Н У Х Т

Травневе засідання вченої ради університету

25 травня 2023

Травневе засідання вченої ради університету

25 травня 2023 року в залі засідань відбулося планове засідання вченої ради університету.

Розпочали з приємного – ректор Олександр Шевченко вручив грамоти Національної академії наук України за плідну роботу у секціях Академії професорам Василю Пасічному і Галині Поліщук. Аналогічною грамотою нагороджений і ректор, а також професор Володимир Ковбаса, якому грамота була вручена раніше, на засіданні секції НААН. Також привітали членів ради, що відсвяткували дні народження між засіданнями, і перейшли до розгляду питань порядку денного.

Першими розглянули кадрові питання. Вчена секретарка Наталія Мельник представила претендентів на присвоєння вчених звань: професорки кафедри економіки праці та менеджменту Тамару Березянко, професорки кафедри економічної теорії Інну Ситник, професора кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки Сергія Грибкова, професора кафедри біотехнології і мікробіології Віктора Стабнікова, професорки кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління Наталію Луцьку, доценток кафедри технології м’яса і м'ясних продуктів Оксану Москалюк і Аллу Петрину, доцентки кафедри переробки м’яса та молока Інституту післядипломної освіти НУХТ Цвітану Король, доцентки кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Тетяну Бурлаку, а також кандидатуру на обрання на посаду доцента кафедри експертизи харчових продуктів Василя Сидора.

До складу лічильної комісії обрали завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії університету Андрія Мариніна, уповноважену з питань запобігання та виявлення корупції Олену Негоду та начальника відділу кадрів Сергія Беседу.

Поки працювала лічильна комісія, вчена рада продовжила розгляд питань порядку денного. Про виховну роботу в університеті доповіла помічниця проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Оксана Вашека. Доповідачка охарактеризувала настановні та моніторингові заходи, що проводяться протягом цього навчального року, патріотичне, правове, трудове, професійне, екологічне, інтернаціональне, естетичне та культурне виховання і просування корпоративної єдності, заходи з виховання у студентів лідерських та організаторських якостей, професійних навиків, замученість здобувачів освіти до профорієнтаційної роботи, благодійної та волонтерської діяльності. Також вона окреслила проблемні питання виховної роботи.

Про стан забезпечення безпеки життєдіяльності університету і відповідних умов праці, навчання та проживання в гуртожитках проінформували проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку Олександр Бессараб та проректор з соціально-побутових питань Микола Копера. Олександр Бессараб також наголосив на необхідності неухильного виконання усіх нормативних актів щодо дотримання безпеки на робочих місцях, а Микола Копера нагадав, що працюють студентські їдальні, молочний кафетерій і всі буфети, а також усі секції спортивного комплексу, заняття у яких є безкоштовними для здобувачів освіти, викладачів і співробітників університету.

Ректор Олександр Шевченко додав, що підтримання інфраструктури університету протягом минулого і цього навчального року було нелегким, у тому числі й через суттєве скорочення фінансування. Але, незважаючи на ні що, всі зобов’язання виконувалися і будуть виконуватися. Очільник університету подякував усім, бо кожний на своєму рівні причетний до успішного функціонування нашого університету.

Про затвердження нових редакцій освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти та навчальних планів 2023 року йшлося у доповідях директорки Центру моніторингу якості і координації освітньої діяльності університету Олени Подобій і начальниці навчального відділу Тетяни Янюк.

Олена Подобій представила освітньо-професійні і освітньо-наукові програми 2023 року, надала основні рекомендації по кожному ріню вищої освіти, сформовані на основі отриманих під час акредитації зауважень і порад експертних груп і галузевих експертних рад НАЗЯВО, а також презентувала нові ОПП, що започатковуються у 2023 році, за результатами локального моніторингу і одна – за результатами проходження акредитації. Також фахівчиня розповіла про акредитації освітніх програм за новими правилами у фахових коледжах НУХТ, у тому числі й про рецензування гарантами освітньо-професійних програм університету освітніх програм коледжів. наразі більше 73 освітніх програм коледжів проходять моніторинг і рецензування в університеті.

У свою чергу Тетяна Янюк ґрунтовно висвітлила зміни до навчального плану 2023 року, а також анонсувала скоригований відповідно до рекомендацій, отриманих під час проходження акредитацій, загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін.

Про виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності в Навчально-науковому інституті харчових технологій та на факультеті готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка доповіли керівниці підрозділів – директорка інституту Оксана Кочубей-Литвиненко і деканка факультету Віта Цирульнікова. Були детально проаналізовані контингенти здобувачів освіти, навчальний і виховний процеси, англомовне навчання, успішність здобувачів освіти, формування у здобувачів освіти hard skills і soft skills, наукова і міжнародна діяльність, підготовка до акредитацій освітніх програм, матеріально-технічні бази, співпраця зі стейкхолдерами, академічна мобільність здобувачів освіти і викладачів, профорієнтаційна робота тощо.

Серед поточних питань затвердили нову редакцію Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм (уточнена термінологія, додалися акредитації у відокремлених структурних підрозділах), затвердили зміни до Правил прийому до університету у 2023 році та надали дозволи на закордонні відрядження у рамках проєктів програми Еразмус+ професорам Марині Білько та Ігорю Якименку.

У обговореннях питань порядку денного взяли участь ректор Олександр Шевченко, перший проректор Володимир Яровий, проректорка з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва, проректор з наукової роботи Сергій Токарчук, директорка Центру моніторингу якості і координації освітньої діяльності університету Олена Подобій, директори навчально-наукових інститутів Оксана Кочубей-Литвиненко і Сергій Блаженко, декани факультетів Наталія Грегірчак і Андрій Форсюк, заступник директора Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого Михайло Масліков, завідувачі кафедр Володимир Ковбаса, Олександр Гавва, Сергій Балюта, Василь Пасічний.

Результати таємного голосування по кадрових питаннях оголосив голова лічильної комісії Андрій Маринін. Переважною більшістю голосів усі претенденти були підтримані вченою радою.

На цьому порядок денний був вичерпаний, і оскільки зауважень чи пропозицій не надійшло, ректор закрив засідання, подякувавши присутнім за активну й плідну роботу і побажавши наснаги й успіхів та швидшої перемоги нашій Україні.

Опублікований: 25-05-2023
Читайте також:
Свято дипломованих фахівців відбулося у Волинському коледжі нашого університету

Відбулося урочисте вручення дипломів випускникам Волинського коледжу нашого університету – «молодшим спеціалістам» і «кваліфікованим робітникам». Омріяні дипломи отримали 89 «молодших спеціалістів» спеціальностей «Готельне обслуговування», «Туристичне обслуговування», «Виробництво харчової продукції». Тринадцять випускників одержали дипломи з відз...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Свято дипломованих фахівців відбулося у Волинському коледжі нашого університету 06 лютого 2017

Здобувачі-фінансисти на дослідницькому семінарі фахівця Національного банку Словаччини

Здобувачі-фінансисти використали можливості zoom-платформи та взяли участь у зустрічі з Алешем  Маршалом, організованій Національним банком України. Здобувачі освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» за ініціативи доцентки кафедри фінансів Світлани Бойко відвідали відкритий дослідницький семінар співробітника Національного ба...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Здобувачі-фінансисти на дослідницькому семінарі фахівця Національного банку Словаччини 02 березня 2023

Гармонізація взаємодії вищої школи і промисловості: поглиблюємо співпрацю з ПрАТ «Індар»

Біотехнологія сьогодні розглядається не лише як наукоємна та високоінноваційна галузь промисловості, але й часто як галузь, успішний розвиток якої вкрай важливий, особливо, коли мова йде про виробництво життєво необхідних ліків, таких, наприклад, як інсулін. Отже, підготовка кадрів для таких виробництв, для біотехнологічної галузі в цілому, має стр...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Гармонізація взаємодії вищої школи і промисловості: поглиблюємо співпрацю з ПрАТ «Індар» 01 лютого 2023

Круглий стіл англійською мовою на цікаві й актуальні теми для сучасної молоді

Викладач кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Наталія Божок провела зі студентами 1 та 4 курсу Навчально-наукового інституту економіки і управління круглий стіл англійською мовою на одразу дві цікаві й актуальні теми для сучасної молоді – «The Importance of Learning Foreign Languages in the Modern World» and «Travelling around ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Круглий стіл англійською мовою на цікаві й актуальні теми для сучасної молоді 11 листопада 2019