Н У Х Т

Розпочалися виробнича та переддипломна практики здобувачів вищої освіти

11 січня 2021

Розпочалися виробнича та переддипломна практики здобувачів вищої освіти

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є одним із важливих видів освітнього процесу і здійснюється з метою набуття студентами виробничих навиків та прийняття самостійних рішень у реальних виробничих умовах.

Цього року 11 січня практика розпочалася для здобувачів вищої освіти факультетів біотехнології та екологічного контролю, автоматизації і комп’ютерних систем, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, спеціальності «Хімічні технології та інженерія» Навчально-наукового інституту харчових технологій, спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» Навчально-наукового  інституту економіки і управління.

Загалом на практику був направлений 631 здобувач вищої освіти, в т.ч. 542 здобувачі освітнього ступеню «бакалавр» і 89 – «магістр».

Зважаючи на продовження дії карантину, здобувачі вищої освіти розпочали виробничу та переддипломну практику на провідних підприємствах галузі з дотриманням усіх протиепідемічних заходів – соціального дистанціювання та санітарно-гігієнічних норм.

Завдяки постійній активній співпраці фахівців сектору практичної підготовки та випускових кафедр зі стейкхолдерами, студентам надається  унікальна можливість бути направленими на бази практик – найпотужніші високотехнологічні підприємства України з метою вивчення напрямів діяльності та організації роботи підприємств для закріплення, поглиблення і розширення знань і умінь та їх застосування до розв’язання актуальних проблем і забезпечення належного рівня професійної підготовки.

Метою практики є закріплення, поглиблення і розширення знань із теоретичних дисциплін, а  також виконання кваліфікаційної дипломної роботи та підготовка до майбутньої роботи за спеціальністю.

Завданням практики є вивчення структури та організації діяльності установ та підприємств за місцем проходження практики: ознайомлення з питаннями наукової організації праці; засвоєння методів дослідження, завдань, спрямованих на розв'язання конкретних виробничих проблем; поглиблення навичок роботи, набуття практичних навиків на робочих місцях.

Практика  покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень професійної підготовки.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі  університету та спеціалісти з даного фаху, які працюють в організаціях, установах на підприємствах, де проходить практика.

Бажаємо нашим здобувачам яскравих вражень, вдалого проходження практики та успішних оцінок за результатами практики.

Опублікований: 11-01-2021
Читайте також:
Загальні технології харчових виробництв для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

На кафедрі технології цукру і підготовки води відбулася відкрита лекція доцента Світлани Шульги з дисципліни «Загальні технології харчових виробництв». На занятті були присутні студенти спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та викладачі кафедри. Лекція є вступною до модуля «Технологія цукрового виробництва» і саме з н...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Загальні технології харчових виробництв для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 15 листопада 2018

Насичений день кафедри мехатроніки та пакувальної техніки

У рамках засідання кафедри мехатроніки та пакувальної техніки 24 травня 2022 року, гарантами Сергієм Токарчуком (освітній ступінь «бакалавр») і Костянтином Васильківським (освітній ступінь «магістр») були висвітлені питання щодо наповненості та підготовки освітньо-професійних програм «Прикладна механіка», галузі знань 13 Механічна інженерія за спец...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Насичений день кафедри мехатроніки та пакувальної техніки 25 травня 2022

Спеціалізований фаховий семінар кафедри мехатроніки та пакувальної техніки для здобувачів коледжу

Незважаючи на складнощі воєнного часу, продовжується співпраця колективу кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. І.С.Гулого з коледжами та школами Києва й області. Цього тижня відбувається спеціалізований фаховий семінар «Електропневматичні засоби автоматизації» для студентів спеціалізації ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Спеціалізований фаховий семінар кафедри мехатроніки та пакувальної техніки для здобувачів коледжу 20 травня 2022

У Смілянському коледжі харчових технологій НУХТ визначили переможців І туру Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки

У Смілянському коледжі харчових технологій НУХТ відбувся I тур  Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації. Ці інтелектуальні змагання відбуваються у три етапи: I-й етап  проходить на рівні навчального закладу, II-й етап відбувається серед переможців I етапу (обласний рівень...

ЧИТАТИ ДАЛІ

У Смілянському коледжі харчових технологій НУХТ визначили переможців І туру Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки 14 лютого 2017