Н У Х Т

Перше планове засідання вченої ради університету у новому навчальному році

07 вересня 2023

Перше планове засідання вченої ради університету у новому навчальному році

7 вересня 2023 року у залі засідань відбулося перше у цьому навчальному році планове засідання вченої ради університету.

Ректор Олександр Шевченко розпочав його з вітання присутніх з початком нової сторінки в історії нашого колективу й побажання наснаги, терпіння й втілення всіх планів. Також вчена рада привітала колег, що відсвяткували дні народження між засіданнями.

А далі перейшли до розгляду питань порядку денного.

Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в НУХТ: стан і проблематику йшлося у доповіді проректора з наукової роботи Сергія Токарчука.

Доповідач нагадав, що підготовку докторів філософії було розпочато з 2016 року за 4 спеціальностями, з 2017 р. – розширено до 7, а з 2018 р. і на поточний момент – до 9 (051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 «Теплоенергетика», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 181 «Харчові технології»). На даний момент акредитовані освітньо-наукові програми за сімома спеціальностями.

До аспірантури прийнято: у 2016 р. – 13 осіб, у 2017 р. – 31 особа, у 2018 р. – 40 осіб , у 2019 р. – 37 осіб, у 2020 р. – 25 осіб, у 2021 р. – 31 особа, у 2022 р. – 42 особи.

Підготовка у аспірантурі передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем, опанування методології наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Передбачено виконання освітньої (обсягом 60 кредитів ЄКТС) та наукової складової з відповідними формами підсумкового контролю. Підготовка в аспірантурі здобувачів ступеня Ph. D. завершується державною атестацією – захистом наукових досягнень аспіранта в спеціалізованій вченій раді.

Протягом усього періоду підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії відбулося 20 засідань разових спеціалізованих рад, які завершились успішним захистом дисертації. Загальна кількість здобувачів, які завершили підготовку за період 2016-2019 рр. склала 65 осіб.

Проректор наголосив, що не зважаючи на усі складності 2022 року, відбулося 5 захистів наукових робіт із присудження наукового ступеня доктора філософії; протягом 2023 року вже відбулося 5 захистів наукових робіт і цей процес продовжуватиметься.

Також доповідач окреслив ряд проблем, вирішення яких дозволить підвищити якість підготовки кадрів вищої кваліфікації в університеті. Серед них, зокрема зниження зацікавленості здобувачів у здобутті наукового ступеня доктора філософії та зниження рівня мотивації здобувачів в умовах стресової ситуації сьогодення.

До обговорення питання долучилися ректор Олександр Шевченко, перший проректор Володимир Яровий, завідувач кафедри технології хлібопекарських та кондитерських виробів, гарант освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня Ph. D. «Харчові технології» Володимир Ковбаса та інші члени вченої ради.

За результатами розгляду питання, були ухвалені низка доручень проректорові з наукової роботи Сергію Токарчуку, завідувачам кафедр і керівникам структурних підрозділів, науковим консультантам здобувачів освітнього ступеня Ph.D., завідувачці відділу аспірантури та докторантури Наталії Касаткіній, гарантам освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти.

Наступним слухали питання про підготовку до акредитації освітніх програм у 2023/2024 н.р., з якого доповідала директорка Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету Олена Подобій.

Доповідачка представила план акредитації освітньо-професійних і освітньо-наукових програм, який передбачає акредитацію у першому семестрі навчального року магістерських освітніх програм «Міжнародна економіка» і «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції» та у другому семестрі – бакалаврських освітньо-професійних програм «Економіка та правове забезпечення бізнесу» і «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки», магістерських освітньо-наукових програм «LEAN-виробництво харчової продукції», «Промислові та крафтові технології для HоRеCа в туризмі» та освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії «Економіка підприємства».

Директорка Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету нагадала, що акредитація освітньої програми – це оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми.

Також Олена Подобій наголосила, що на освітян чекає новація – запроваджується постакредитаційний моніторинг як інструмент оцінювання виконання наданих за результатами акредитації рекомендацій та/або відповідності критеріям акредитації. Вона детально розповіла про цю процедуру й зауважила, що період постакредитаційного моніторингу ще не визначений, проте позиція НАЗЯВО в тому, щоб проводити його через три роки після акредитації, встановлюючи своєрідний екватор між двома акредитаційними процедурами.

Крім того, був представлений план заходів внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності на 2023/2024 навчальний рік, який зокрема передбачає заходи за результатами загальноуніверситетського моніторингу й за результатами зовнішнього оцінювання (акредитацій освітніх програм).

За результатами розгляду й обговорення цього питання вчена рада ухвалила звернути увагу гарантів і проєктних груп на дотримання термінів підготовки документів і матеріалів для акредитації освітніх програм.

Далі слухали про атестацію наукової роботи стипендіатки Кабінету міністрів України для молодих вчених на 2022-2024 роки, кандидатки технічних наук, доцентки кафедри технології хліба і кондитерських виробів, докторантки Анастасії Шевченко. Задля уникнення конфлікту інтересів ректор передав ведення засідання першому проректорові Володимиру Яровому, а сам залишив залу засідань на час розгляду цього питання.

Голова Ради молодих вчених Олексій Губеня розповів про наукову роботу й досягнення стипендіатки за період з квітня по вересень 2023 року. Так, науковицею була опублікована одна стаття у виданні, що індексується наукометричними базами Web of Science і Scopus; 10 статей у фахових вітчизняних і закордонних виданнях; написаний розділ до колективної монографії; виконано дослідження за одним господарчим договором. При цьому h-ндекс стипендіатки у базі Web of Science зріс на одну позицію і у базі даних Scopus – на дві. Крім того, Анастасія стала лауреаткою конкурсу «Молодий вчений року».

Заслухавши й обговоривши звіт, вчена рада ухвалила рішення затвердити його й атестувати стипендіатку.

Наприкінці розглянули поточні питання: заяви аспірантів на створення спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії; заяву доцента кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти НУХТ Володимира Кучеренка на розгляд вченою радою його документів для вступу до докторантури; подання щодо навчання здобувачки Навчально-наукового інституту харчових технологій Владислави Мильнікової у рамках виграного гранту за програмою Еразмус+ в Університеті Hochschule Geisenheim (Німеччина) протягом осіннього та літнього семестрів 2023/2024 навчального року та зміни до Правил прийому до університету, викликані змінами у нормативних документах МОН.

Закриваючи засідання, голова вченої ради, ректор Олександр Шевченко закликав присутніх дбати про свою особисту безпеку, безпеку своїх близьких і всіх учасників освітнього процесу, нагадав про необхідність дотримуватися алгоритмів дій при сповіщеннях «Повітряна тривога» й не нехтувати користуватися укриттями, а також подякував за плідну роботу та побажав здоров’я і успіху.

Тримаємо освітній фронт!

Опублікований: 07-09-2023
Читайте також:
Студенти-фінансисти долучилися до наукового семінару фахівчині Дослідницького центру Банку Нідерландів

Студенти-фінансисти використали можливості zoom-платформи та взяли участь у зустрічі з Анною Самаріною, організованій Національним банком України. 12 березня 2021 року здобувачі другого та третього курсів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за ініціативи доцентки Світлани Бойко відвідали відкритий науковий семінар співробітни...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Студенти-фінансисти долучилися до наукового семінару фахівчині Дослідницького центру Банку Нідерландів 15 березня 2021

У новому році – нові наукові досягнення!

Учасники студентського наукового гуртка «BIOTECH» кафедри біотехнології і мікробіології взяли заочну участь у V Міжнародній науковій конференції молодих учених і студентів «Перспективи розвитку біології, медицини і фармації», яка відбулась на базі Казахстанської фармацевтичної академії (м. Шимкент, Республіка Казахстан). Секції та напрямки роботи ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

У новому році – нові наукові досягнення! 20 січня 2018

Чергова спортивна перемога першокурсника-біотехнолога

3-4 грудня 2022 року у Полтавській області відбувся відкритий особистий чемпіонат Лубенської територіальної громади зі спортивного орієнтування, присвячений Дню Збройних Сил України, участь у якому взяв здобувач освіти І курсу факультету біотехнології та екологічного контролю Максим Клименко. Організаторами змагань виступили сектор з питань фізичн...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Чергова спортивна перемога першокурсника-біотехнолога 07 грудня 2022

Подорож до німецькомовних країн на занятті з другої іноземної мови

14 грудня  2021 року здобувачі освіти третього курсу за спеціальністю «Туризм» на занятті з другої іноземної мови (німецька) разом із доценткою кафедри іноземних мов професійного спрямування Ольгою Неживою здійснили віртуальну подорож до німецькомовних країн. Під час заняття здобувачі освіти познайомилися із країнами Європи, де розмовляють німецьк...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Подорож до німецькомовних країн на занятті з другої іноземної мови 15 грудня 2021