Н У Х Т

Відтепер дипломи бакалаврів-біотехнологів стануть ще крутішими!

04 жовтня 2019

Відтепер дипломи бакалаврів-біотехнологів стануть ще крутішими!

Одним із розділів дипломних проектів здобувачів  освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 162 «Біотехнологія та  біоінженерія» є розділ «Схема біосинтезу цільового продукту».

На основі теоретичних знань і практичних навичок, одержаних під час вивчення дисципліни «Біохімічні основи мікробного синтезу», з використанням електронної бази KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, www.genome.jp/kegg/) студенти складають схему біосинтезу цільового продукту, починаючи з реакцій катаболізму ростового субстрату.

У 2019-2020 навчальному році викладачі кафедри біотехнології і мікробіології суттєво «полегшили» студентам виконання цього розділу дипломного проекту. У вересні у видавництві «Ліра» вийшов друком підручник «Біохімічні основи мікробного синтезу» (автори – Тетяна Пирог і Юрій Пенчук), в якому  підсумовані сучасні  дані про шляхи біосинтезу як препаратів  на основі біомаси, так і практично цінних первинних і вторинних метаболітів, у тому числі й антибіотиків (феназинових, стауроспорину, теіксобактину, карбапенемів, монобактамів, мегаломіцинів, валідаміцину А та ін.).

Сподіваємося, що студенти гідно оцінять роботу викладачів під час виконання дипломних проектів, а викладачі, у свою чергу, високо оцінять старання студентів  під час захисту дипломів!

Опублікований: 04-10-2019
Читайте також:
Учасники наукового гуртка «BIOTEСH» представили результати своїх досліджень на конференції у Казахстані

Науковий локомотив «BIOTEСH» продовжує невпинно рухатись від однієї наукової конференції до іншої. Так, нещодавно були опубліковані матеріали 60-ї науково-практичної конференції студентів «Студентська наука і здоров’я» у м. Семей (Казахстан). Для участі в конференції 11 учасників студентського наукового гуртка «BIOTEСH» кафедри біотехнології і мік...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Учасники наукового гуртка «BIOTEСH» представили результати своїх досліджень на конференції у Казахстані 30 березня 2018

Університет – серед лідерів наукових рейтингів

Не секрет, що одним із вагомих підтверджень наукових досліджень є публікації у наукових виданнях і, зокрема, у тих, що входять до наукометричних баз. І однією з найпотужніших серед них є бібліографічна і реферативна база даних SciVerse Scopus, що постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань із технічних, медичних і гуманітарних наук, а також пу...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Університет – серед лідерів наукових рейтингів 03 серпня 2018

Освітній процес європейської якості забезпечують викладачі кафедри маркетингу

На кафедрі маркетингу відбулося відкрите лекційне заняття доцента Вікторії Стеценко з дисципліни «Організація рекламної кампанії» для студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю». Лекційний матеріал був викладений на високому науково-методичному рівні, інформація була добре структурована, надана у чіткій послідовності із застосуван...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Освітній процес європейської якості забезпечують викладачі кафедри маркетингу 26 листопада 2018

Триває проект із покращення енергозаощадження у вишах

МОН та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) узгодили основні питання відбору українських вишів до другої фази проекту «Вища освіта України», що спрямований на покращення енергозаощадження університетів та оновлення їх наукового обладнання. Таким став результат зустрічі представників МОН, ЄІБ та Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO), ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Триває проект із покращення енергозаощадження у вишах 20 січня 2018