Н У Х Т

Сучаснi iнформацiйно-телекомунiкацiйнi технологii та Internet речей в розвитку суспiльства

Ознайомлення гостей із сучасними інформаційно-телекомунікаційними технологіями, які використовуються для побудови пристроїв автоматизації смарт-міста, розумного будинку та в побуті.

Знайомство з апаратною платформою ЕСП8266 – мікро-ЕОМ із підтримкою стеку Wi-Fi. Демонстраційне створення робочого зразку оцінки фізичного стану людини, управління дроном і керованої підсвічування меблів.