Н У Х Т

Кафедра маркетингу

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Пєтухова Ольга Михайлівна
професор, доктор економічних наук

(створена у 1934 році)

Кафедра маркетингу здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за такими спеціальностями: «Маркетинг», «Журналістика» (ОП «Реклама та зв'язки з громадськістю»), «Підприємництво  та торгівля» (ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). Ці спеціальності щороку є одними з найпопулярніших серед абітурієнтів.

Випускники кафедри зарекомендували себе конкурентоспроможними фахівцями та знаходять гідне працевлаштування. Вони працюють на посадах менеджерів з маркетингу, збуту, реклами і зв'язків з громадськістю, креативних директорів, комерційних директорів, а також фахівцями з методів розширення ринків збуту,  консультантами із ефективності підприємництва та маркетингу, копірайтерами й спічрайтерами, іміджмейкерами, рекламістами, журналістами в ЗМІ, бренд-менеджерами, фахівцями з біржових операцій та Інтернет-трейдингу, аналітиками із дослідження товарного ринку тощо.

Метою кафедри маркетингу є підготовка висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості та інших галузей економіки. Кафедра має багаторічну історію (адже її було створено у 1934 році). Традиційні методи викладання органічно поєднуються з застосуванням сучасних прогресивних технологій педагогічної діяльності та запровадженням в освітній процес останніх наукових досягнень з маркетингу, підприємництва й журналістики.

Конкурентні переваги кафедри маркетингу:

 1. При формуванні ОПП «Маркетинг», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Підприємництво, торгівля й біржова діяльність» колективом кафедри було враховано закордонний досвід провідних вищих закладах освіти, тож здобувачі вивчають переважну більшість дисциплін, які викладаються для студентів аналогічних спеціальностей в європейських університетах.
 2. Щороку ОП кафедри переглядалася та вдосконалювалася з урахуванням потреб здобувачів та рекомендацій стейкхолдерів, зокрема, підприємницьких структур та торговельних організацій, випускників та суб'єктів академічної спільноти університету. А отже, випускники отримують усі необхідні знання й навички, яких від них чекають майбутні працедавці.
 3. Навчання за освітньо-професійними програмами на кафедрі орієнтоване  на формування як професійних (hard skills), так і універсальних (soft skills) умінь і навичок студентів, що цінуються працедавцями та сприяють кар’єрному зростанню. А в освітньому процесі широко застосовуються активні методи навчання — рольові ігри та тренінги, підготовка проєктів та розбір кейсів тощо. Доброю традицією стало проведення вікторини до Дня маркетолога, тож здобувачі мають змогу в ігровій формі перевірити свої знання та потренуватися у вирішенні цікавих кейсів.
  Фото 1
  Щорічний івент до Дня маркетолога
   
  Фото 2   Фото 3
  Переможці конкурсу до Дня маркетолога   Нестандартні заняття поза  аудиторією
   
 4. Навчальний процес забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів. У складі кафедри маркетингу ‒  15 кандидатів наук, 3 доктори наук. Викладачі кафедри маркетингу є авторами монографій, підручників, наукових статей в авторитетних закордонних та вітчизняних виданнях. Вони регулярно підвищують свою кваліфікацію, відвідують курси, тренінги й семінари з актуальних професійних питань, проходять стажування, у тому числі й закордонні, а отримані знання впроваджують у процес викладання для здобувачів.
  Фото 4   Фото 5
  Колективні монографії кафедри маркетингу  
   
 5. До освітнього процесу кафедра активно залучає практиків. Гостьові лекції, майстер-класи, тренінги від  визнаних фахівців галузі, у тому числі закордонних партнерів, є невід’ємною частиною навчання за ОПП «Маркетинг», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Підприємництво, торгівля й біржова діяльність» кафедри маркетингу.
  Фото 6
  Майстер-клас експертів фондового ринку О.Котанкіна та О.Калюжної
   
 6. Кафедра долучає здобувачів до ознайомлення з сучасними тенденціями у розвитку галузі. Здобувачі разом з викладачами регулярно відвідують професійні виставки, фестивалі, семінари й круглі столи з представниками галузі та знайомляться з організацією професійної діяльності на провідних підприємствах галузі.
  Фото 7
  Здобувачі на екскурсії на підприємстві
   
  Фото 8   Фото 9
  На презентації від 1+1 media для майбутніх журналістів   На Міжнародній виставці реклами та поліграфії Rema Days Kyiv
   
 7. У навчальний процес на кафедрі маркетингу інтенсивно впроваджуються досягнення науково-технічного прогресу. У розпорядженні здобувачів ‒ окремий комп'ютерний клас із маркетинговим програмним забезпеченням та пакетом сучасних графічних редакторів для роботи над рекламними матеріалами. Також є спеціалізована аудиторія, оснащена сучасним обладнанням для проведення лекційних занять із профільних дисциплін, і спеціальне фотографічне обладнання, тож майбутні рекламісти, підприємці й маркетологи набувають  практичних навичок створення якісної реклами.
  Фото 10
   
   
  Фото 11   Фото 12
  Використання технічного обладнання на заняттях  
   
 8. Здобувачі кафедри маркетингу проходять практику на провідних підприємствах харчової промисловості України, таких як ПрАТ «Оболонь», ПрАТ «Карлсберг Україна», КЗБН «Росинка», ПрАТ «Житомирський м'ясокомбінат», ТОВ «Ніжинський консервний завод», ТДВ «Яготинський маслозавод», а також відомих рекламних та PR-агенціях, зокрема, ТОВ «Джі енд ай», ТОВ «Sonata group», ТОВ «Рекламне агентство «Нова епоха», ТОВ «Бюро Маркетингових Технологій», ПП Рекламне Агентство «Арт Медіа» тощо.
 9. Кафедра маркетингу НУХТ співпрацює з іноземними партнерами. Так, вагомою віхою в історії розвитку кафедри була співпраця з Міжнародним інститутом CEDIMES, зокрема з такими його навчальними закладами, як Університети Париж-2 та Париж-12, Університет Бордо (Франція), Університет Торонто (Канада), Бернський університет (Швейцарія), спільно з якими проводилися міжнародні конференції. На сьогодні розвивається співпраця з вищим навчальним закладом Польщі — Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах, що орієнтована на отримання подвійного диплому магістра. Іноземних колег також залучають до проведення лекцій  Таким чином, здобувачі під час навчання мають змогу засвоїти світові тенденції у сфері маркетингу, підприємництва та рекламної діяльності, орієнтуючись на кращі закордонні здобутки галузі.
 10. Значна увага на кафедрі маркетингу приділяється творчій реалізації здобувачів, адже креативність є важливою професійною рисою для майбутніх маркетологів, рекламістів та підприємців. Творчі конкурси, проекти й виставки робіт на базі кафедри й університету, а також залучення здобувачів до участі у всеукраїнських та міжнародних творчих проєктах стали невід’ємною складовою навчального процесу. Так, здобувачі кафедри маркетингу ‒ активні учасники й переможці Всеукраїнського студентського конкурсу стартапів «TourSystemUkrChallenge»
  Фото 13
  Команда-переможець студентського конкурсу стартапів «TourSystemUkrChallenge»
   
 11. Здобувачі кафедри маркетингу мають змогу реалізувати себе у науковій сфері. При кафедрі діє науковий гурток «Інтелектуал», що регулярно проводить наукові семінари, присвячені розглядові актуальних питань маркетингу, рекламної та підприємницької діяльності, біржової справи. Здобувачі кафедри маркетингу стають учасниками міжнародних конференцій та конкурсів наукових робіт, де регулярно посідають призові місця. Також вони мають змогу опублікувати свої наукові розвідки у престижних наукових виданнях, зокрема, тих, що входять до всесвітньо-відомої бази Web of Science.
  Фото 14
  Онлайн-конференція наукового гуртка «Інтелектуал»
       
  Фото 15   Фото 16
  Анастасія Долюк посіла ІІ місце Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» (2019)   Переможниці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2015) Л. Галюк та Н. Костюченко з науковим керівником Бєловою Т.Г.
       
 12. Серед здобувачів кафедри маркетингу є й захисники України, які відстоює незалежність українського народу та суверенітет країни.
  Фото 17
  Максим Куриленко, здобувач ОС «Магістр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. НУХТ» (з.ф.н.)
   

Корисні посилання:

 

Більше інформації про кафедру на сайті ННІЕіУ

Слідкуйте за нами в Instagram

Наша сторінка на  Facebook

Остання зміна: 19 червня 2023

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» та освітньою програмою:

 • Маркетинг

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» та освітньою програмою:

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Підготовка фахівців у галузі знань 06 «Журналістика» за спеціальністю 061 «Журналістика» та освітньою програмою:

 • Реклама та зв'язки з громадськістю
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» та освітньою програмою:

 • Маркетинг

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» та освітньою програмою:

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Підготовка фахівців у галузі знань 06 «Журналістика» за спеціальністю 061 «Журналістика» та освітньою програмою:

 • Реклама та зв'язки з громадськістю
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми начання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Digital-маркетинг   241 (ГРС)    
Marketplaces в організації онлайн-торгівля   075 (М)
076 (ПТБД)
   
Бенчмаркінг   076 (ПТБД)    
Бізнес-діагностика 075 (М)
076 (ПТБД)
075 (М)
076 (ПТБД)
076 (ПТБД)  
Брендинг 061 (РЗГ)
075 (М)
061 (РЗГ)
075 (М)
061 (РЗГ) 3к
061 (РЗГ) 4к
075 (М)
076 (ПТБД)
спеціальність 075
спеціальність 076
спеціальність 061
Візуалізація інформації в маркетингу 075 (М) 075 (М)    
Візуальна комунікація в підприємництві   076 (ПТБД)   спеціальність 076
Вступ до спеціальності 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
Генерування ідей для бізнесу       спеціальність 076
Дизайн у рекламі та PR 061 (РЗГ) 2к
061 (РЗГ) 3к
061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
Економетрика в маркетингу   075 (М)    
Електронна комерція   075 (М) 075 (М)  
Івент-маркетинг 075 (М) 075 (М) 075 (М)  
Іміджелогія   061 (РЗГ) 061 (РЗГ)  
Інвестиції в підприємництві та біржовій діяльності 076 (ПТБД)      
Інвестиційна діяльність 076 (ПТБД) 076 (ПТБД)    
Інноваційний розвиток підприємств 076 (ПТБД) 076 (ПТБД)   спеціальність 076
Інсайти маркетингових активностей   075 (М) 075 (М) спеціальність 075
Інсайти торговельного підприємництва 076 (ПТБД) 076 (ПТБД) 076 (ПТБД) спеціальність 076
Інтернет-маркетинг   075 (М) дфн
075 (М) зфн
   
Інтернет-продажі в В2В секторі   075 (М)
076 (ПТБД)
   
Інтернет-трейдинг   076 (ПТБД)    
Інфраструктура біржового ринку 076 (ПТБД)      
Історія реклами та PR 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
Комерційна дипломатія   061 (РЗГ)    
Комерційна діяльність 076 (ПТБД) 075 (М)
076 (ПТБД)
076 (ПТБД) спеціальність 076
Конфліктологія ділового спілкування     061 (РЗГ)  
Концептуальні засади наукової творчості 075 (М) 075 (М)
  спеціальність 075
Копірайтинг та мистецтво комунікації 075 (М) 075 (М)    
Копірайтинг та візуалізація інформації   075 (М)   спеціальність 075
Креатив в рекламі та PR   075 (М)    
Лідерство та партнерство в підприємництві     061 (РЗГ) спеціальність 076
Маркетинг ВСІ ОПП
051 (ЕПЗБ)
186 (КТДВУ)
ВСІ ОПП
051 (ЕПЗБ)
051 (ЕП)
061 (РЗГ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
122 (КН)
051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
061 (РЗГ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
051(ЕП)
051(ЕПЗБ)

спеціальність 061
спеціальність 071

спеціальність 072
спеціальність 073
спеціальність 075
спеціальність 076
Маркетинг (англомовний курс) 073 (М)      
Маркетинг в галузях і сферах діяльності 075 (М) 075 (М) 075 (М) спеціальність 075
Маркетинг послуг 061 (РЗГ) 061 (РЗГ)    
Маркетингова аналітика   075 (М) 075 (М)  
Маркетингова політика розподілу   075 (М) 075 (М) спеціальність 075
Маркетингова товарна політика   075 (М) 075 (М)  
Маркетингове ціноутворення 075 (М) 075 (М) 075 (М) спеціальність 075
Маркетингові дослідження 061 (РЗГ) 3к
061 (РЗГ) 4к
061 (РЗГ)
075 (М)
075 (М) спеціальність 075
спеціальність 061
Маркетингові електронні системи   075 (М) 075 (М) спец. 075
Маркетингові комунікації 075 (М) 075 (М) 075 (М)  
Методи оцінювання ефективності реклами та PR       спеціальність 061
Міжнародний маркетинг 075 (М) 075 (М)    
Мотивація покупців   061 (РЗГ) 2к
061 (РЗГ) 3к
061 (РЗГ)  
Обґрунтування бізнес-рішень та оцінювання ризиків 076 (ПТБД)   076 (ПТБД) спеціальність 076
Он-лайн торгівля       спеціальність 076
Ораторське мистецтво та спічрайтинг 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
Організація виробничої та комерційної діяльності 076 (ПТБД)     спеціальність 076
Організація виробничої і маркетингової діяльності 075 (М) 075 (М)    
Організація рекламної і PR-кампанії   061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
спеціальність 061
Організація роботи прес-служби 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
Організація роботи рекламної і PR-агенції   061 (РЗГ) 061 (РЗГ)  
Організація торгівлі 076 (ПТБД) 075 (М)
076 (ПТБД)
076 (ПТБД) спеціальність 076
Організація, планування та управління підприємствами галузі   151 (АКІТ) 151 (АКІТ)  
Основи біржової діяльності 076 (ПТБД)
076 (ПТБД) зфн 2к
076 (ЦБТП)
075 (М)
076 (ПТБД) 1к дфн
076 (ПТБД) 2к
  спеціальність 076
Основи дизайну і копірайтинг       спеціальність 075
Основи журналістики 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) 061 (РЗГ)  
Основи клірингової діяльності 076 (ПТБД) 075 (М)
076 (ПТБД)
076 (ПТБД)  
Основи маркетингової діяльності     061 (РЗГ)  
Основи наукових досліджень 061 (РЗГ)
076 (ПТБД)
061 (РЗГ)
076 (ПТБД)
061 (РЗГ) спеціальність 061
спеціальність 076
Основи підприємництва 076 (ПТБД)
076 (ЦБТП)
    спеціальність 076
Основи підприємницької діяльності 061 (РЗГ)      
Основи-ПР       спеціальність 076
Паблік рилейшнз   075 (М)    
Персонал-технології   075 (М)    
Підприємництво та обґрунтування бізнес проєктів 075 (М) 075 (М) 061 (РЗГ)
075 (М)
 
Поведінка споживачів 075 (М) 3к
075 (М) 4к
076 (ПТБД)
075 (М)
076 (ПТБД)
075 (М) спеціальність 076
спеціальність 241
Посередницькі операції на ринку біржових послуг   076 (ПТБД)    
Право в галузі реклами та PR 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
Практична стилістика та копірайтинг 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
Промисловий маркетинг 075 (М) 075 (М)    
Психологія підприємництва та бізнесу     061 (РЗГ)  
Реклама в місцях продажу   075 (М)    
Реклама та PR в Інтернеті   061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
Ринкові дослідження 076 (ПТБД) 076 (ПТБД)   спеціальність 076
Ринок біржових послуг       спеціальність 076
Ритейл-сервіс 076 (ПТБД) 076 (ПТБД) 076 (ПТБД) спеціальність 076
Соціальна відповідальність та етика маркетингу 075 (М) 075 (М) 1к
075 (М) 2к
075 (М)  
Соціальний бізнес 076 (ПТБД) зфн      
Соціально відповідальне підприємництво 076 (ПТБД) 076 (ПТБД) 076 (ПТБД)  
Соціологія реклами        
Стратегічний маркетинг 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) 061 (РЗГ)  
Сучасна реклама та PR   061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
Сучасна реклама та PR у харчовій галузі 061 (РЗГ)      
Тендерна політика підприємства   075 (М)    
Теорія і методика рекламної та PR-творчості 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
Теорія масової комунікації та інформації 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
Теорія реклами та PR 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
Торговельне підприємництво 076 (ПТБД) 076 (ПТБД)   спеціальність 076
Торговельні переговори та комерційна дипломатія       спеціальність 076
Торговий маркетинг 061 (РЗГ)      
Управління конкурентоспроможністю підприємства   075 (М)
076 (ПТБД)
075 (М)
076 (ПТБД)
спец.075(зао.,зао.скор.)
спец.075(ден.,ден.скор.)
Управлінські рішення в підприємництві та торгівлі 076 (ПТБД)      
Формування та управління асортиментом 076 (ПТБД) 076 (ПТБД)   спеціальність 076
Цифрові технології 075 (М) 2к
075 (М) 3к
     
Цифрові технології в рекламі та PR 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) 061 (РЗГ) спеціальність 061
Ціноутворення та управління ціновою політикою 076 (ПТБД)      

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
СRM   075 (М) 075 (М)
Digital-технології в рекламі та PR 061 (РЗГ)    
PR-технології в ресторанному господарстві     181 (ТРГ)
Аналіз біржових операцій   076 (ПТБД)  
Аналіз біржової діяльності 076 (ПТБД)   076 (ПТБД)
Аналітичні інструменти рекламної діяльності в інтернеті      
Антикризові комунікації 061 (РЗГ) 061 (РЗГ)  
Бенчмаркінг 075 (М) 075 (М) 075 (М)
076 (ПТБД)
Бізнес-комунікації 076 (ПТБД) 076 (ПТБД) 076 (ПТБД)
Біржова торгівля 061 (РЗГ)
076 (ПТБД)
061 (РЗГ)
076 (ПТБД)
 
Брендинг ВСІ ОПП ВСІ 1к
ВСІ 2к
 
Дизайн мислення в підприємництві      
Електронна комерція 076 (ПТБД)   076 (ПТБД)
Ефективність реклами та PR-діяльності підприємств харчової промисловості 061 (РЗГ)    
Імагологія 061 (РЗГ) 061 (РЗГ)  
Іміджелогія   075 (М)
076 (ПТБД)
076 (ПТБД)
Інвестування   061 (РЗГ)  
Інноваційні маркетингові рішення 075 (М) 075 (М)  
Інтернет-дослідження в маркетингу      
Інтернет-торгівля      
Інформаційні війни   051 (ЕП)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (МОА)
073 (МП)
075 (М)
076 (ПТБД)
292 (МЕ)
 
Інформаційні війни та інформаційна політика і безпека 061 (РЗГ) 061 (РЗГ)  
Інфраструктура біржового ринку     076 (ПТБД)
Комерційна дипломатія     076 (ПТБД)
Макетування та системи верстки   061 (РЗГ)  
Маркетинг персоналу та HR-брендинг   073 (МП)  
Маркетинговий менеджмент 075 (М) 1к
075 (М) 2к
075 (М)  
Маркетингові технології управління інтернет-проектами      
Мерчандайзинг 075 (М)   075 (М)
076 (ПТБД)
Методи оцінювання ефективності реклами та PR   061 (РЗГ)  
Методологія дослідження соціальних комунікацій   061 (РЗГ) 061 (РЗГ)
Методологія наукових досліджень 051 (ЕП)
061 (РЗГ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (МП)
073 (МОА)
075 (М)
076 (ПТБД)
292 (МЕ)
051 (ЕП)
061 (РЗГ)

071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (МП)

073 (МОА)
075 (М)
076 (ПТБД)
292 (МЕ)
075 (М)
076 (ПТБД)
Міжнародна торгівля   076 (ПТБД) 076 (ПТБД)
Обґрунтування маркетингових проектів   075 (М)  
Основи маркетингу та економічного обґрунтування проєкту 122 (УІАД)
122 (ІУСТ)  
Оцінка ринку та конкурентного оточення 076 (ПТБД)   076 (ПТБД)
Підприємництво та обґрунтування бізнес проєктів      
Політконсалтинг і виборчі технології   061 (РЗГ)  
Продовольча безпека 076 (ПТБД)   076 (ПТБД)
Промоушен упаковки   133 (ІППВ) 133 (ІППВ)
Реклама в місцях продажу      
Рекламний менеджмент 075 (М) 075 (М) 075 (М)
Ринок біржових послуг 076 (ПТБД)
076 (ПТБД) 076 (ПТБД) 1к
076 (ПТБД) 2к
Ритейл-брендинг      
Ритейл-мерчандайзинг      
Семантика і семіотика реклами 061 (РЗГ) 061 (РЗГ)  
Стратегії торговельних підприємств 076 (ПТБД)   076 (ПТБД)
Стратегічний маркетинг 075 (М) 075 (М) 075 (М)
Сучасні концепції маркетингу 075 (М)
076 (ПТБД)
075 (М)  
Сучасні медіакомунікації 061 (РЗГ)    
Тендерна політика підприємства   076 (ПТБД) 076 (ПТБД)
Теорія та історія соціальних комунікацій   061 (РЗГ)  
Технології візуалізації інформації 061 (РЗГ)
   
Товарна інноваційна політика 075 (М)    
Тренд маркетинг 075 (М)    
Управління брендом роботодавця 075 (М) 075 (М)  
Управління маркетинговими проєктами 075 (М)    
Управління продажами 075 (М)
076 (ПТБД)
  075 (М)
076 (ПТБД)
Управління стартап-проектами 076 (ПТБД)   076 (ПТБД)
Управління якістю 076 (ПТБД)   076 (ПТБД)
Фотожурналістика 061 (РЗГ)
075 (М)
   

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Маркетинг концепції соціально-відповідального бізнесу 075 (М) 075 (М)  
Маркетинг як сучасна концепція ведення бізнесу     051 (Е)
073 (М)
075 (М)
Методи наукових досліджень та планування експерименту 051 (Е)
073 (М)
075 (М)
051 (Е)
073 (М)
075 (М)
 
Прогнозування та моделювання в маркетинговій діяльності 075 (М) 075 (М) 075 (М)
Формування конкурентних переваг 075 (М) 075 (М)  

 

Тематика наукової роботи викладачів кафедри маркетингу охоплює такі основні напрями:

 • використання маркетингових інструментів для забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості;
 • посилення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості в умовах евроінтеграції;
 • управління взаємовідносинами зі споживачами для забезпечення конкурентних переваг підприємства;
 • соціально-комунікативні технології: теорія, еволюція, PR-інструментарій сучасного бізнесу.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри маркетингу публікуються у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web Of Sciense, зокрема, «International Journal of Advanced Science and Technology», «TEM Journal», «Ukrainian Food Journal», а також відображені у таких фахових журналах та збірниках наукових праць, як «Інфраструктура ринку», «Економіка і суспільство», «Формування ринкових відносин в Україні», «Економіка і держава», «Причорноморські наукові студії», «Інтернаука», «News of science and education», «International Journal of Advanced Science and Technology», наукових виданнях Міжнародного інституту CEDIMES тощо.

Викладачі кафедри маркетингу регулярно беруть участь в авторитетних міжнародних та всеукраїнських конференціях із науковими доповідями. Так, у 2013 році у Національному університеті харчових технологій було проведено XXIV Міжнародний Колоквіум Інституту CEDIMES, участь у якому взяли провідні науковці-представники 22 країн, зокрема, Франції, Греції, Македонії, Польщі, Іраку, Алжирської Народної Демократичної Республіки.

Результати наукових пошуків знаходять своє втілення й у вигляді колективних монографій викладачів кафедри, зокрема, «Поведінка споживачів у реально-віртуальному середовищі» (2018), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2020)

1934 рік

заснована кафедра організації, планування та управління харчової промисловості, яка займалася підготовкою інженерів-економістів

1994 рік

розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Менеджмент організації», для яких деякий час кафедра була випусковою

1997 рік

розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Маркетинг»

1998 рік

назву змінено на кафедру маркетингу

2007 рік

розпочалася підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці», для яких деякий час кафедра була випусковою

2008 рік

розпочалася підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Товарознавство і торговельне підприємництво» (тепер – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»), для яких кафедра була випусковою

2013 рік

розпочалася підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Реклама та зв’язки з громадськістю»

2017 рік

проведено ліцензування магістратури за ОП «Реклама і зв’язки з громадськістю» та акредитація бакалаврського рівня освіти цієї ж освітньої програми

2018 рік

розроблено і введено в навчальний процес освітні програми «Маркетинг» за освітнім ступенем «бакалавр» та «магістр»

розроблено і введено в навчальний процес освітні програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітнім ступенем «бакалавр» та «магістр»

розроблено і введено в навчальний процес освітні програми «Реклама та зв’язки з громадськістю» за освітнім ступенем «бакалавр» та «магістр»

вийшла друком колективна монографія «Поведінка споживачів у реально-віртуальному середовищі» науковців кафедри маркетингу

2020 рік

опубліковано колективну монографію «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» науковців кафедри маркетингу

2021 рік

пройдено акредитацію за освітньої програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

2022 рік

не зважаючи на повномасштабну війну, кафедра продовжила організовувати гостьові лекції професіоналів-практиків, у тому числі з Діаною Чанкотадзе, французькою журналісткою, фахівцем з європейських медіа та комунікацій, доценткою Університету Грузії та викладачкою Версальського університету;

викладачі кафедри отримали посвідчення членів Громадської організації «Об'єднання маркетологів України», що охоплює 14 територіальних осередків зі всієї України, представників закладів вищої освіти в галузі маркетингу та лідерів сучасного міжнародного бізнесу.

2023 рік

пройдено акредитацію за освітніми програмами «Маркетинг», «Реклама та зв'язки з громадськістю»