Н У Х Т

Кафедра економіки праці та менеджменту

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Березянко Тамара Володимирівна
професор, доктор економічних наук

(створена у 2018 році)

Кафедра економіки праці та менеджменту створена шляхом об'єднання однієї з найдавніших (1979 рік, кафедра організації і планування харчової промисловості → менеджменту → менеджменту та адміністрування) і наймолодших (2011 рік, кафедра управління персоналом та економіки праці) кафедр університету.

Команда науково-педагогічних працівників кафедри надає освітні послуги з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітніми програмами «Менеджмент персоналу» і «Менеджмент організацій і адміністрування».

За офіційними рейтингами Міністерства освіти і науки України останніх років спеціальність 073 «Менеджмент» традиційно входить до трійки найбільш популярних спеціальностей серед вступників, а попит абітурієнтів на освітню програму «Менеджмент персоналу» обумовлений світовим трендом, що дістався нашої країни, – необхідністю підготовки висококласних спеціалістів з управління найдорожчим капіталом компаній – людськими ресурсами (human resources, HR).

КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ НУХТ Є:

 • можливість для її студентів та викладачів проходити практику, стажуватись і навчатись за програмами подвійних дипломів в країнах Європейського Союзу (колектив кафедри співпрацює з навчальними закладами Франції, Литви, Швейцарії та Польщі як учасник міжнародних програм обміну і академічної мобільності PRORES, SCOPES, ERASMUS+)
 • англомовний проект (за бажанням студентів навчання відбувається англійською мовою у компактних за кількістю групах), що відкриває перспективи працевлаштування і кар'єрного росту у міжнародних компаніях в Україні і за кордоном
 • отримання студентами практичних навичок роботи в пакетах професійних прикладних програм Project Expert, Парус, 1С:Підприємство, QD Professional, MD Office, автоматизованих системах ERP, WMS, TMS та інших при вивченні спецдисциплін, пов'язаних з використанням ІТ-digital технологій в менеджменті та управлінні персоналом. Для цих потреб при кафедрі функціонує навчальна аудиторія, обладнана сучасною комп'ютерною технікою і мультимедійною апаратурою
 • навчальні плани, за якими здійснюється підготовка майбутніх менеджерів та управлінців персоналом (HR), адаптовані до потреб роботодавців, адже складені з урахуванням рекомендацій компаній – партнерів кафедри та містять дисципліни, що викладаються для студентів аналогічних спеціальностей в європейських вишах
 • позитивний і професійний колектив викладачів, які в тому числі суміщають викладацьку діяльність з роботою за фахом і серед яких 19% докторів, 65% кандидатів економічних наук
 • спікерами окремих спецкурсів та лекцій (практичних занять) є ТОП-менеджери, лінійні керівники, HR-спеціалісти провідних компаній і державних структур, підприємці та стартапери
 • один з ключових напрямків роботи кафедри – сприяння організації стажувань і працевлаштування студентів, в тому числі через нетворкінг з випускниками, що працюють на управлінських (HR) посадах підприємств сфер виробництва, ІТ, медіа-, PR і телекомунікацій, FMCG, логістики, митного обслуговування, HoReCa, аудиторсько-консалтингових, кредитно-фінансових, рекрутингових послуг тощо

Більш детальна інформація про спеціальності – на сайті ННІ ЕіУ:

МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

 

Остання зміна: 08 липня 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньо-професійною програмою:

 • Менеджмент

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньо-професійною програмою:

 • Менеджмент персоналу
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньо-професійною програмою:

 • Менеджмент організацій і адміністрування
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців


Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньо-професійною програмою:

 • Менеджмент персоналу (Human Resource Management)
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
HR-аналітика   073 (МП)    
HR-комунікації        
HR-майстерня        
HR-навігатор     спеціальність 073  
Аудит персоналу     спеціальність 076  
Аудит та сертифікація персоналу 073 (МП)      
Бізнес-аналіз        
Бізнес-аналіз (англомовний курс)        
Бізнес-аналіз підприємства 073 (М)      
Бізнес-культура та етика підприємництва     спеціальність 076  
Бюджетування та контролінг   073 (МП)    
Демографія        
Діджитал-технології (системи) HRМ   073 (МП)    
Діловий етикет   073 (М)    
Діловодство суб`єктів господарювання     спеціальність 073 спеціальність 073
Економетрика       спеціальність 292
Економетрика (англомовний курс)       спеціальність 292
Економіка праці та соціально-трудові відносини   073 (М)
073 (МП)
   
Економіка праці та соціально-трудові відносини (англомовний курс)        
Економіка харчових виробництв. Модуль 2. Бізнес-адміністрування        
Економіко-математичне моделювання        
Економіко-математичні методи і моделі   073 (М)
073 (МП)
спеціальність 292  
Економіко-математичні методи і моделі (англомовний курс)        
Економіко-математичні методи і моделі в галузі управління персоналом        
Економіко-математичні методи і моделі в менеджменті        
Економіко-математичні методи і моделі в менеджменті (англомовний курс)        
Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)     спеціальність 073  
Економічний ризик та методи його вимірювання        
Електронні системи в управлінні персоналом та економіці праці       спеціальність 076
Європейський досвід корпоративної соціальної відповідальності   073 (М)
073 (МП)
   
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства   073 (М)
073 (МП)
073
спеціальність 076
 
Іміджологія 073 (МП)      
Інвестиційна й логістична діяльність        
Інвестиційний менеджмент   073 (М)    
Інвестиційний менеджмент (англомовний курс)        
Інвестування        
Кадрове адміністрування     спеціальність 073  
Комерційна логістика   073 (М)   спеціальність 073
Комп`ютеризація економічних розрахунків в управлінні   073 (М)    
Комп`ютеризація економічних розрахунків в управлінні (англомовний курс)        
Комунікації в HRM     спец. 073(МП)  
Комунікаційний менеджмент   073 (М) 073 (М)
спец. 073(МП)
 
Комунікаційний менеджмент (англомовний курс)        
Конкуренція в зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)   073 (М) 073(М)  
Контролінг     спеціальність 073 спеціальність 073
Контролінг (англомовний курс)   073 (М)    
Контролінг харчових виробництв        
Корпоративна соціальна відповідальність та етика бізнесу        
Логістика   073 (М)
075 (М)
спеціальність 073
спеціальність 075
спеціальність 076
 
Логістика послуг   073 (М) спеціальність 073  
Менеджмент     спец. 073(М)
спец. 073(МП)
 
Менеджмент (англомовний курс)        
Менеджмент персоналу   073 (М)
073 (МП)
  спец. 073 (вкладка змін)
Менеджмент персоналу (англомовний курс)       спеціальність 073
Менеджмент підприємств галузі с основами підприємництва        
Менеджмент підприємств ресторанного господарства        
Менеджмент у ресторанному господарстві       спеціальність 181
Механізм формування людського капіталу        
Митне регулювання     073(М)  
Міграційна політика 073 (МП)   спеціальність 073  
Міжнародний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)   073 (М)    
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції   073 (М) спеціальність 073 спеціальність 073
Модуль 1. Бізнес-адміністрування        
Мотивування персоналу       076 (УПЕП)
Нормування праці 073 (МП)     спеціальність 076
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків       спеціальність 051
Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів     спеціальність 073 спеціальність 073
Організація виробництва і планування діяльності підприємств харчової промисловості        
Організація виробництва, планування і контроль       спеціальність 051
Організація і управління у митних органах        
Організація праці       спеціальність 076
Основи HR-управління        
Основи законодавства в галузі управління персоналом        
Основи організації бізнесу   073 (МП)    
Основи сучасного менеджменту     073 (М) спеціальність 073
Основи сучасного менеджменту (англомовний курс)       073 (М)
Персонал-технології у підприємництві     спеціальність 076  
Підприємництво та соціальні проекти     073(МП)  
Планування виробництва та персоналу        
Планування і контроль на підприємстві        
Прийняття рішень в менеджменті        
Проектний аналіз        
Професійна орієнтація 073 (МП)      
Ринок праці       спеціальність 076
Ринок праці та бренд роботодавця 073 (МП)      
Селф-менеджмент   073 (М)    
Складська логістика   073 (М)   спеціальність 073
Соціальна економіка        
Соціально-економічна безпека   073 (М)    
Спічрайтинг та мистецтво презентації     спец. 073(МП)  
Статистика праці        
Стратегічне управління        
Стратегічний аналіз в управлінні   073 (М) спец. 073 (вкладка змін) спеціальність 073
Стратегічний менеджмент   073 (М)   спеціальність 073
Стратегічний менеджмент (англомовний курс)       спеціальність 073
Сучасні демографічні процеси     спеціальність 073 спеціальність 073
Сучасні технології транспортування в логістиці        
Тайм-менеджмент   073 (М) 1к
073 (М) 2к
спеціальність 073  
Теорія організації   073 (М) спеціальність 073 спеціальність 073
Теорія прийняття управлінських рішень       спец. 073 (вкладка змін)
Технології менеджменту        
Технології менеджменту (англомовний курс)        
Технології рекрутингу   073 (МП)    
Транспортна логістика        
Транспортна логістика та сучасні технології транспортування   073 (М)    
Трудове право   073 (МП) спец. 073(МП) спеціальність 073
Управління проектами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД )        
Управління вартістю підприємств        
Управління інноваціями       спеціальність 073
Управління інноваціями (англомовний курс)       спеціальність 073
Управління конкурентоспроможністю підприємств   073 (М)    
Управління конкурентоспроможністю підприємств (англомовний курс)        
Управління конфліктами   073 (М) 3к
073 (М) 4к
  спеціальність 076
Управління операційною діяльністю суб`єктів господарювання       спеціальність 073
Управління операційною діяльністю суб`єктів господарювання (англомовний курс)       спеціальність 073
Управління персоналом     спеціальність 076 спеціальність 076
Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)   073 (М)    
Управління трудовим потенціалом     076 (УПЕП)  
Управління трудовим потенціалом та коучинг 073 (МП)      
Управління трудовими відносинами   071 (ОА)
072 (ФБСС)
спеціальність 075  
Управління якістю     спеціальність 076  
Управління якістю на підприємствах        
Управління якістю продукції в харчовій галузі        
Управлінські ризики та методи їх вимірювання   073 (М)    
Управлінські ризики та методи їх вимірювання (англомовний курс)        
Фізіологія і психологія праці       спеціальність 076
Фізіологія праці та ергономіка 073 (МП)      
Функціональна логістика   073 (М) спеціальність 073  

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Антикризовий менеджмент та санаційне управління     спеціальність 073
Брокерська справа      
Валютне регулювання ЗЕД      
Економічна оцінка ефективності витрат      
Іміджелогія   073 (МОА) спеціальність 073
Інвестування зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)      
Інжиніринг бізнес-процесів в зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)      
Інноваційне та креативне проектування управлінської діяльності в умовах ризику     спеціальність 073
Інтелектуальний потенціал   073 (МП)  
Інформаційні системи і технології в управлінні   073 (МП) спеціальність 073
Кадровий маркетинг     спеціальність 076
Комерційна логістика      
Конфліктологія      
Корпоративна соціальна відповідальність     спеціальність 073
Корпоративне управління     спеціальність 073
Лідерство та репутація     спеціальність 073
Логістика ЗЕД      
Менеджмент організацій     спеціальність 073
Менеджмент персоналу      
Менеджмент продуктивності   073 (МП) спеціальність 073
Менеджмент суспільних організацій      
Методи стратегічного дослідження та моделювання в організації   073 (МОА) спеціальність 073
Методологія наукових досліджень   073 (МП)
073 (МОА)
спеціальність 073
Митна справа      
Міжнародна та порівняльна практика менеджменту персоналу   073 (МП)  
Міжнародна та порівняльна практика управління персоналом      
Наукова комунікація   073 (МП) спеціальність 073
Обґрунтування логістичних рішень      
Обґрунтування рішень в зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)      
Обґрунтування стратегічних рішень     спеціальність 073
Оптимізація логістичних рішень      
Організаційна продуктивність      
Організація праці HR-фахівця     спеціальність 076
Основи декларування      
Пілотні HR-проекти      
Право соціального забезпечення та соціальна політика   073 (МП)  
Проектування логістичних систем      
Публічне адміністрування     спеціальність 073
Реінжиніринг бізнес-процесів в зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)     спеціальність 073
Репутаційний менеджмент 073 (МП)    
Ризики менеджменту персоналу бізнес-організацій   073 (М)  
Складська логістика      
Соціальна відповідальність      
Соціальне адміністрування   073 (МП)  
Соціально відповідальні трудові практики в бізнес-процесах харчової промисловості   073 (МП)  
Соціально-економічна безпека     спеціальність 075
спеціальність 076
Стратегічне управління інноваційним розвитком      
Стратегічне управління конкурентними перевагами     спеціальність 073
Стратегічне управління людськими ресурсами 073 (МП)   спеціальність 076
Сучасні теорії управління     спеціальність 073
Технології працевлаштування в умовах посиленої конкуренції   073 (МП)  
Технології управління персоналом     076 (УПЕП)
Тренінг-курс «Пілотні HR-проєкти» 073 (МП)    
Управління бізнес-логістикою      
Управління в умовах невизначеності     спеціальність 073
Управління змінами   073 (МП)
073 (МОА)
спеціальність 073
Управління зовнішньоекономічним потенціалом підприємств     спеціальність 101
спец.183
Управління інноваційними проектами   181 (ТХКМВХ)
181 (ТОХП)
181 (ТЕБХП)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТОХП)
181 (ТЕБХП)
181 (ТЗПЗ)
Управління інноваційними проектами в ресторанному господарстві      
Управління ланцюгами поставок      
Управління проектами   073 (МП) спеціальність 073
спец. 162(ПБ)
спец. 162(ФБ)
Управління ризиками в логістиці      
Управління розвитком персоналу      
Управління розвитком суб`єктів господарювання     спеціальність 076
Управління талантами та розвиток персоналу   073 (МП)  
Фінансові потоки в логістичних системах      
Чинники успішного працевлаштування за фахом     спеціальність 073

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Економіко-математичне моделювання в менеджменті   073 (М)
Концепції корпоративного соціально-відповідального бізнесу   073 (М)
Методи наукових досліджень та планування експерименту   073 (М)
Моделі та технології адміністративного менеджменту 073 (М)  
Розвиток підприємств в умовах невизначеності   073 (М)
Соціально-економічна безпека суб'єктів господарювання   073 (М)

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти