІ)    
Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 181
Загальні технології харчових виробництв   071 (ОА) 151 051, 061, 071, 072, 073, 075, 076
Загальні харчові технології     162 162
Контроль якості та безпечності харчових продуктів   181 (ХТІ) 181(2к)
181(ден.скор.зао.)
 
Методологія наукових досліджень   181 (ХТІ) 181  
Моніторинг виробничих процесів     181  
Основи одержання морозива та заморожених десертів   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(ХТІ)
181(ТЕБХП)
181
Основи отримання та первинного оброблення молока   181 (ХТІ) 181  
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Нормативні документи в харчовій промисловості     181  
Проектування харчових виробництв   181 (ХТІ)   181
Сировина для харчових продуктів     181  
Технології консервування та зберігання молочних продуктів   181 (ХТІ) 181 181
Технології вершкового масла, спредів та переробки вторинних молочних ресурсів   181 (ХТІ)    
Технології масла, молочних жирів та спредів   181 (ХТІ) 181  
Технології молочних продуктів спеціального призначення   181 (ХТІ) 181 181
Технології незбираномолочних продуктів та морозива   181 (ХТІ) 181  
Технологiчний семінар   181 (ХТІ)    
Технологія сирів   181 (ХТІ) 181 181
Харчові технології   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(2к)
181(ден.скор.зао.)
181(ТЕБХП)
 
Хімія та фізика молока і молочних продуктів   181 (ХТІ)   181(змін)

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Інновації молокопереробної галузі   181 (ТЗКПМо) 181
Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів   181 (ТЗКПМо) 181
Логістичні системи молокопереробних підприємств   181 (ТЗКПМо) 181
Менеджмент якості та безпечності молочних і молоковмісних продуктів   181 (ТЗКПМо)  
Моніторинг та логістика виробничих процесів в молочній галузі   181 (ТЗКПМо)  
Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини   181 (ТЗКПМо) 181
Науково-дослідницький практикум   181 (ТЗКПМо) 181
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва молочних та молоковмісних продуктів   181 (ТЗКПМо)  
Світові тенденції розвитку індустрії переробки молока   181 (ТЗКПМо) 181
Сучасні досягнення світової науки у сфері виробництва молочних продуктів   181 (ТЗКПМо)  
Теоретичні основи і практика ресурсозбереження в молочній галузі   181 (ТЗКПМо)  
Харчові добавки: гармонізація регламентів ЄС у виробництві молочних і молоковмісних продуктів   181 (ТЗКПМо)  
Харчові інгредієнти для виробництва морозива та заморожених продуктів   181 (ТЗКПМо)  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій   181 (ХТ) 181
Натуральні технологічно-функціональні інгредієнти в технологіях молочних та молоковмісних продуктів   181 (ХТ)  
Наукові основи формування реологічних властивостей харчових продуктів   181 (ХТ)  
Технічні молочно-білкові інгредієнти у харчових технологіях   181 (ХТ)  
Фаховий колоквіум   181 (ХТ) 181
Ферментоліз лактози і молочних білків   181 (ХТ)  

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Науково-дослідна робота кафедри координується та виконується відповідно до наукового напряму, під керівництвом професора Поліщук Г.Є. за темою: «Розробка фізико-хімічних основ формування показників якості молочних і молоковмісних продуктів з натуральними компонентами».

Викладачі кафедри займаються науково-дослідною роботою згідно з індивідуальними планами, відповідно до наукової тематики університету, основним завданням якої є ресурсо- та енергозаощаджуючих технологій та підвищення якості харчових продуктів.
На кафедрі технології молока і молочних продуктів виконується держбюджетна тематика на 2017-2020 роки «Формування якості і безпеки молочних і молоковмісних продуктів з натуральними компонентами» (реєстраційний номер 0117 U 004398) за участю всіх викладачів кафедри.

З метою зміцнення зв'язків з молочною промисловістю та підвищення рівня підготовки спеціалістів щорічно проводяться науково-практичні семінари та конференції, в яких беруть участь викладачі кафедри нашого університету та науковці інших навчальних закладів, науково-дослідних установ, представники міністерств та відомств, провідних компаній з виробництва обладнання, миючих засобів, харчових добавок, тари та упаковки та ін. На конференціях та семінарах розглядаються питання щодо підвищення ефективності переробки молока та конкурентоспроможності молочної продукції, шляхи подолання кризових ситуацій у галузі, захисту інтелектуальної власності підприємств.

Кафедра щороку заключає договори з підприємствами галузі для виконання госпдоговірної тематики із середнім щорічним обсягом фінансування близько 30-60 тис. грн.

Кожного року викладачі кафедри одержують десятки патентів на винаходи і корисні моделі, публікують статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях та журналах, що входять до міжнародних науково метричних баз Scopus та Web of Science.
Щорічно представники кафедри беруть участь у роботі міжнародних науково-технічних конференцій, які проводяться в Україні, Республіці Білорусь, Болгарії, Казахстані, Литві, Естонії, Румунії та ін.

Співробітники кафедри беруть активну участь у виставках «Світ морозива та холоду&М'ясна та молочна індрустрія», «Baby Expo», «Inprodmash» та ін.

За результатами наукових досліджень, що проводяться на кафедрі технології молока і молочних продуктів, розроблено та затверджено технічні умови і технологічні інструкції на нові види молочних продуктів: ТУ У 02070938-009-2011 «Масло вершкове збагачене порошком із моркви»; ТУ У 15.5-02070938-111:2011 «Напої сироваткові»; ТУ У 15.5-02070938-099:2009 «Концентрат сироватковий білковий, отриманий методом ультрафільтрації та діафільтрації»; ТУ У 15.5-02070938-108:2011 «Заморожена основа для напівфабрикатів із сиру кисломолочного»; ТУ У 15.8-02070938125:2012 «Згущені молочні консерви з цукром та плодово-ягідними наповнювачами»; ТУ У 10.5-00446374-001:2016 «Масло вершкове зі зниженою жирністю, масло вершкове із смаковими інгредієнтами та масло вершкове зі зниженою жирністю із смаковими інгредієнтами»; ТУ У 15.5-02070938121:2011 «Морозиво з комбінованим складом сировини»; ТУ У 15.5-02070938137:2013 «Морозиво молочне із зародками пшениці»; ТУ У 15.5-02070938138:2013 «Морозиво з комбінованим складом сировини» та ТУ У 15.5.-02070938139:2013 «Морозиво мюслі»; ТУ У 10.5-02070938-221:2016 «Паста білково-жирова»; ТУ У 10.5-02070938-256:2018 «Молочно-білковий зернистий продукт»; ТУ У 10.5-02070938-254:2018 «Морозиво з комбінованим складом сировини»; ТУ У 10.5 0207 0938-253:2018 «Продукт сметанний»; та багато інших.

Інноваційні розробки кафедри проходять апробацію, а деякі вже впроваджені у виробництво на таких провідних підприємствах галузі: ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат»; ВАТ «Овруцький молочноконсервний комбінат»; ПП «Білоцерківська аграрна група»; ПАТ «КАГМА»; ВАТ «Жашківський маслозавод»; ВАТ «Яготинський маслозавод»; ТОВ «Три ведмеді»; ТОВ «Бердичівська фабрика морозива»; ВАТ «Пирятинський сир завод»; ВАТ «Комбінат Придніпровський»; АТЗТ «Обухівський молокозавод», ПАТ «Канівський маслосирзавод»; ПАТ «Дубномолоко», ТОВ «Ла Джелатерія», ТОВ «Альфа» та ін.

Теоретичні та практичні здобутки наукової роботи кафедри впроваджено у навчальний процес при викладанні фахових дисциплін, у курсове і дипломне проектування, при підготовці матеріалів навчальних посібників та підручників.

1967 рік

створено кафедру технології і обладнання виробництв м'ясної і молочної промисловості;

1969 рік

кафедру реорганізовано у кафедру технології молока та молочних продуктів і у тому ж році при кафедрі відкрито аспірантуру;

1986 рік

при Київському міськомолзаводі №1 створено навчально-виробничу філію кафедри;

На базі кафедри організовано галузеву науково-дослідну лабораторію з розроблення мало- та безвідходних технологій з перероблення сировини м'ясної та молочної промисловості;

2003 рік

на базі спеціальності "Технології зберігання, консервування та переробки молока" відкрито спеціалізацію "Технологія морозива";

2004 рік

розпочато проведення щорічних науково-практичних семінарів та конференцій з питань розвитку молочної промисловості за участі провідних виробників молочної продукції, обладнання, виробників бактеріальних і ферментних препаратів, упаковки, миючих засобів та ін.;

2011 рік

розпочато діяльність студентського наукового гуртка «Молочна справа» за напрямом НДР «Розроблення ресурсозберігаючих технологій молочних продуктів профілактичної дії» під керівництвом завідувача кафедри, проф., д.т.н. Поліщук Г.Є.;

2016 рік

на базі спеціальності 181 «Харчові технології» розпочато освітню діяльність у межах сертифікатних програм.