Н У Х Т

Підсумкова атестація - 2024

Положення про порядок проведення підсумкової атестації випускників підготовчих курсів та успішне закінчення підготовчих курсів Національного університету харчових технологій у 2024 році

У відповідності до п.8 розділу VII Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси закладу вищої освіти, при вступі до цього вищого навчального закладу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Інформаційна таблиця 4 до Правил прийому), додатково нараховуються бали за результатами підсумкової атестації.

12 травня 2024р. о 9:30 та о 12:00

у Національному університеті харчових технологій
відблася підсумкова атестація для слухачів підготовчих курсів.
Підсумкова атестація проводилася:
о 9:30 - в синхронному режимі (online відеоконференція),
о 12:00 - в університеті (очно)
 

До участі допускалися лише випускники підготовчих курсів НУХТ 2024 року.

Попередні результати підсумкової атестації

Остаточні результати підсумкової атестації 

Підсумкова атестація

О 9:30 захід проводився у форматі відеоконференцій за допомогою програми Zoom.

Встановіть Zoom на свій пристрій.

Параметри підключення до конференціїї Zoom та адресу електронної поштової скриньки для надсилання відповідей слухачі підгомовчих кусів отримали окремо.

Підсумкова атестація у Національному університеті харчових технологій – це проведення письмового іспиту, який оцінюється за 20-бальною шкалою. Позитивною вважається оцінка іспиту не менше ніж п’ять балів. Для врахування у конкурсному балі відповідно до п. 8 розділу VII Порядку прийому результати підсумкової атестації переводяться у шкалу від 0 до 10 балів відповідно до таблиці.

Під час проведення підсумкової атестації слухачам забороняється користування підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії.

У разі проведення підсумкової атестації у дистанційному режимі слухач підготовчих курсів має самостійно обладнати своє робоче місце:

- встановити вбкамеру, яка дозволить ідентифікувати слухача і його документи і зафіксувати камеру у такому положенні, щоб джерело світла не потрапляло у кадр, а у кадр потрапляло робоче місце і повністю обличчя слухача підготовчих курсів анфас;

- переконатись, що динаміки та мікрофон працюють;

- підготувати ручку, що пише яскраво, та кілька аркушів паперу (дозволяється використовувати аркуші із зошита) для надавання письмових відповідей;

- заздалегідь завантажити і встановити рекомендоване програмне забезпечення, перевірити наявність відео- і аудіозв’язку у своїй пробній конференції;

- підготувати обладнання для сканування (фотографування) аркушів з відповідями і відправлення отриманих файлів на електронну поштову скриньку атестаційної комісії для перевірки.

У приміщенні, де знаходиться робоче місце слухача підготовчих курсів для проведення підсумкової атестації у дистанційному режимі, не повинні знаходитися сторонні особи.

Під час проведення підсумкової атестації у дистанційному режимі члени атестаційної комісії повинні постійно контролювати слухачів підготовчих курсів за допомогою відео та аудіо та здійснюють аудіо- та відеозапис заходу. Слухачі підготовчих курсів мають бути про це попереджені та визнати, що не мають права на конфіденційність у своєму поточному місці під час складання підсумкової атестації. У разі відмови слухача підготовчих курсів від здійснення аудіо- та відеозапису, він має повідомити атестаційну комісію про свій намір не продовжувати підсумкову атестацію.

Якщо під час проведення підсумкової атестації у дистанційному режимі слухач підготовчих курсів отримує допомогу від інших осіб, або підозрюється у обмані, або якщо в приміщенні, де знаходиться робоче місце слухача підготовчих курсів для проведення підсумкової атестації у дистанційному режимі, виявлена третя сторона, підсумкова атестація буде негайно припинено і визнана недійсною.

По завершенні часу, відведеного на проведення підсумкової атестації, слухач підготовчих курсів має перевірити правильність оформлення кожного аркушу відповідей (наявність повністю прізвища, імені і по батькові) та зробити скан- або фотокопії кожного аркушу. Файли зображень всіх аркушів відповідей у форматі jpg, jpeg, gif, png або pdf надіслати у одному листі на електронну поштову скриньку атестаційної комісії для перевірки.

У темі листа вказати своє прізвище і текст: «Підсумкова атестація».

У самому листі вказати повністю свої прізвище, ім’я та по батькові та текст «Всі файли зображень аркушів відповідей підсумкової атестації».

Час на надсилання листа – не більше 30 хвилин після закінчення підсумкової атестації. Листи, надіслані після закінчення зазначеного часу не будуть розглядатися. Час надсилання листа визначається за часом поштового сервера.

Слухачі підготовчих курсів, які допущені до проведення підсумкової атестації, але не з’явились на відповідний іспит підсумкової атестації у зазначений за розкладом час, оцінки за відповідний іспит не отримують.

Особи, які не встигли за час проведення іспиту підсумкової атестації виконати завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Відповіді осіб, які не приймали участь у відеоконференції, або надіслані після визначеного часу розглядатися не будуть.

Результати підсумкової атестації виставляються за 20-бальною шкалою, а потім переводяться відповідно Таблиці у шкалу від 0 до 10 балів і оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії, чи/або сайті НУХТ не пізніше дня, наступного після їх отримання і заносяться у Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Таблиця переведення балів підсумкової атестації в НУХТ
у шкалу від 0 до 10 балів

Результати

іспиту

підсумкової

атестації

Бали за успішне

закінчення

підготовчих

курсів

0

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

1

6

1

7

1

8

2

9

3

10

3

11

4

12

4

13

5

14

5

15

6

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

Під час подання документів для вступу до НУХТ на навчання на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Інформаційна таблиця 4 до Правил прийому), відповідно до п.8 розділу VII Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році вступнику нараховуються визначені бали за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти.

 Можливість нарахування додаткових балів буде надана у особистому електронному кабінеті вступника, створеному на інтернет-сайті за адресою vstup.edbo.gov.ua

На прикладі показано як це відбувалося у 2023 році:

 

Довідки за телефоном: (067) 501-93-50