Н У Х Т

Викладачі випускових кафедр долучаються до роботи Екзаменаційних комісій у філіях університету

18 лютого 2021

Викладачі випускових кафедр долучаються до роботи Екзаменаційних комісій у філіях університету

Тривають захисти кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. І не лише в університеті, але й у його відокремлених структурних підрозділах.

17 лютого такий захист відбувся у Сумській філії НУХТ, де свої проєкти представили студенти, які навчаються за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», освітньою програмою «Харчові технології та інженерія».

До складу Екзаменаційної комісії увійшли і провідні викладачі кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів – завідувач кафедри, професор Володимир Ковбаса і професор Валерій Махинько.

У представлених на розсуд комісії кваліфікаційних роботах були проєкти як нових підприємств, так і технічне переоснащення чи реконструкція вже існуючих хлібокомбінатів, кондитерських і харчоконцентратних цехів і заводів. Основна увага здобувачів була звернена на розширення асортименту зі впровадженням виробів оздоровчо-профілактичного призначення, а також встановлення нового високопродуктивного і енергоощадного обладнання.

На всі запитання членів ЕК студенти дали ґрунтовні відповіді, за що отримали високі оцінки і запрошення продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» уже безпосередньо в Національному університеті харчових технологій.

Опублікований: 18-02-2021
Читайте також:
Широкі можливості для підвищення професійної кваліфікації викладачів

Сьогодення характеризується стрімким розвитком сучасних освітніх технологій, передових заходів та інноваційних методів викладання. Щодня формується величезна база наукових здобутків та знань, у зв'язку з чим якісний професійний розвиток стає необхідною умовою  сучасної освіти. Разом із тим, розвивається ринок послуг із забезпечення професійного вдо...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Широкі можливості для підвищення професійної кваліфікації викладачів 28 серпня 2019

Творча майстерня на занятті із вибіркової навчальної дисципліни «Культура професійного мовлення»

Заняття з вибіркової навчальної дисципліни «Культура професійного мовлення» завжди проходять креативно та цікаво. Над темою, яка стосувалася техніки мовлення, здобувачі освіти разом із доценткою кафедри гуманітарних дисциплін Людмилою Приблудою працювали творчо. На прикладах мовлення сучасних виконавців, улюблених персонажів із анімаційних комедій ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Творча майстерня на занятті із вибіркової навчальної дисципліни «Культура професійного мовлення» 28 травня 2021

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства завершились захисти кваліфікаційних робіт бакалаврів

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства завершились захисти кваліфікаційних робіт бакалаврів, де у засіданні ДЕК брали участь співробітники кафедри, професори Віталій Прибильський і Валентина Кошова, доцент Роман Мукоїд. Екзаменаційну комісію очолив завідувач кафедри Анатолій Куц, секретар екзаменаційної комісії – Людмила Бондаре...

ЧИТАТИ ДАЛІ

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства завершились захисти кваліфікаційних робіт бакалаврів 19 червня 2018

Практична підготовка здобувачів вищої освіти на найкращих підприємствах України!

Сьогодні, у День знань, наші старшокурсники розпочали новий навчальний рік з практичної підготовки. 567 здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» і 219 здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультетів готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф.Доценка, автоматизації і комп’ютерних систем, біотехнології та екологічного контролю ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Практична підготовка здобувачів вищої освіти на найкращих підприємствах України! 01 вересня 2022