Н У Х Т

Кафедра маркетингу

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Пєтухова Ольга Михайлівна
професор, доктор економічних наук

(створена у 1934 році)

Кафедра маркетингу здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за такими спеціальностями: «Маркетинг», «Журналістика» (ОП «Реклама та зв'язки з громадськістю»), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Ці спеціальності щороку є одними з найпопулярніших серед абітурієнтів.

Випускники кафедри зарекомендували себе конкурентоспроможними фахівцями та знаходять гідне працевлаштування. Вони працюють на посадах менеджерів з маркетингу, збуту, реклами і зв'язків з громадськістю, креативних директорів, комерційних директорів, а також фахівцями з методів розширення ринків збуту,  консультантами із ефективності підприємництва та маркетингу, копірайтерами й спічрайтерами, іміджмейкерами, рекламістами, журналістами в ЗМІ, бренд-менеджерами, фахівцями з біржових операцій та Інтернет-трейдингу, аналітиками із дослідження товарного ринку тощо.

Метою кафедри маркетингу є підготовка висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості та інших галузей економіки. Кафедра має багаторічну історію (адже її було створено у 1934 році). Традиційні методи викладання органічно поєднуються з застосуванням сучасних прогресивних технологій педагогічної діяльності та запровадженням в освітній процес останніх наукових досягнень з маркетингу, підприємництва й журналістики.

Конкурентні переваги кафедри маркетингу:

 1. При формуванні ОПП «Маркетинг», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Підприємництво, торгівля й біржова діяльність» колективом кафедри було враховано закордонний досвід провідних вищих закладах освіти, тож здобувачі вивчають переважну більшість дисциплін, які викладаються для студентів аналогічних спеціальностей в європейських університетах.
 2. Щороку ОП кафедри переглядалася та вдосконалювалася з урахуванням потреб здобувачів та рекомендацій стейкхолдерів, зокрема, підприємницьких структур та торговельних організацій, випускників та суб'єктів академічної спільноти університету. А отже, випускники отримують усі необхідні знання й навички, яких від них чекають майбутні працедавці.
 3. Навчання за освітньо-професійними програмами на кафедрі орієнтоване  на формування як професійних (hard skills), так і універсальних (soft skills) умінь і навичок студентів, що цінуються працедавцями та сприяють кар’єрному зростанню. А в освітньому процесі широко застосовуються активні методи навчання — рольові ігри та тренінги, підготовка проєктів та розбір кейсів тощо. Доброю традицією стало проведення вікторини до Дня маркетолога, тож здобувачі мають змогу в ігровій формі перевірити свої знання та потренуватися у вирішенні цікавих кейсів.
  Фото 1
  Щорічний івент до Дня маркетолога
   
  Фото 2   Фото 3
  Переможці конкурсу до Дня маркетолога   Нестандартні заняття поза  аудиторією
   
 4. Навчальний процес забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів. У складі кафедри маркетингу ‒  15 кандидатів наук, 3 доктори наук. Викладачі кафедри маркетингу є авторами монографій, підручників, наукових статей в авторитетних закордонних та вітчизняних виданнях. Вони регулярно підвищують свою кваліфікацію, відвідують курси, тренінги й семінари з актуальних професійних питань, проходять стажування, у тому числі й закордонні, а отримані знання впроваджують у процес викладання для здобувачів.
  Фото 4   Фото 5
  Колективні монографії кафедри маркетингу  
   
 5. До освітнього процесу кафедра активно залучає практиків. Гостьові лекції, майстер-класи, тренінги від  визнаних фахівців галузі, у тому числі закордонних партнерів, є невід’ємною частиною навчання за ОПП «Маркетинг», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Підприємництво, торгівля й біржова діяльність» кафедри маркетингу.
  Фото 6
  Майстер-клас експертів фондового ринку О.Котанкіна та О.Калюжної
   
 6. Кафедра долучає здобувачів до ознайомлення з сучасними тенденціями у розвитку галузі. Здобувачі разом з викладачами регулярно відвідують професійні виставки, фестивалі, семінари й круглі столи з представниками галузі та знайомляться з організацією професійної діяльності на провідних підприємствах галузі.
  Фото 7
  Здобувачі на екскурсії на підприємстві
   
  Фото 8   Фото 9
  На презентації від 1+1 media для майбутніх журналістів   На Міжнародній виставці реклами та поліграфії Rema Days Kyiv
   
 7. У навчальний процес на кафедрі маркетингу інтенсивно впроваджуються досягнення науково-технічного прогресу. У розпорядженні здобувачів ‒ окремий комп'ютерний клас із маркетинговим програмним забезпеченням та пакетом сучасних графічних редакторів для роботи над рекламними матеріалами. Також є спеціалізована аудиторія, оснащена сучасним обладнанням для проведення лекційних занять із профільних дисциплін, і спеціальне фотографічне обладнання, тож майбутні рекламісти, підприємці й маркетологи набувають  практичних навичок створення якісної реклами.
  Фото 10
   
   
  Фото 11   Фото 12
  Використання технічного обладнання на заняттях  
   
 8. Здобувачі кафедри маркетингу проходять практику на провідних підприємствах харчової промисловості України, таких як ПрАТ «Оболонь», ПрАТ «Карлсберг Україна», КЗБН «Росинка», ПрАТ «Житомирський м'ясокомбінат», ТОВ «Ніжинський консервний завод», ТДВ «Яготинський маслозавод», а також відомих рекламних та PR-агенціях, зокрема, ТОВ «Джі енд ай», ТОВ «Sonata group», ТОВ «Рекламне агентство «Нова епоха», ТОВ «Бюро Маркетингових Технологій», ПП Рекламне Агентство «Арт Медіа» тощо.
 9. Кафедра маркетингу НУХТ співпрацює з іноземними партнерами. Так, вагомою віхою в історії розвитку кафедри була співпраця з Міжнародним інститутом CEDIMES, зокрема з такими його навчальними закладами, як Університети Париж-2 та Париж-12, Університет Бордо (Франція), Університет Торонто (Канада), Бернський університет (Швейцарія), спільно з якими проводилися міжнародні конференції. На сьогодні розвивається співпраця з вищим навчальним закладом Польщі — Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах, що орієнтована на отримання подвійного диплому магістра. Іноземних колег також залучають до проведення лекцій  Таким чином, здобувачі під час навчання мають змогу засвоїти світові тенденції у сфері маркетингу, підприємництва та рекламної діяльності, орієнтуючись на кращі закордонні здобутки галузі.
 10. Значна увага на кафедрі маркетингу приділяється творчій реалізації здобувачів, адже креативність є важливою професійною рисою для майбутніх маркетологів, рекламістів та підприємців. Творчі конкурси, проекти й виставки робіт на базі кафедри й університету, а також залучення здобувачів до участі у всеукраїнських та міжнародних творчих проєктах стали невід’ємною складовою навчального процесу. Так, здобувачі кафедри маркетингу ‒ активні учасники й переможці Всеукраїнського студентського конкурсу стартапів «TourSystemUkrChallenge»
  Фото 13
  Команда-переможець студентського конкурсу стартапів «TourSystemUkrChallenge»
   
 11. Здобувачі кафедри маркетингу мають змогу реалізувати себе у науковій сфері. При кафедрі діє науковий гурток «Інтелектуал», що регулярно проводить наукові семінари, присвячені розглядові актуальних питань маркетингу, рекламної та підприємницької діяльності, біржової справи. Здобувачі кафедри маркетингу стають учасниками міжнародних конференцій та конкурсів наукових робіт, де регулярно посідають призові місця. Також вони мають змогу опублікувати свої наукові розвідки у престижних наукових виданнях, зокрема, тих, що входять до всесвітньо-відомої бази Web of Science.
  Фото 14
  Онлайн-конференція наукового гуртка «Інтелектуал»
       
  Фото 15   Фото 16
  Анастасія Долюк посіла ІІ місце Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» (2019)   Переможниці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2015) Л. Галюк та Н. Костюченко з науковим керівником Бєловою Т.Г.
       
 12. Серед здобувачів кафедри маркетингу є й захисники України, які відстоює незалежність українського народу та суверенітет країни.
  Фото 17
  Максим Куриленко, здобувач ОС «Магістр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. НУХТ» (з.ф.н.)
   

Корисні посилання:

 

Більше інформації про кафедру на сайті ННІЕіУ

Слідкуйте за нами в Instagram

Наша сторінка на  Facebook

Остання зміна: 08 грудня 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» та освітньою програмою:

 • Маркетинг

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Підготовка фахівців у галузі знань 06 «Журналістика» за спеціальністю 061 «Журналістика» та освітньою програмою:

 • Реклама та зв'язки з громадськістю
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» та освітньою програмою:

 • Маркетинг

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Підготовка фахівців у галузі знань 06 «Журналістика» за спеціальністю 061 «Журналістика» та освітньою програмою:

 • Реклама та зв'язки з громадськістю
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми начання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Бізнес-діагностика   076 (ПТБД)    
Брендинг   061 (РЗГ) 3к
061 (РЗГ) 4к
075 (М)
076 (ПТБД)
спеціальність 075
спеціальність 076
спеціальність 061
 
Візуальна комунікація в підприємництві     спеціальність 076 спеціальність 076
Вступ до спеціальності   061 (РЗГ) спеціальність 061  
Генерування ідей для бізнесу     спеціальність 076  
Дизайн у рекламі та PR   061 (РЗГ) спеціальність 061  
Електронна комерція   075 (М)    
Івент-маркетинг   075 (М)   спеціальність 075
Іміджелогія   061 (РЗГ)    
Інноваційний розвиток підприємств     спеціальність 076  
Інсайти маркетингових активностей   075 (М) спеціальність 075 спеціальність 075
Інсайти торговельного підприємництва   076 (ПТБД) спеціальність 076  
Інтернет-маркетинг        
Історія реклами та PR   061 (РЗГ) спеціальність 061 спеціальність 061
Комерційна діяльність   076 (ПТБД) спеціальність 076  
Конфліктологія ділового спілкування   061 (РЗГ)    
Концептуальні засади наукової творчості     спеціальність 075  
Копірайтинг та візуалізація інформації     спеціальність 075  
Лідерство та партнерство в підприємництві   061 (РЗГ) спеціальність 076  
Маркетинг   061 (РЗГ)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
051(ЕП)
051(ЕПЗБ)

спеціальність 061
спеціальність 071

спеціальність 072
спеціальність 073
спеціальність 075
спеціальність 076
 
Маркетинг в галузях і сферах діяльності   075 (М) спеціальність 075  
Маркетинг послуг        
Маркетинг готельно-ресторанного господарства       спеціальність 241
Маркетингова аналітика   075 (М)    
Маркетингова політика розподілу     спеціальність 075  
Маркетингова товарна політика   075 (М)    
Маркетингове ціноутворення   075 (М) спеціальність 075  
Маркетингові дослідження   075 (М) спеціальність 075
спеціальність 061
спеціальність 075
Маркетингові електронні системи   075 (М) спец. 075  
Маркетингові комунікації       спеціальність 075
Методи оцінювання ефективності реклами та PR     спеціальність 061  
Методологія когнітивної ефективності в підприємництві     спец.076  
Міжнародний маркетинг 075 (М)     спеціальність 075
Мотивація покупців   061 (РЗГ)    
Обґрунтування бізнес-рішень та оцінювання ризиків   076 (ПТБД) спеціальність 076  
Он-лайн торгівля     спеціальність 076  
Ораторське мистецтво та спічрайтинг   061 (РЗГ) спеціальність 061  
Організація виробничої і комерційної діяльності     спеціальність 076 спеціальність 076
Організація виробничої і маркетингової діяльності       спеціальність 075
Організація рекламної і PR-кампанії   061 (РЗГ) спеціальність 061
спеціальність 061
 
Організація роботи прес-служби   061 (РЗГ) спеціальність 061 спеціальність 061
Організація роботи рекламної і PR-агенції   061 (РЗГ)   спеціальність 061
Організація торгівлі   076 (ПТБД) спеціальність 076  
Організація, планування та управління підприємствами галузі   151 (АКІТ)   спеціальність 151
Основи біржової діяльності     спеціальність 076  
Основи дизайну і копірайтинг     спеціальність 075  
Основи журналістики   061 (РЗГ)    
Основи клірингової діяльності   076 (ПТБД)    
Основи маркетингової діяльності   061 (РЗГ)    
Основи маркетингу       спеціальність 242
Основи наукових досліджень   061 (РЗГ) спеціальність 061
спеціальність 076
 
Основи підприємництва     спеціальність 076  
Основи-ПР     спеціальність 076  
Паблік рилейшнз       спеціальність 075
Підприємництво та обґрунтування бізнес проєктів   061 (РЗГ)
075 (М)
   
Поведінка споживачів     спеціальність 076
спеціальність 241
 
Право в галузі реклами та PR   061 (РЗГ) спеціальність 061 спеціальність 061
Практична стилістика та копірайтинг   061 (РЗГ) спеціальність 061  
Промисловий маркетинг       спеціальність 075
Психологічні основи в рекламі        
Психологія підприємництва та бізнесу   061 (РЗГ)    
Реклама та PR в Інтернеті   061 (РЗГ) спеціальність 061  
Ринкові дослідження     спеціальність 076 спеціальність 076
Ринок біржових послуг     спеціальність 076  
Ритейл-сервіс   076 (ПТБД) спеціальність 076  
Соціальна відповідальність та етика маркетингу   075 (М)    
Соціально відповідальне підприємництво   076 (ПТБД)    
Соціологія маркетингу       спеціальність 075
Соціологія реклами        
Стратегічний маркетинг   061 (РЗГ)   спеціальність 061
Сучасна реклама та PR   061 (РЗГ) спеціальність 061  
Теорія і методика рекламної та PR-творчості   061 (РЗГ) спеціальність 061  
Теорія масової комунікації та інформації   061 (РЗГ) спеціальність 061 спеціальність 061
Теорія реклами та PR   061 (РЗГ) спеціальність 061  
Торговельне підприємництво     спеціальність 076  
Торговельні переговори та комерційна дипломатія     спеціальність 076  
Управління конкурентоспроможністю підприємства   075 (М)
076 (ПТБД)
спец.075(зао.,зао.скор.)
спец.075(ден.,ден.скор.)
 
Формування та управління асортиментом     спеціальність 076  
Цифрові технології в рекламі та PR   061 (РЗГ) спеціальність 061  
Ціноутворення та управління ціновою політикою       спеціальність 076

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
СRM   075 (М)  
PR-технології в ресторанному господарстві   181 (ТРГ)  
Аналіз біржової діяльності   076 (ПТБД)  
Аналітичні інструменти рекламної діяльності в інтернеті      
Бенчмаркінг   075 (М)
076 (ПТБД)
спеціальність 075
Бізнес-комунікації   076 (ПТБД)  
Дизайн мислення в підприємництві     спеціальність 076
Електронна комерція   076 (ПТБД)  
Імагологія     спеціальність 061
Іміджелогія   076 (ПТБД)  
Інноваційні маркетингові рішення      
Інтернет-дослідження в маркетингу      
Інтернет-торгівля     спеціальність 076
Інформаційні війни та інформаційна політика і безпека     спеціальність 061
Інфраструктура біржового ринку   076 (ПТБД)  
Комерційна дипломатія   076 (ПТБД)  
Макетування та системи верстки     спеціальність 061
Маркетинговий менеджмент     спеціальність 075
Маркетингові технології управління інтернет-проектами      
Медіазнавство      
Мерчандайзинг   075 (М)
076 (ПТБД)
 
Методи оцінювання ефективності реклами та ПР      
Методологія дослідження соціальних комунікацій   061 (РЗГ) спеціальність 061
Методологія наукових досліджень   075 (М)
076 (ПТБД)
спеціальність 075
спеціальність 076
Міжнародна торгівля   076 (ПТБД)  
Обґрунтування маркетингових проектів     спеціальність 075
Основи маркетингу та економічного обґрунтування проєкту     спеціальність 122
Оцінка ринку та конкурентного оточення   076 (ПТБД)  
Підприємництво та обґрунтування бізнес проєктів     спеціальність 161
Політконсалтинг і виборчі технології     спеціальність 061
Продовольча безпека   076 (ПТБД)  
Промоушен упаковки   133 (ІППВ)  
Реклама в місцях продажу      
Рекламний менеджмент   075 (М) спеціальність 075
Ринок біржових послуг   076 (ПТБД) 1к
076 (ПТБД) 2к
 
Ритейл-брендинг     спеціальність 076
Ритейл-мерчандайзинг      
Семантика і семіотика реклами     спеціальність 061
Стратегії торговельних підприємств   076 (ПТБД)  
Стратегічний маркетинг   075 (М) спеціальність 075
Тендерна політика підприємства   076 (ПТБД) спец. 076
Теорія та історія соціальних комунікацій     спеціальність 061
Управління продажами   075 (М)
076 (ПТБД)
спеціальність 075
спеціальність 076
Управління стартап-проектами   076 (ПТБД)  
Управління якістю   076 (ПТБД)  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
 Маркетинг як сучасна концепція ведення бізнесу   051 (Е)
073 (М)
075 (М)
Прогнозування та моделювання в маркетинговій діяльності   075 (М)

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Тематика наукової роботи викладачів кафедри маркетингу охоплює такі основні напрями:

 • використання маркетингових інструментів для забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості;
 • посилення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості в умовах евроінтеграції;
 • управління взаємовідносинами зі споживачами для забезпечення конкурентних переваг підприємства;
 • соціально-комунікативні технології: теорія, еволюція, PR-інструментарій сучасного бізнесу.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри маркетингу публікуються у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web Of Sciense, зокрема, «International Journal of Advanced Science and Technology», «TEM Journal», «Ukrainian Food Journal», а також відображені у таких фахових журналах та збірниках наукових праць, як «Інфраструктура ринку», «Економіка і суспільство», «Формування ринкових відносин в Україні», «Економіка і держава», «Причорноморські наукові студії», «Інтернаука», «News of science and education», «International Journal of Advanced Science and Technology», наукових виданнях Міжнародного інституту CEDIMES тощо.

Викладачі кафедри маркетингу регулярно беруть участь в авторитетних міжнародних та всеукраїнських конференціях із науковими доповідями. Так, у 2013 році у Національному університеті харчових технологій було проведено XXIV Міжнародний Колоквіум Інституту CEDIMES, участь у якому взяли провідні науковці-представники 22 країн, зокрема, Франції, Греції, Македонії, Польщі, Іраку, Алжирської Народної Демократичної Республіки.

Результати наукових пошуків знаходять своє втілення й у вигляді колективних монографій викладачів кафедри, зокрема, «Поведінка споживачів у реально-віртуальному середовищі» (2018), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2020)

1934 рік

заснована кафедра організації, планування та управління харчової промисловості, яка займалася підготовкою інженерів-економістів

1994 рік

розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Менеджмент організації», для яких деякий час кафедра була випусковою

1997 рік

розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Маркетинг»

1998 рік

назву змінено на кафедру маркетингу

2007 рік

розпочалася підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці», для яких деякий час кафедра була випусковою

2008 рік

розпочалася підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Товарознавство і торговельне підприємництво» (тепер – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»), для яких кафедра була випусковою

2013 рік

розпочалася підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Реклама та зв’язки з громадськістю»

2017 рік

проведено ліцензування магістратури за ОП «Реклама і зв’язки з громадськістю» та акредитація бакалаврського рівня освіти цієї ж освітньої програми

   

2018 рік

розроблено і введено в навчальний процес освітні програми «Маркетинг» за освітнім ступенем «бакалавр» та «магістр»

розроблено і введено в навчальний процес освітні програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітнім ступенем «бакалавр» та «магістр»

розроблено і введено в навчальний процес освітні програми «Реклама та зв’язки з громадськістю» за освітнім ступенем «бакалавр» та «магістр»

вийшла друком колективна монографія «Поведінка споживачів у реально-віртуальному середовищі» науковців кафедри маркетингу

2020 рік

опубліковано колективну монографію «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» науковців кафедри маркетингу

2021 рік

пройдено акредитацію за освітньої програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»