Н У Х Т

Про особливості подання документів пільговиків

Про особливості подання документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками минулих років

Витяг з листа МОН №1/7403-22 від 04.07.2022

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 486/37822, та Порядку прийому до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 486/37822, інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права). Для внесення відповідної інформації вступнику необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутись до одного із закладів вищої (фахової передвищої) освіти для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право (зі сканованою копією цього документа).

Для внесення інформації до Модуля вступникам необхідно звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої (фахової передвищої) освіти, де Приймальною комісією буде здійснено завантаження до Модулю необхідної інформації, зокрема, завантаження витягу з реєстру територіальної громади (зокрема, сформованого на веб-порталі «ДІЯ») або довідки про реєстрацію місця проживання (додаток 13), а також внесення до Модуля інформації та сканованих документів, які підтверджують право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі. Для такого особистого звернення вступнику не обов’язково звертатись лише до тих закладів, до яких вступник планує подавати заяви. Наголошуємо на неприпустимості відмови вступникам у зверненні до консультаційного центру та внесенні відповідної інформації до Модуля з причини неподання заяви на вступ до відповідного закладу вищої (фахової передвищої) освіти.

Водночас, враховуючи проблеми з транспортним сполученням в районах, наближених до зони проведення активних бойових дій, рекомендуємо Приймальним комісіям закладів освіти на період воєнного стану розглядати та підтверджувати спеціальні умови участі у конкурсному відборі на підставі сканованих копії документів, надісланих електронною поштою з накладеним на відповідні файли кваліфікованим електронним підписом вступника або одного з батьків (опікунів), з подальшим внесенням визначеної інформації до ЄДЕБО. Звертаємо увагу, що скановані копії документів осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, необхідно надсилати до одного із закладів, до якого планується вступ. Звертаємо увагу, що про порядок внесення інформації щодо спеціальних умов участі у конкурсному відборі вступників з тимчасово окупованих територій та з особливо небезпечних територій буде повідомлено додатково після завершення державної реєстрації змін до відповідних нормативно-правових актів.

Принагідно нагадуємо про необхідність ретельної перевірки документів, які надають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої (фахової передвищої) освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, при внесенні їх до Модуля.

Нагадуємо, що з метою розширення можливостей реєстрації електронних кабінетів та подання заяв вступниками зазначених категорій внесення інформації до Модуля можливе і після реєстрації електронного кабінету та подання заяви на участь у конкурсному відборі.

Додання відповідної категорії, яка надає право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів або на участь у конкурсному відборі в межах квот, можливе до подання заяви або безпосередньо до заяви, яка знаходиться у статусі «Зареєстровано у закладі освіти». У разі, якщо заява знаходиться у статусі «Допущено до конкурсу», то потрібно анулювати цей статус (для повернення до попереднього статусу) та додати необхідну категорію.

Додання категорії, яка надає право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, можливе до подання заяви, а також до безпосередньо заяви у статусах «Зареєстровано у закладі освіти», «Допущено до конкурсу», «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)». Водночас додання таких типів категорій може здійснюватися, зокрема, і після зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – у такому випадку інформація вноситься до Модуля і не додається до заяви.

Нагадуємо, що у разі виявлення запису в Модулі із завантаженими копіями підтверджуючих спеціальні умови документів, які є відмінними від доведеного Міністерством освіти і науки України переліку, вказаного в записі про відповідну категорію спеціальних умов, Технічному адміністратору ЄДЕБО надано право знімати ознаку «Категорію підтверджено» після внесення категорії до заяви, в якій допущено помилку. Заклад освіти, що виявив такий запис, створює в ЄДЕБО звернення до Технічного адміністратора ЄДЕБО (тип звернення «Інші питання») для здійснення ним вищевказаних дій.