Н У Х Т

Зараховані квота-2, додатковий - 2021

Список осіб, зарахованих

на денну форму навчання за освітнім ступенем «бакалавр»
на перший курс

на основі повної загальної середньої освіти

  квота-2

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Наказ №722-кс від 23.09.2021 р.

 за спеціальністю 073 «Менеджмент»,
освітня програма «Менеджмент персоналу»

 47-7706505 Іван Юрійович