Н У Х Т

Вчена рада розглянула планові питання

30 листопада 2023

Вчена рада розглянула планові питання

30 листопада 2023 року у залі засідань відбулося планове засідання вченої ради університету.

На початку ректор Олександр Шевченко вручив нагрудний знак «Подяка ректора» деканові факультету автоматизації і комп’ютерних систем Андрію Форсюку та Почесну грамоту НУХТ завідувачці кафедри технології молока і молочних продуктів Галині Поліщук. Також привітали колег, що відсвяткували дні народження між засіданнями.

Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку Олександр Бессараб проінформував про поточний стан справ у господарській діяльності. Зокрема, він повідомив, що наразі усі навчальні корпуси та гуртожитки підключені до опалення, придбаний ще один генератор на випадок відключень електроенергії, заборгованостей по виплаті заробітної плати немає.

Далі перейшли до розгляду питань порядку денного.

Результати вибору здобувачами вищої освіти дисциплін вільного вибору у 2023-2024 навчальному році проаналізувала начальниця навчального відділу, доцентка Тетяна Янюк. Доповідачка зазначила, що здобувачі освіти мали можливість обирати дисципліни з різних каталогів і переліків – загальноуніверситетського каталогу вибіркових дисциплін, що включає 29 дисциплін для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр», 10 дисциплін для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» і 8 дисциплін для здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії»; загальноінститутських/факультетських каталогів і каталогів галузі знань або спеціальності. Загальна кількість дисциплін, запропонована для здійснення вибору здобувачами вищої освіти у весняному семестрі становила 463, в осінньому семестрі – 572, з яких здобувачами денної форми навчання обрано 242 і 244 дисципліни відповідно (без урахування блоків дисциплін).

Співробітниками навчального відділу були сформовані переліки дисциплін і наданий доступ здобувачам освіти до загальноуніверситетського каталогу, каталогів інститутів, факультетів, галузі знань, спеціальності та переліків і блоків вибіркових дисциплін відповідних освітніх програм. Фахівці проаналізували результати усіх етапів вибору, створили збірні групи здобувачів і міжфакультетські/інститутські  та загальноуніверситетські лекційні потоки, склали розклад навчальних занять за обраними дисциплінами.

За результатами розгляду цього питання вчена рада ухвалила доручити директорам інститутів, деканам факультетів, гарантам освітніх програм, завідувачам кафедр переглянути каталоги вибіркових дисциплін, здійснити їх повний аналіз, вилучити дисципліни з однаковою назвою для різних освітніх програм, до 1 квітня оновити описи вибіркових дисциплін та подати їх для розміщення на сайті університету. Крім того, проводити роз’яснювальну роботу зі здобувачами перших курсів щодо можливостей визнання в університеті результатів неформального навчання здобувачів освіти та умов зарахування цих результатів як дисциплін за вибором.

Результати моніторингу кадрового забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами за даними ЄДЕБО представила директорка Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету, доцентка Олена Подобій.

Було зазначено, що забезпечення відповідності науково-педагогічних працівників освітнім компонентам, які вони викладають, а також наявність у них досягнень у професійній діяльності відповідно п.п. 37 та 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, є актуальним стратегічним завданням університету.

Доповідачка наголосила на необхідності ведення директорами інститутів, деканами факультетів, завідувачами кафедр, гарантами освітніх програм постійного контролю за дотриманням Ліцензійних умов науково-педагогічними працівниками та наявності у викладачів не менше 4 пунктів досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років. Також вони мають забезпечувати своєчасність подання достовірної оновленої інформації для внесення до ЄДЕБО двічі на рік – до 1 жовтня та 1 березня.

Заслухавши та обговоривши доповідь, вчена рада ухвалила низку рішень щодо своєчасного щорічного моніторингу виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, зокрема в частині забезпечення відповідності освітньої та професійної кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників освітнім компонентам, які вони викладають на освітніх програмах.

Про виконання Стратегічного плану розвитку університету у 2023 році доповів перший проректор, професор Володимир Яровий.

Доповідач віддав належне структурним підрозділам університету, які у 2023 році в умовах військової агресії росії та запровадження воєнного стану провели значну роботу з виконання запланованих заходів Стратегічного плану розвитку університету, спрямованих на реалізацію положень системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті, підтвердження місії та візії університету. Перший проректор наголосив, що сучасні тенденції розвитку вищої освіти, зі врахуванням основних положень Стратегії розвитку її в Україні на 2022-2032 роки потребують послідовного та системного виконання завдань Стратегічного плану розвитку університету. Тож реалізація у повній мірі внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, Кодексу академічної етики, результативної наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університету, Стратегії інтернаціоналізації на 2019-2024 роки, розширення тісної співпраці зі стейкхолдерами та випускниками університету повинно стати повсякденним завданням кожного структурного підрозділу.

Вчена рада прийняла інформацію до відома й ухвалила вважати завдання Стратегічного плану розвитку університету на 2023 рік в основному виконаними.

Наприкінці розглянули низку поточних питань.

Клопотання навчальних підрозділів щодо дозволів на проходження закордонної практики здобувачів освіти у Німеччині та Болгарії та закордонних стажувань викладачів у Польщі й Словаччині представила вчена секретарка Наталія Мельник.

Інформацію щодо створення разових спеціалізованих вчених рад для розгляду дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» надав проректор з наукової роботи Сергій Токарчук.

Крім того, заслухали обґрунтування доцільності відкриття нових освітньо-професійних програм у Навчально-науковому інженерно-технічному інституті ім. акад. І.С. Гулого (доповідали доцентки кафедри гуманітарних дисциплін Людмила Приблуда і Лариса Саракун), на факультеті біотехнології та екологічного контролю (доповідачка – завідувачка кафедри фізичного виховання Ірина Павлюк) та на факультеті автоматизації і комп’ютерних систем (доповів завідувач кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки Сергій Грибков), а також щодо зміни назви освітньо-професійної програми «Хімічна технологія» першого (бакалаврського) рівня освіти на «Хімічні технології косметичних продуктів та харчових добавок» (доповіла гарантка освітньої програми, доцентка Олена Подобій).

Члени вченої ради заслухавши аргументи й активно обговоривши всі поточні питання, ухвалили позитивні рішення щодо всіх клопотань.

Закриваючи засідання, голова ради, ректор Олександр Шевченко подякував членам вченої ради за плідну, активну роботу й конструктивні пропозиції та побажав здоров’я й наснаги. Працюємо далі!

Опублікований: 30-11-2023
Читайте також:
Дистанційна профорієнтація від біотехнологів

І у нинішніх, карантинних, реаліях профорієнтаційний сектор факультету біотехнології та екологічного контролю спільно з викладачами кафедри біотехнології і мікробіології розробляє нові методи заохочення майбутніх студентів до вступу на спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» – спеціальність майбутнього. Голова сектору Ганна Ярова та її з...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Дистанційна профорієнтація від біотехнологів 29 квітня 2020

Перша гостьова лекція в новому навчальному році для магістрантів кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів навчальний рік для здобувачів освітнього ступеню «Магістр», що навчаються за освітньою програмою «Технології органічних харчових продуктів», розпочався з гостьової лекції з дисципліни «Основні принципи та вимоги до органічних харчових продуктів». Із особливостями органічного виробництва...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Перша гостьова лекція в новому навчальному році для магістрантів кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів 03 вересня 2021

Викладачі відвідують професійні заходи

30 вересня-1 жовтня у Києві на локації КВЦ «Парковий» відбувся фестиваль «Be Wine Show». «Be Wine Show» – масштабна подія винного світу від HOTELIERO, що об’єднує локальних і міжнародних виробників, рестораторів, готельєрів, експертів винної індустрії, професійних сомельє та поціновувачів винної культури. На заході були представлені українські та ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Викладачі відвідують професійні заходи 02 жовтня 2023

На кафедрі економіки і права активно готуються до нового навчального року

На кафедрі економіки і права відбулася зустріч зі стейкхолдерами освітньої програми «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка» . Учасниками зустрічі стали гарантка програми, к.е.н. Юлія Левченко, викладачі кафедри, а також стейкхолдери – представник бізнесу в особі генерального директора Київського заводу безалкогольних напоїв «Росинка...

ЧИТАТИ ДАЛІ

На кафедрі економіки і права активно готуються до нового навчального року 23 червня 2021