Н У Х Т

Перше планове засідання вченої ради університету у новому навчальному році

07 вересня 2023

Перше планове засідання вченої ради університету у новому навчальному році

7 вересня 2023 року у залі засідань відбулося перше у цьому навчальному році планове засідання вченої ради університету.

Ректор Олександр Шевченко розпочав його з вітання присутніх з початком нової сторінки в історії нашого колективу й побажання наснаги, терпіння й втілення всіх планів. Також вчена рада привітала колег, що відсвяткували дні народження між засіданнями.

А далі перейшли до розгляду питань порядку денного.

Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в НУХТ: стан і проблематику йшлося у доповіді проректора з наукової роботи Сергія Токарчука.

Доповідач нагадав, що підготовку докторів філософії було розпочато з 2016 року за 4 спеціальностями, з 2017 р. – розширено до 7, а з 2018 р. і на поточний момент – до 9 (051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 «Теплоенергетика», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 181 «Харчові технології»). На даний момент акредитовані освітньо-наукові програми за сімома спеціальностями.

До аспірантури прийнято: у 2016 р. – 13 осіб, у 2017 р. – 31 особа, у 2018 р. – 40 осіб , у 2019 р. – 37 осіб, у 2020 р. – 25 осіб, у 2021 р. – 31 особа, у 2022 р. – 42 особи.

Підготовка у аспірантурі передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем, опанування методології наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Передбачено виконання освітньої (обсягом 60 кредитів ЄКТС) та наукової складової з відповідними формами підсумкового контролю. Підготовка в аспірантурі здобувачів ступеня Ph. D. завершується державною атестацією – захистом наукових досягнень аспіранта в спеціалізованій вченій раді.

Протягом усього періоду підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії відбулося 20 засідань разових спеціалізованих рад, які завершились успішним захистом дисертації. Загальна кількість здобувачів, які завершили підготовку за період 2016-2019 рр. склала 65 осіб.

Проректор наголосив, що не зважаючи на усі складності 2022 року, відбулося 5 захистів наукових робіт із присудження наукового ступеня доктора філософії; протягом 2023 року вже відбулося 5 захистів наукових робіт і цей процес продовжуватиметься.

Також доповідач окреслив ряд проблем, вирішення яких дозволить підвищити якість підготовки кадрів вищої кваліфікації в університеті. Серед них, зокрема зниження зацікавленості здобувачів у здобутті наукового ступеня доктора філософії та зниження рівня мотивації здобувачів в умовах стресової ситуації сьогодення.

До обговорення питання долучилися ректор Олександр Шевченко, перший проректор Володимир Яровий, завідувач кафедри технології хлібопекарських та кондитерських виробів, гарант освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня Ph. D. «Харчові технології» Володимир Ковбаса та інші члени вченої ради.

За результатами розгляду питання, були ухвалені низка доручень проректорові з наукової роботи Сергію Токарчуку, завідувачам кафедр і керівникам структурних підрозділів, науковим консультантам здобувачів освітнього ступеня Ph.D., завідувачці відділу аспірантури та докторантури Наталії Касаткіній, гарантам освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти.

Наступним слухали питання про підготовку до акредитації освітніх програм у 2023/2024 н.р., з якого доповідала директорка Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету Олена Подобій.

Доповідачка представила план акредитації освітньо-професійних і освітньо-наукових програм, який передбачає акредитацію у першому семестрі навчального року магістерських освітніх програм «Міжнародна економіка» і «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції» та у другому семестрі – бакалаврських освітньо-професійних програм «Економіка та правове забезпечення бізнесу» і «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки», магістерських освітньо-наукових програм «LEAN-виробництво харчової продукції», «Промислові та крафтові технології для HоRеCа в туризмі» та освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії «Економіка підприємства».

Директорка Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету нагадала, що акредитація освітньої програми – це оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми.

Також Олена Подобій наголосила, що на освітян чекає новація – запроваджується постакредитаційний моніторинг як інструмент оцінювання виконання наданих за результатами акредитації рекомендацій та/або відповідності критеріям акредитації. Вона детально розповіла про цю процедуру й зауважила, що період постакредитаційного моніторингу ще не визначений, проте позиція НАЗЯВО в тому, щоб проводити його через три роки після акредитації, встановлюючи своєрідний екватор між двома акредитаційними процедурами.

Крім того, був представлений план заходів внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності на 2023/2024 навчальний рік, який зокрема передбачає заходи за результатами загальноуніверситетського моніторингу й за результатами зовнішнього оцінювання (акредитацій освітніх програм).

За результатами розгляду й обговорення цього питання вчена рада ухвалила звернути увагу гарантів і проєктних груп на дотримання термінів підготовки документів і матеріалів для акредитації освітніх програм.

Далі слухали про атестацію наукової роботи стипендіатки Кабінету міністрів України для молодих вчених на 2022-2024 роки, кандидатки технічних наук, доцентки кафедри технології хліба і кондитерських виробів, докторантки Анастасії Шевченко. Задля уникнення конфлікту інтересів ректор передав ведення засідання першому проректорові Володимиру Яровому, а сам залишив залу засідань на час розгляду цього питання.

Голова Ради молодих вчених Олексій Губеня розповів про наукову роботу й досягнення стипендіатки за період з квітня по вересень 2023 року. Так, науковицею була опублікована одна стаття у виданні, що індексується наукометричними базами Web of Science і Scopus; 10 статей у фахових вітчизняних і закордонних виданнях; написаний розділ до колективної монографії; виконано дослідження за одним господарчим договором. При цьому h-ндекс стипендіатки у базі Web of Science зріс на одну позицію і у базі даних Scopus – на дві. Крім того, Анастасія стала лауреаткою конкурсу «Молодий вчений року».

Заслухавши й обговоривши звіт, вчена рада ухвалила рішення затвердити його й атестувати стипендіатку.

Наприкінці розглянули поточні питання: заяви аспірантів на створення спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії; заяву доцента кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти НУХТ Володимира Кучеренка на розгляд вченою радою його документів для вступу до докторантури; подання щодо навчання здобувачки Навчально-наукового інституту харчових технологій Владислави Мильнікової у рамках виграного гранту за програмою Еразмус+ в Університеті Hochschule Geisenheim (Німеччина) протягом осіннього та літнього семестрів 2023/2024 навчального року та зміни до Правил прийому до університету, викликані змінами у нормативних документах МОН.

Закриваючи засідання, голова вченої ради, ректор Олександр Шевченко закликав присутніх дбати про свою особисту безпеку, безпеку своїх близьких і всіх учасників освітнього процесу, нагадав про необхідність дотримуватися алгоритмів дій при сповіщеннях «Повітряна тривога» й не нехтувати користуватися укриттями, а також подякував за плідну роботу та побажав здоров’я і успіху.

Тримаємо освітній фронт!

Опублікований: 07-09-2023
Читайте також:
Корисні інсайти від випускниці здобувачам освіти кафедри економіки праці та менеджменту

27 жовтня 2021 р. відбулася зустріч викладачів кафедри економіки праці та менеджменту й здобувачів вищої освіти першого, другого та третього рівнів (бакалаврів, магістрантів і докторів філософії), котрі навчаються за освітньо-професійними та освітньо-ніуковими програмами «Менеджмент», «Менеджмент персоналу» і «Менеджмент та адміністрування» із канд...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Корисні інсайти від випускниці здобувачам освіти кафедри економіки праці та менеджменту 28 жовтня 2021

Наші біотехнологи переймають досвід у вчених світового масштабу

Незважаючи на повномасштабне вторгнення росії та пов’язані з ним небезпеки, які трапляються щодня і щоночі, жага до знань і наукових відкриттів не згасає в серці кожного українського біотехнолога. Викладачки кафедри біотехнології і мікробіології к.б.н., доцентки Оксана Скроцька і Світлана Старовойтова, асистентка Тетяна Сулейко, здобувачка вищої ос...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Наші біотехнологи переймають досвід у вчених світового масштабу 31 липня 2023

Вчена рада університету зібралася на чергове засідання

У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації в країні й оголошенням карантину, вчена рада зібралася на своє засідання 17 березня, замість запланованого 27-го березня. На порядок денний були винесені питання організації навчального процесу в університеті у період карантину, робота Організаційного комітету з виборів ректора університету, звіт...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Вчена рада університету зібралася на чергове засідання 17 березня 2020

Нові досягнення студентського гуртка «Мехатроніка та робототехніка»

На кафедрі мехатроніки та пакувальної техніки під керівництвом професора Миколи Якимчука активно працює студентський гурток «Мехатроніка та робототехніка».  Новим напрямком функціонування студентського гуртка є розвиток та створення керованих робототехнічних платформ. Цей напрямок очолює магістр Олексій Корсун, що має великий досвід у створенні і ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Нові досягнення студентського гуртка «Мехатроніка та робототехніка» 12 листопада 2019