Н У Х Т

Свою лепту в подолання глобальної проблеми вносить ще один студент кафедри біотехнології і мікробіології

08 лютого 2019

Свою лепту в подолання глобальної проблеми вносить ще один студент кафедри біотехнології і мікробіології

4-5 лютого в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького за підтримки благодійного фонду «Єдність проти раку» відбулася Науково-практична конференція молодих вчених «Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією», присвячена Всесвітньому дню боротьби проти раку.

У конференції взяли участь 44 науковці, серед яких був студент кафедри біотехнології і мікробіології нашого університету Назар Видасов, який представив роботу «Вплив інсуліну на метаболізм глюкози та проліферативну активність клітин раку молочної залози людини з фенотипом медикаментозної резистентності до доксорубіцину або цисплатину».

Резистентність пухлинних клітин до хіміотерапії є важливою проблемою в онкології. Отримані нашим студентом результати можуть стати підґрунтям для пошуку нових шляхів подолання медикаментозної резистентності пухлинних клітин.

Молодий науковець щиро вдячний колективам кафедри біотехнології і мікробіології й факультету біотехнології та екологічного контролю за отриману можливість займатись науковою роботою, брати участь у заходах такого рівня та вносити свій вклад у рішення проблеми світового масштабу – медикаментозної резистентності пухлинних клітин до дії протипухлинних засобів.

Опублікований: 08-02-2019
Читайте також:
Виконуючи магістерські роботи, біотехнологи-заочники реалізовують свої розробки на практиці

22 лютого на кафедрі біотехнології і мікробіології захищали кваліфікаційні магістерські роботи студенти заочної форми навчання освітніх програм «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». На розгляд комісії, яку очолювала завідувач відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурс...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Виконуючи магістерські роботи, біотехнологи-заочники реалізовують свої розробки на практиці 26 лютого 2019

Найефективніші і новітні технології навчання опановують фахівці кафедри іноземних мов професійного спрямування

У пошуку найбільш ефективних і новітніх технологій навчання іноземній мові в.о. завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування Олена Галинська взяла участь у програмі тренінгів для викладачів англійської мови, яку започаткував Американський Дім у Києві. Однією із ефективних сучасних технологій навчання, зорієнтованих на створення умов д...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Найефективніші і новітні технології навчання опановують фахівці кафедри іноземних мов професійного спрямування 20 лютого 2019

Активний саморозвиток викладачів кафедри маркетингу для підвищення рівня знань студентів

Підвищення якості освіти, що отримують студенти кафедри маркетингу, незмінно супроводжується підвищенням рівня знань і компетенцій викладачів. Кафедра, випускниками якої є спеціалісти трьох напрямків – «Маркетинг», «Реклама та зв’язки з громадськістю» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», характеризується постійним підвищенням кваліф...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Активний саморозвиток викладачів кафедри маркетингу для підвищення рівня знань студентів 16 жовтня 2018

Науковці університету презентували свої здобутки на DSMIE-2018

12-15 червня 2018 року в м. Суми працювала Міжнародна конференція «Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange» (DSMIE-2018) – захід, де зустрілися вчені, представники промисловості та освіти для обміну результатами досліджень і обговорення думок, встановлення нових ділових контактів, виявлення нових можливостей співпраці, пошуку сфе...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Науковці університету презентували свої здобутки на DSMIE-2018 19 червня 2018