Н У Х Т

В університеті обрали новий склад вченої ради

25 вересня 2018

В університеті обрали новий склад вченої ради

25 вересня в університеті відбулася конференція трудового колективу, в порядку денному якої було одне питання – обрання виборних представників з числа штатних працівників університету до складу вченої ради НУХТ, оскільки термін повноваження чинної вченої ради завершувався у вересні 2018 року.

Зі 135 делегатів конференції зареєструвалися 111, необхідний кворум був, тож голова конференції, професор Валерій Мирончук оголосив конференцію відкритою.

З ґрунтовною інформацією щодо підготовки та проведення виборів до складу вченої ради університету виступив голова організаційного комітету, професор Володимир Яровий. Зокрема, він повідомив, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту» вчена рада є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом керівника вищого навчального закладу протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

До складу вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами керівник вищого навчального закладу, заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.

Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. Виборні представники з числа працівників вищого навчального закладу обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

Відповідно до рішення вченої ради університету від 21 червня 2018 року та наказу по університету №97 від 22 серпня 2018 року організаційний комітет з підготовки та проведення виборів до складу вченої ради університету  розпочав роботу 27 серпня 2018 року; кінцевим терміном обрання виборних представників до складу вченої ради було визначене 14 вересня 2018 р. Таких представників у структурних підрозділах було обрано 45 осіб. При формуванні складу вченої ради згідно із Законом України «Про вищу освіту» та Статутом університету були витримані квоти – 75 % складу повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники і не менше як 10 % – виборні представники з числа студентів. Також голова оргкомітету поіменно назвав усіх претендентів на членство у вченій раді НУХТ.

Делегати конференції, прослухавши інформацію від голови організаційного комітету, під особистий підпис отримали бюлетені й приступили до процедури таємного голосування. Щойно останній бюлетень був вкинутий до скриньки для голосувань, до своїх обов’язків приступила лічильна комісія. У присутності всіх делегатів конференції були зняті пломби з усіх трьох скриньок і витягнуті всі бюлетені. Лічильна комісія ретельно їх всіх опрацювала, склала відповідні протоколи своєї роботи, які оприлюднив голова лічильної комісії, професор Сергій Шульга. Він назвав поіменні результати волевиявлення делегатів конференції й повідомив, що зі 111 наявних у скриньках бюлетенів, 4 виявилися недійсними. Також у присутності делегатів, голова лічильної комісії «погасив» зайві бюлетені (їх було заготовлено 135, по кількості делегатів конференції). Відкритим голосуванням мандатами, делегати конференції затвердили протоколи лічильної комісії. Голова конференції, професор Валерій Мирончук, оскільки запитань, пропозицій, зауважень не надійшло, і порядок денний був вичерпаний, закрив конференцію трудового колективу НУХТ.

Цього ж дня ректором університету, професором Анатолієм Українцем був підписаний наказ про затвердження складу вченої ради НУХТ.

Вітаємо новообраний колегіальний орган управління університетом! Бажаємо плідної, активної й успішної роботи!   

Опублікований: 25-09-2018
Читайте також:
Викладачі кафедри технології консервування провели лабораторне заняття на Бориспільському заводі продтоварів ПАТ «Лантманнен Акса»

Студенти Навчально-наукового інституту харчових технологій відвідали Бориспільський завод продтоварів ПАТ «Лантманнен Акса», який входить до скандинавського харчового концерну «Lantmannen». Під час відвідування цеху з виробництва сухих сніданків студенти мали змогу детально познайомитися з роботою екструдера, вивчити параметри виробництва різних в...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Викладачі кафедри технології консервування провели лабораторне заняття на Бориспільському заводі продтоварів ПАТ «Лантманнен Акса» 25 травня 2018

Про аналіз беззбитковості та його практичне використання від фахівця-практика студентам-фінансистам

«Недооцінювання аналізу точки беззбитковості може бути причиною збиткового бізнесу», – саме з цієї тези розпочалася зустріч студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з фінансовим директором компанії Offrealty multinational s.r.o. Юлією Теплюк, яка завітала в НУХТ на запрошення доцента кафедри фінансів Олени Гнатенко. Тема ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Про аналіз беззбитковості та його практичне використання від фахівця-практика студентам-фінансистам 21 травня 2019

Cтуденти-бакалаври кафедри технології молока і молочних продуктів відкривають для себе палітру харчових виробництв

Цього разу група МО-4-2 відвідала пивоварний завод компанії Carlsberg Ukraine. Студенти були ознайомлені з його історією, структурними підрозділами та основними цехами виробництва. Неймовірні враження на бакалаврів справили передові світові інновації, як у технологічних аспектах, так і у оснащенні заводу – новітнє обладнання виробництва Бельгії, Н...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Cтуденти-бакалаври кафедри технології молока і молочних продуктів відкривають для себе палітру харчових виробництв 30 березня 2019

Магістри кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства підтверджують високий рівень своєї підготовки

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства продовжуються захисти кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технології продуктів бродіння і виноробства». Майбутні фахівці на високому  рівні представляють результати своїх досліджень і розробок. Усі доповідачі чітко і лаконічно презен...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Магістри кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства підтверджують високий рівень своєї підготовки 22 лютого 2018