Н У Х Т

Розглядаємо нововведення: семінар-тренінг із аудиту систем менеджменту

09 серпня 2019

Розглядаємо нововведення: семінар-тренінг із аудиту систем менеджменту

Згідно з вимогами Закону про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів майже на всіх харчових підприємствах України впроваджені системи менеджменту безпечності харчових продуктів (СМБХП), а на багатьох – інтегровані системи менеджменту якості та безпечності харчових продуктів (СМЯіБХП) згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2008 та ДСТУ ISO 22000:2007. Наявність сертифікованої СМБХП є необхідною вимогою для виходу на міжнародний ринок.

Протягом 2015-2018 рр. розроблені нові удосконалені версії міжнародних стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 і ДСТУ ISO 22000:2018 з уніфікованою методологією розроблення документованих процедур і серія стандартів типу технічних специфікацій ISO TS 22002 на програми-передумови. Наразі перед підприємствами стоїть завдання актуалізації і удосконалення СМЯіБХП згідно з вимогами нових версій стандартів та їх ресертифікації.

Основним інструментом удосконалення є результати внутрішніх і зовнішніх аудитів СМ. У 2018р. розроблений і введений у чинність без перехідного періоду новий міжнародний стандарт щодо проведення внутрішніх і деяких зовнішніх аудитів ISO 19011:2018.

Тож Одеський інститут післядипломної освіти НУХТ провів семінар-тренінг «Актуалізація та аудит систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 та ISO 19011:2018» для спеціалістів груп безпечності і внутрішніх аудиторів.

На семінарі розглядали основні нововведення в стандартах на системи менеджменту якості та безпечності, порядок дій для актуалізації СМЯіБХП, а також планування та проведення аудитів згідно з вимогами нової версії міжнародного стандарту ISO 19011:2018. Учасники семінару, які мали деякий практичний досвід проведення аудитів досить продуктивно обговорювали практичні аспекти застосування нових стандартів.

Після закінчення семінару, крім свідоцтв про короткотермінове підвищення кваліфікації, учасники отримали електронні версії авторських перекладів усіх необхідних версій стандартів і електронні презентації розглянутих тем.

Опублікований: 09-08-2019
Читайте також:
Старовинну пам’ятку мегалітичної культури відвідали наші викладачі

Колектив кафедри іноземних мов професійного спрямування разом зі своїми родинами та співробітники інших підрозділів НУХТ мали змогу відвідати одне з визначних місць нашої країни – Камінне село, завдячуючи профоргу кафедри Ларисі Карташовій. Камінне село – місце-загадка. Містичне, таємниче, сховане в лісах житомирського Полісся. Український Стоунхе...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Старовинну пам’ятку мегалітичної культури відвідали наші викладачі 29 жовтня 2018

Ювілейний випуск бакалаврів-хімтехнологів може похизуватися неабиякими знаннями та здобутими практичними навичками

Ось і підходить до завершення навчання ювілейного п’ятого випуску бакалаврів за напрямком підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», студенти якого можуть похизуватися неабиякими знаннями та здобутими практичними навичками з дисципліни «Хімія та технологія косметичних засобів», повне розуміння якої неможливе без отримання теоретичної бази з дисциплі...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Ювілейний випуск бакалаврів-хімтехнологів може похизуватися неабиякими знаннями та здобутими практичними навичками 22 травня 2019

В університеті відбулася Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі»

21-22 червня 2018 року в університеті відбулася Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», організована колективом кафедри вищої математики імені професора Можара В.І. нашого університету спільно з колегами з Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Відкрила конфере...

ЧИТАТИ ДАЛІ

В університеті відбулася Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі» 22 червня 2018

Виробнича практика другокурсників спеціальності «Туризм» проходить у провідних готелях Києва та України

Цьогоріч другий семестр навчання для студентів 2 курсу спеціальності «Туризм» розпочався із проходження практики у провідних підприємствах готельного бізнесу м. Києва та України, зокрема у готелях: «Хілтон», «Президент-готель»,  «11 Міррорс отель», «Фермонт», «Роял Олімпік», «Алфавіто», «Міротель», «Джинтама-готель», «Київ», «Ібіс», «Тиса», «Україн...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Виробнича практика другокурсників спеціальності «Туризм» проходить у провідних готелях Києва та України 15 лютого 2017