Н У Х Т

Про підтвердження вибору місця навчання

Для зарахування вступник особисто має виконати вимоги до зарахування у терміни, визначені у розділі 5 Правил прийому: підтвердити вибір місця навчання у своєму електронному кабінеті вступника, власноруч підписати свою паперову заяву про допуск до участі у конкурсі, укласти договір про навчання між закладом освіти та вступником (за участю одного з батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) та подати копію військово-облікового документа (для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для резервістів - військового квитка) відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487.

Підтвердження вибору місця навчання можливе за такими варіантами:

Перший варіант. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТО В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ, звернувшись до відповідної відбіркової комісії.

 

Перелік документів для пред’явлення (оригінали) та надання (однієї копії) відбірковій комісії:

1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт – копія сторінок: 1, 2 і 11, або ID-картка – її копія з двох сторін та довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру).
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). 
3. Військово-обліковий документ.
4. Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсі та/або спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти бюджету (Бакалавр, Магістр) (за наявності).
5. Свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).
6. Чотири однакових кольорових фотокартки розміром 3 × 4 см (дивіться вимоги до зображення на фото).

Увага! При вступі на основі диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра до зазначеного переліку документів необхідно додатково мати з собою оригінал та копії відповідного диплому та додатку до нього.

Вступник (та його законний представник - для вступників віком до 18 років) оформлює Договір про навчання в НУХТ .

Підписанням даного договору вступник підтверджує, що він повністю ознайомлений з:
- Правилами внутрішнього розпорядку  університету;
- Антикорупційної програми Університету,
- Кодексу академічної етики
та зобов’язується їх неухильно дотримуватись.

Також підписанням даного договору вступники, які є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, підтверджують ознайомлення з Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів,  (Додаток 2 до Постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487).

Після перевірки та погодження зазначених вище документів в електронному кабінеті вступника з’явиться відмітка «Вступник підтвердив вибір місця навчання за цією заявою у закладі освіти».

Вступник (та його законний представник - для вступників віком до 18 років) оформлює Договір  про надання платної освітньої послуги НУХТ (виключно для вступників на контракт).

Другий варіант. ПІДТВЕРДЖЕННЯ В ОСОБИСТОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ З НАКЛАДАННЯМ КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ (далі – КЕП).

1. Для підтвердження вибору місця навчання в модулі «Подані заяви на вступ» виділіть позначкою потрібну заяву та натисніть в меню «Активні дії» - «Підтвердити вибір місця здобуття освіти»:

2. У вікні «Підтвердження вибору місця навчання», що відкрилося, обов’язково заповніть відмітку «Попередження про обов’язковість подання військовозобов’язаними громадянами України військово-облікового документа». Відмітка має інформативний характер та є обов'язковою для встановлення усім вступникам незалежно від статі:

3. Оберіть пункт «Накласти кваліфікований електронний підпис» та натисніть кнопку «Накласти КЕП». У вікні, що відкрилося, виберіть з випадного списку потрібний Вам центр сертифікації, який видав ключ, перетягніть або натисніть на поле для завантаження файлу та введіть пароль особистого ключа підпису, після чого натисніть кнопку «Підписати»:

 

У разі успішного накладання КЕП у нижній частині екрану відобразиться повідомлення:

Рекомендуємо після успішного накладання КЕП оновити сторінку скориставшись відповідною кнопкою на екрані або комбінацією клавіш Ctrl+F5 та переконатись, що заява успішно підписана. У заяві напроти статусу «Рекомендовано до зарахування» відобразиться дата та час підписання заяви:

Переглянути завантажену заяву можна, натиснувши на посилання «Дата підтвердження Вами вибору місця здобуття освіти»:

 

Після підтвердження вибору місця у визначені Порядком прийому терміни заклад освіти змінює статус заяви на «До наказу».

 

Відправити на пошту відбіркової комісії файл(и) з накладеним КЕП

Лист з темою, що містить слово КЕП та прізвище, ім`я та по батькові вступника (наприклад «КЕП_Калина_Петро_Сергійович») повинен містити файл(и) з накладеним КЕП – це може бути один pdf-файл з усіма документами разом, або архів формату zip/rar, який містить скановані копії документів окремо.
Назва файлу має містити прізвище, ім`я та по батькові вступника, наприклад: «Калина_Петро_Сергійович.pdf.p7s» чи «Калина_Петро_Сергійович.zip.p7s». 

Перелік документів:
1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт – копія сторінок: 1, 2 і 11, або ID-картка – її копія з двох сторін та довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру).
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). 
3. Військово-обліковий документ.
4. Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсі та/або спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти бюджету (Бакалавр, Магістр) (за наявності).
5. Свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).
6. Заява на вступ, сформована в особистому кабінеті (потрібно її роздрукувати, заповнити, підписати та відсканувати).
7. Оформлений зі сторони вступника Договір про навчання в НУХТ (за роз'ясненнями по заповненню та отриманням підготовленого бланку договору звертайтесь до своєї відбіркової комісії).

Вступник (та його законний представник - для вступників віком до 18 років) оформлює Договір про навчання в НУХТ .

Підписанням даного договору вступник підтверджує, що він повністю ознайомлений з:
- Правилами внутрішнього розпорядку  університету;
- Антикорупційної програми Університету,
- Кодексу академічної етики
та зобов’язується їх неухильно дотримуватись.

Також підписанням даного договору вступники, які є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, підтверджують ознайомлення з Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів,  (Додаток 2 до Постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487).

Увага! Перед надсиланням файлу перевірте його вміст!

Після перевірки та погодження зазначених вище документів з накладеним КЕП в електронному кабінеті вступника з’явиться відмітка «Вступник підтвердив вибір місця навчання за цією заявою наклавши КЕП».

Вступник (та його законний представник - для вступників віком до 18 років) оформлює Договір  про надання платної освітньої послуги НУХТ (виключно для вступників на контракт).

Про отримання кваліфікованого електронного підпису

Відповідно до листа МОН № 1/9521-23 від 29 червня 2023 року вступники, яким виповнилося 18 років, можуть отримати кваліфікований електронний підпис на ID-картку або використовувати Дія.Підпис.

Вступники, яким не виповнилося 18 років, для отримання електронного підпису мають звернутися до одного з кваліфікованих надавачів електронних послуг, надавши, окрім переліку документів для отримання електронних довірчих послуг фізичній особі, заяву у довільній формі про письмову згоду хоча б одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальників, та засвідчену копію свідоцтва про народження особи. При цьому обов'язкова присутність хоча б одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальників дитини з оригіналом паспорта. У разі якщо фізична особа у віці від 16 років зареєстрована як фізична особа - підприємець - згода батьків непотрібна.

Вступники, які знаходяться на території України, що була деокупована після 01 вересня 2022 року, а також вступники, які знаходяться за межами території України, не мають кваліфікованого електронного підпису і не можуть отримати кваліфікований електронний підпис на ID-картку, можуть підтвердити вибір місця навчання шляхом завантаження в електронний кабінет сканкопії (фотокопії) роздрукованої (написаної власноруч) заяви на вступ, підписаної вступником особисто. У разі відсутності електронного кабінету - шляхом надсилання зазначених документів до закладу освіти. Факт перебування вступника за межами території України має бути підтверджено відміткою в закордонному паспорті вступника або, якщо він має право використовувати для вступу свідоцтво про народження (зокрема, у разі, якщо 14 років виповнилося після виїзду за кордон), відміткою в паспорті одного з його батьків.

Про вступ без паспорту

Відповідно до листа МОН № 1/9521-23 від 29 червня 2023 року особи, яким виповнилося 14 років після 01 січня 2023 року, можуть вступати за свідоцтвом про народження за умови пред'явлення особисто документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» впродовж 90 календарних днів після зарахування.

Зазначена норма може бути застосована також і для вступників, які знаходяться на території України, що була деокупована після 01 вересня 2022 року, яким виповнилося 14 років до 01 січня 2023 року і які не отримали документ (один з документів), що посвідчує особу та громадянство.

Про укладання договорів

Підписанням даного договору вступник підтверджує, що він повністю ознайомлений з:
- Правилами внутрішнього розпорядку  університету;
- Антикорупційної програми Університету,
- Кодексу академічної етики
та зобов’язується їх неухильно дотримуватись.

Також підписанням даного договору вступники, які є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, підтверджують ознайомлення з Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів,  (Додаток 2 до Постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487).

Як в електронному кабінеті підтвердити вибір місця навчання (відеороз'яснення від МОН)

 

 

Кінцеві терміни підтвердження вступником вибору місця навчання

БЮДЖЕТ:

Бакалавр – не пізніше 18:00 08 серпня;

Магістр – не пізніше 18:00  29 серпня.

Увага! Після вказаних дат завантаження файлів на бюджет, зокрема, використання КЕП, в електронному кабінеті неможливе, оскільки вступник не виконав вчасно вимоги до зарахування на бюджет.

КОНТРАКТ:

Бакалавр – не пізніше 17:00 16 серпня;

Магістр – не пізніше 10:00  07 вересня.

 Увага! Підтвердження вибору місця навчання можливе одночасно виключно для  однієї заяви серед заяв в статусі «Рекомендовано (бюджет)» або «Рекомендовано (контракт)».