Н У Х Т

Склад приймальної комісії 2023

Витяг
з наказу по Національному університету харчових технологій № 469к
від «27» грудня 2022 року

Відповідно до п.1 статті 38 розділу VII закону України «Про вищу освіту» та Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р. за № 1353/27798

 НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити під моїм головуванням приймальну комісію Національного університету харчових технологій на 2023 рік у такому складі:

заступник голови приймальної комісії, перший проректор, професор ЯРОВИЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ;

заступник голови приймальної комісії, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, професор АРСЕНЬЄВА ЛАРИСА ЮРІЇВНА;

заступник голови приймальної комісії, проректор з наукової роботи, професор ТОКАРЧУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ;

заступник голови приймальної комісії, проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, професор БЕССАРАБ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ;

заступник голови приймальної комісії, проректор з соціально-побутових питань КОПЕРА МИКОЛА ОЛЕГОВИЧ;

відповідальний секретар приймальної комісії, доцент кафедри  технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, СЕРПУЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДІЙОВИЧ;

заступник відповідального секретаря приймальної комісії, доцент кафедри економіки праці та менеджменту Навчально-наукового інституту економіки і управління безпалько олена вікторівна;

заступник відповідального секретаря приймальної комісії, старший викладач кафедри економіки праці та менеджменту Навчально-наукового інституту економіки і управління Гринюк Юлія Михайлівна;

заступник відповідального секретаря приймальної комісії, доцент кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Навчально-наукового інституту харчових технологій ЗАПОРОЖЕЦЬ ЮЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА;

заступник відповідального секретаря приймальної комісії, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого МАСЛІКОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ;

заступник відповідального секретаря приймальної комісії, доцент кафедри екологічної безпеки та охорони праці факультету біотехнології та екологічного контролю СІРИК АЛІНА ОЛЕГІВНА;

член приймальної комісії, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, помічник ректора з правового забезпечення, НЕГОДА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА;

член приймальної комісії, декан факультету автоматизації і комп’ютерних систем, доцент, ФОРсюк Андрій Васильович;

член приймальної комісії, декан факультету біотехнології та екологічного контролю, доцент Грегірчак Наталія миколаївна;

член приймальної комісії, декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, доцент, ЦИРУЛЬНІКОВА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА;

член приймальної комісії, директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, доцент БЛАЖЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ;

член приймальної комісії, директор Навчально-наукового інституту економіки і управління, доцент ШЕРЕМЕТ ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ;

член приймальної комісії, директор Навчально-наукового інституту харчових технологій, КОЧУБЕЙ-ЛИТВИНЕНКО ОКСАНА ВАЛЕР’ЯНІВНА;

член приймальної комісії, голова первинної профспілкової організації співробітників НУХТ, професор ПАСІЧНИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ;

член приймальної комісії, голова студентської ради НУХТ УСЕНКО СТАНІСЛАВ АРТУРОВИЧ.

Ректор                                                                                  Олександр ШЕВЧЕНКО