Н У Х Т

Кафедра економіки праці та менеджменту

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Березянко Тамара Володимирівна
професор, доктор економічних наук

(створена у 2018 році)

Кафедра економіки праці та менеджменту створена шляхом об'єднання однієї з найдавніших (1979 рік, кафедра організації і планування харчової промисловості → менеджменту → менеджменту та адміністрування) і наймолодших (2011 рік, кафедра управління персоналом та економіки праці) кафедр університету.

Колектив науково-педагогічних працівників кафедри надає освітні послуги з підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітніми програмами «Менеджмент» і «Менеджмент персоналу» та магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітніми програмами «Менеджмент персоналу» і «Менеджмент організацій і адміністрування».

За офіційними рейтингами Міністерства освіти і науки України останніх років спеціальність 073 «Менеджмент» традиційно входить до трійки найбільш популярних спеціальностей серед вступників, а попит абітурієнтів на освітню програму «Менеджмент персоналу» обумовлений світовим трендом, що дістався нашої країни, – необхідністю підготовки висококласних спеціалістів з управління найдорожчим капіталом компаній – людськими ресурсами (human resources, HR).

КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ НУХТ Є:

 • за бажанням здобувачів створюються групи із викладанням окремих компонент англійською мовою, що відкриває перспективи працевлаштування і кар'єрного росту у міжнародних компаніях в Україні і за кордоном
 • отримання студентами практичних навичок роботи в пакетах професійних прикладних програм, автоматизованих системах при вивченні спецдисциплін, пов'язаних з використанням ІТ-digital технологій в менеджменті та управлінні персоналом. Для цих потреб при кафедрі функціонує навчальна аудиторія, обладнана сучасною комп'ютерною технікою і мультимедійною апаратурою
 • навчальні плани, за якими здійснюється підготовка майбутніх менеджерів та управлінців персоналом (HR), адаптовані до потреб роботодавців, адже складені з урахуванням рекомендацій компаній – партнерів кафедри та містять дисципліни, що викладаються для студентів аналогічних спеціальностей в європейських вишах
 • позитивний і професійний колектив викладачів, які в тому числі суміщають викладацьку діяльність з роботою за фахом і серед яких 24% докторів, 62% кандидатів економічних наук
 • кафедра активно взаємодіє зі стейкхолдерами.Протягом 2020 року укладено договори про співробітництво із ПАТ ««Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «Укрпиво», ізВсеукраїнською асоціацією пекарів; із Асоціацією «Укроліяпром»;угоду про співробітництво, підтримку та розвиток креативності із українським офісом міжнародної компанії BBDO (міжнародною рекламно-комунікаційною мережею рекламних агенцій). У жовтні 2020 року кафедра виступила одним із ініціаторів укладення угоди про взаємовідносини між Асоціацією «Укркондитерпром» і Національним університетом харчових технологій.
 • науково-педагогічний колектив кафедри орієнтується на новітні методики навчання та розширює зв’язки з підприємствами харчової промисловості, здатними забезпечити практичну спрямованість освіти, створюючи умови для професійного, творчого та особистісного зростання студентів. Організовуються лекторії, зустрічі, майстер-класи від професіоналів-практиків, представників бізнесу, експертів і науковців, наших успішних випускників. Укладено договори по науково-технічне співробітництво, такі як угода із естонською науково-технічною компанією «Теадмус» (листопад 2021 року),угода із Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України (ІПРЕЕД НАН України). На початку 2023 року розпочато співробітництво із міжнародною інтегрованою компанією MAZARS(провідною міжнародною консалтинговою фірмою).

Більш детальна інформація про спеціальності – на сайті ННІ ЕіУ:

МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

 

Остання зміна: 31 березня 2023

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньо-професійною програмою:

 • Менеджмент
Форма навчання Термін навчання
Денна 3 роки 10 місяців
Денна скорочена 1 рік 10 місяців/ 2 роки 10 місяців
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньо-професійною програмою:

 • Менеджмент персоналу
Форма навчання Термін навчання
Денна 3 роки 10 місяців
Денна скорочена 1 рік 10 місяців/2 роки 10 місяців
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньо-професійною програмою:

 • Менеджмент організацій і адміністрування
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці


Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньо-професійною програмою:

 • Менеджмент персоналу (Human Resource Management)
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

 

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
HR-аналітика   073 (МП) 073 (МП)  
HR-навігатор   073 (МП)   спеціальність 073
Аудит та сертифікація персоналу   073 (МП)    
Бізнес-аналіз підприємства   073 (М)    
Бізнес-культура та етика підприємництва       спеціальність 076
Бізнес-етика та корпоративна культура   073 (МП)    
Бюджетування та контролінг 073 (МП) 073 (МП) 073 (МП)  
Діджитал-технології (системи) HRМ   073 (МП) 073 (МП)  
Діловий етикет   073 (М) 073 (М)  
Діловодство суб`єктів господарювання       спеціальність 073
Діловодство та організація документообігу 073 (М)      
Економетрика        
Економетрика (англомовний курс)        
Економіка праці та соціально-трудові відносини 073 (М)
073 (МП)
073 (М)
073 (МП)
073 (М)
073 (МП)
 
Економіка праці та соціально-трудові відносини (англомовний курс)        
Економіка харчових виробництв. Модуль 2. Бізнес-адміністрування        
Економіко-математичні методи і моделі 072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)

292 (МЕ)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
спеціальність 292
Економіко-математичні методи і моделі (англомовний курс) 073 (М) 072 (ФБСС)    
Європейський досвід корпоративної соціальної відповідальності   073 (М)
073 (МП)
073 (М)
073 (МП)
 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства   073 (М)
073 (М) зфн
073 (МП)
076 (ПТБД)
073 (М)
073 (МП)
073
спеціальність 076
Іміджологія   073 (МП)    
Інвестиційний менеджмент   073 (М) 073 (М)  
Кадрове адміністрування 073 (МП) 073 (МП) 073 (МП) спеціальність 073
Клієнтоорієнтованість бізнесу   073 (МП)    
Командоутворення та управління конфліктами   073 (МП)    
Комерційна логістика 075 (М)
076 (ПТБД)
073 (М)
075 (М)
076 (ПТБД)
073 (М)  
Комп`ютеризація економічних розрахунків в управлінні   073 (М) 073 (М)  
Комунікативний менеджмент   073 (МП)    
Комунікації в HRM       спец. 073(МП)
Комунікаційний менеджмент   073 (М) 073 (М) 073 (М)
спец. 073(МП)
Комунікаційний менеджмент (англомовний курс)        
Конкуренція в зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)   073 (М) 073 (М) 073(М)
Контролінг 073 (М) 073 (М)   спеціальність 073
Контролінг (англомовний курс)     073 (М)  
Логістика 073 (М)
075 (М)
076 (ПТБД)

073 (М)
075 (М)
076 (ПТБД)
073 (М)
075 (М)
спеціальність 073
спеціальність 075
спеціальність 076
Логістика послуг 073 (М) 073 (М) 073 (М) спеціальність 073
Менеджмент   051 (ЕП)
051 (ЕП) зфн
051 (ЕПЗБ)
051 (ЕПЗБ) зфн
061 (РЗГ)
071 (ОА)
071 (ОА) зфн
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
075 (М) зфн
122 (КН)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
спец. 073(М)
спец. 073(МП)
Менеджмент (англомовний курс)   051 (ЕПЗБ)
073 (М)
   
Менеджмент персоналу 073 (М)
073 (МП)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
076 (ПТБД)
073 (М)
073 (МП)
 
Менеджмент персоналу (англомовний курс)        
Менеджмент у ресторанному господарстві        
Митне регулювання   073 (М)   073(М)
Міграційна політика 073 (МП) 073 (МП)   спеціальність 073
Міжнародний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)   073 (М) 073 (М)  
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції   073 (М) 073 (М) спеціальність 073
Модуль 1. Бізнес-адміністрування        
Мотиваційний менеджмент   073 (МП)    
Нормування праці 073 (МП) 073 (МП)    
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків        
Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів   073 (М) дфн
073 (М) зфн
  спеціальність 073
Організаційний дизайн   073 (М)    
Основи організації бізнесу     073 (МП)  
Основи сучасного менеджменту       073 (М)
Основи сучасного менеджменту (англомовний курс)        
Персонал-технології у підприємництві       спеціальність 076
Підприємництво та соціальні проекти   073 (МП) 073 (МП) 073(МП)
Планування та організація виробництва 073 (М)
073 (МП)
073 (М)
073 (МП)

   
Прикладна економетрика 073 (М)      
Прикладна економетрика (англомовний курс) 073 (М)      
Професійна орієнтація 073 (МП) 073 (МП)    
Ринок праці та бренд роботодавця   073 (МП)    
Селф-менеджмент   073 (М) 073 (М)  
Складська логістика   073 (М) 073 (М)  
Соціально-економічна безпека 073 (МП) 073 (МП) 073 (М)  
Спічрайтинг та мистецтво презентації       спец. 073(МП)
Стратегічний аналіз в управлінні   073 (М) 073 (М) спец. 073 (вкладка змін)
Стратегічний менеджмент   073 (М) 073 (М)  
Стратегічний менеджмент (англомовний курс)        
Сучасні демографічні процеси   073 (МП)   спеціальність 073
Тайм-менеджмент   073 (М) 073 (М) 1к
073 (М) 2к
спеціальність 073
Теорія організації     073 (М) спеціальність 073
Технології рекрутингу   073 (МП) 073 (МП)  
Транспортна логістика та сучасні технології транспортування 073 (М) 073 (М) 073 (М)  
Трудове право   073 (МП) 073 (МП) спец. 073(МП)
Управління інноваціями   073 (М)    
Управління інноваціями (англомовний курс)        
Управління конкурентоспроможністю підприємств   073 (М) 073 (М)  
Управління конкурентоспроможністю підприємств (англомовний курс)        
Управління конфліктами   073 (М) 073 (М) 3к
073 (М) 4к
 
Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)   073 (М) 073 (М)  
Управління трудовим потенціалом та коучинг 073 (МП) 073 (МП)    
Управління трудовими відносинами 071 (ОА)
072 (ФБСС)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
спеціальність 075
Управління якістю       спеціальність 076
Управлінські ризики та методи їх вимірювання   073 (М) 073 (М)  
Управлінські ризики та методи їх вимірювання (англомовний курс)        
Фізіологія праці та ергономіка   073 (МП)    
Функціональна логістика   073 (М) 073 (М) спеціальність 073

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Антикризовий менеджмент та санаційне управління 073 (МОА)    
Брокерська справа      
Валютне регулювання ЗЕД      
Економічна оцінка ефективності витрат      
Іміджелогія     073 (МОА)
Інвестування зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)      
Інжиніринг бізнес-процесів в зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)      
Інноваційне та креативне проектування управлінської діяльності в умовах ризику      
Інноваційні технології менеджменту персоналу   073 (МП)  
Інтелектуальний потенціал 073 (МП) 073 (МП) 073 (МП)
Інформаційні системи і технології в управлінні   073 (МП)
073 (МОА)
073 (МП)
Кадровий маркетинг      
Комерційна логістика      
Конфліктологія      
Корпоративна соціальна відповідальність 073 (МОА)    
Корпоративне управління      
Лідерство та репутація      
Логістика ЗЕД      
Менеджмент організацій   073 (МОА)  
Менеджмент персоналу      
Менеджмент продуктивності 073 (МП) 073 (МП) 073 (МП)
Менеджмент суспільних організацій      
Методи стратегічного дослідження та моделювання в організації     073 (МОА)
Методологія наукових досліджень     073 (МП)
073 (МОА)
Митна справа      
Міжнародна та порівняльна практика менеджменту персоналу   073 (МП) 073 (МП)
Міжнародна та порівняльна практика управління персоналом      
Наукова комунікація   073 (МП) 073 (МП)
Обґрунтування логістичних рішень      
Обґрунтування рішень в зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)      
Обґрунтування стратегічних рішень      
Оптимізація логістичних рішень      
Організаційна продуктивність      
Організація праці HR-фахівця      
Основи декларування      
Пілотні HR-проекти   073 (МП)  
Право соціального забезпечення та соціальна політика   073 (МП) 073 (МП)
Проектування логістичних систем      
Публічне адміністрування      
Реінжиніринг бізнес-процесів в зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)      
Репутаційний менеджмент   073 (МП)  
Ризики менеджменту персоналу бізнес-організацій   073 (МП) 073 (М)
Складська логістика      
Соціальна відповідальність      
Соціальне адміністрування   073 (МП) 073 (МП)
Соціально відповідальні трудові практики в бізнес-процесах харчової промисловості   073 (МП) 073 (МП)
Соціально-економічна безпека      
Стратегічне управління інноваційним розвитком      
Стратегічне управління конкурентними перевагами      
Стратегічне управління людськими ресурсами   073 (МП)
 
Сучасні теорії управління      
Технології працевлаштування в умовах посиленої конкуренції   073 (МП) 073 (МП)
Технології управління персоналом      
Тренінг-курс «Пілотні HR-проєкти»   073 (МП)  
Управління бізнес-логістикою      
Управління в умовах невизначеності      
Управління змінами   073 (МП) 073 (МП)
073 (МОА)
Управління зовнішньоекономічним потенціалом підприємств      
Управління інноваційними проектами 131 (ПМ)
133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
141 (ЕСЕ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
181 (ТАХП)
181 (ТРГ)


181 Всі ОПП
131 (ПМ)
133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
141 (ЕСЕ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
161 (ХТХДКЗ)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТХКП)
181 (ТЗПВБ)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТХПОПП)
181 (ТПБВ)
181 (ТПВВХВ)
181 (ТЗКППО)
181 (ТЦП)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТОХП)
181 (ТЕБХП)
181 (ТЗПЗ)
Управління інноваційними проектами в ресторанному господарстві      
Управління ланцюгами поставок      
Управління проектами   073 (МП) 073 (МП)
Управління ризиками в логістиці      
Управління розвитком персоналу      
Управління розвитком суб`єктів господарювання      
Управління талантами та розвиток персоналу 073 (МП) 073 (МП) 073 (МП)
Фінансові потоки в логістичних системах      
Чинники успішного працевлаштування   ВСІ ОПП
073 (МП)
 
Чинники успішного працевлаштування за фахом      
міждисциплінарна освітньо-наукова програма
LEAN-ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Управління інноваційними проектами   133 151 181  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Економіко-математичне моделювання в менеджменті     073 (М)
Концепції корпоративного соціально-відповідального бізнесу     073 (М)
Методи наукових досліджень та планування експерименту     073 (М)
Моделі та технології адміністративного менеджменту   073 (М)  
Моделювання економічних процесів 051 (Е) 051 (Е)  
Розвиток підприємств в умовах невизначеності     073 (М)
Соціально-економічна безпека суб'єктів господарювання 051 (Е)
073 (М)
075 (М)
  073 (М)

 

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність викладачів та здобувачів кафедри здійснюється за наступними напрямами:

 • Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості;
 • Теоретико-прикладні підходи до формування соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри економіки праці та менеджменту публікуються у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та WebOfSciense, зокрема, «Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation», «Central European Business Review», «CEUR Workshop Proceedings», «JournalofCommunityPositivePractices», «Eastern-EuropeanJournalofEnterprise Technologies», «ScientificHorizons», «Inmateh – agriculturalengineering», а також відображені у фахових журналах та збірниках наукових праць, як «Східна Європа: економіка, бізнес та управління», «Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського», «Вчені записки Київськогонаціональногоекономічногоуніверситету іменіВадимаГетьмана», «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права», «EconomicInnovations», «Інтелект ХХІ», «Наукові праці НУХТ», «Інтернаука», «Ефективна економіка», «Економічні інновації», «ModernEconomics», «Інфраструктура ринку», «Економіка і суспільство» тощо.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь в авторитетних міжнародних та всеукраїнських конференціях із науковими доповідями.

Лише за 2022 рік кафедрою підготовлено три навчальні посібники, які рекомендовані до видання Вченою радою НУХТ:

- «Менеджмент персоналу»;
- «Організація і планування діяльності підприємств (харчова промисловість);
- «Комерційна логістика».

Професорка кафедри Скопенко Н.С. входить до колективу авторів навчального посібника «Товарна інноваційна політика підприємства», 2022.

Результати наукових пошуків знаходять своє втілення і у вигляді колективних монографій викладачів кафедри, зокрема «Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової промисловості: моделі, стратегії, технології» (2022).

На кафедрі плідно працює два наукові гуртки, результатом роботи яких за 2022 рік стали підготовка наукових статей у періодичних виданнях зарубіжних країн (українською мовою) – 2, статей у фахових виданнях – 12; 63 тез доповідей на наукових конференціях, у тому числі 59 міжнародних:

- науковий гурток «Ефективний менеджер» (керівник: проф. д.е.н. І.О. Галиця);
- науковий гурток «HR-майстерня» (керівники: доц. Мазник Л. В. та Гринюк Ю. М.).

1931 рік

почалася підготовка інженерів-економістів - створено кафедру економіки харчової промисловості.

1970 рік

у Київському технологічному інституті харчової промисловості для підготовки фахівців з економіки, організації промисловості продовольчих товарів вперше створена кафедра організації та планування харчової промисловості. Завідувач кафедри - доктор екномічних наук, професор Рибачук Володимир Микитович.

1979 рік

на базі кафедри організації та планування харчової промисловості створено кафедру організації і управління м'ясо-молочної промисловості.

1998 рік

кафедру перейменовано на кафедру менеджменту.

2002 рік

кафедру перейменовано на кафедру менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

2003 рік

кафедра розділена на кафедру менеджменту і кафедру менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

2007 рік

здійснено перший набір студентів за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання (кафедрою маркетингу).

2011 рік

рішенням Вченої ради НУХТ виділено кафедру управління персоналом та економіки праці в окремий структурний підрозділ.

Рішенням Вченої ради НУХТ створено кафедру інноваційної діяльності.

2014 рік

відбулося об’єднання кафедри менеджменту ЗЕД та кафедри інноваційної діяльності і створення на їх основі кафедри фандрайзингу та логістики. У грудні 2014 року кафедру перейменовано на кафедру менеджменту ЗЕД та логістики.

2016 рік

відбулося об’єднання двох кафедр: менеджменту і менеджменту ЗЕД та логістики. Кафедра отримала назву менеджменту та адміністрування.

2018 рік

відбулося об’єднання двох кафедр: менеджменту та адміністрування і управління персоналом та економіки праці. Об’єднану кафедру економіки праці та менеджменту очолила доктор економічних наук, доцент Березянко Тамара Володимирівна.