Н У Х Т

У двох навчальних підрозділах університету розпочалася виробнича практика бакалаврів

31 травня 2021

У двох навчальних підрозділах університету розпочалася виробнича практика бакалаврів

Практична підготовка здобувачів вищої освіти – один із важливих видів освітнього процесу і здійснюється з метою набуття ними виробничих навиків та прийняття самостійних рішень у реальних виробничих умовах.

31 травня 2021 року розпочалася практична підготовка здобувачів освіти факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу та Навчально-наукового інституту економіки і управління.

На виробничу практику направлені 367 здобувачів освіти освітнього ступеня «бакалавр». Вони отримали унікальну можливість закріплювати набуті в університеті теоретичні знання на найпотужніших високотехнологічних підприємствах України. Там наші практиканти вивчатимуть напрями діяльності та організації роботи підприємств, поглиблюватимуть і розширюватимуть свої знання і уміння та застосовуватимуть їх до розв’язання актуальних проблем, а також готуватимуться до майбутньої роботи за фахом.

Практика  покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень професійної підготовки, тому до керівництва виробничою практикою залучаються досвідчені викладачі університету, а також провідні фахівці-виробничники.

Бажаємо здобувачам вищої освіти вдалого проходження практики, яскравих вражень та високих оцінок за результатами практики. 

Опублікований: 31-05-2021
Читайте також:
Зарубіжне стажування викладачів кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв

Для бaгaтьoх Бoлгaрiя aсoцiюється лишe з мoрeм. Для нaших фaхiвцiв – цe крaїнa з пoтyжним нayкoвим пoтeнцiaлoм, дe дeржaвa придiляє знaчнy yвaгy oсвiтi, нayцi тa iннoвaцiйнiй дiяльнoстi. Нaс oб’єднyють схoжi прoблeми – дeмoгрaфiчнa кризa, кoнкyрeнцiя iз зaкoрдoнними нaвчaльними зaклaдaми, вiдтiк мoлoдих фaхiвцiв. Проте, не зважаючи на труднощі, y ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Зарубіжне стажування викладачів кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв 19 листопада 2019

Магістранти закріплюють знання на підприємствах Корпорації «Артеріум»

Останній ривок перед головним етапом написання кваліфікаційної магістерської роботи – переддипломна практика. Магістранти кафедри біотехнології і мікробіології групи Фб-2-2М: Дарія Жалюк, Владислава Лозіна, Олександра Максимець, Тетяна Підгерська, Валентин Подолянчук та Анастасія Роженко вирушили на одне з підприємств, що входить до складу великої...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Магістранти закріплюють знання на підприємствах Корпорації «Артеріум» 03 жовтня 2022

Основи кримінального права України для здобувачів-першокурсників на лекційному занятті викладачки кафедри економіки і права

Уже у звичному форматі відеоконференції відбулося відкрите лекційне заняття «Основи кримінального права України» старшої викладачки кафедри економіки і права Оксани Крамаренко з навчальної дисципліни «Право (Правознавство)» для здобувачів вищої освіти першого курсу спеціальності 242 «Туризм». На лекцію завітали всі викладачі кафедри економіки і пр...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Основи кримінального права України для здобувачів-першокурсників на лекційному занятті викладачки кафедри економіки і права 18 листопада 2020

Педагогічний талант викладачів кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

На кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування відбулася відкрита лекція «Конструювання технологічного обладнання з дотриманням гігієнічних вимог» доцента кафедри Дмитра Люльки з навчальної дисципліни «Інженерія безпеки» для студентів 4-го курсу освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Педагогічний талант викладачів кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування 11 листопада 2019